Jak si poradit s přehříváním podkroví?
Masivní příčky a stěny SENDWIX

Podkroví sice nikdy nebude úplně ideálním obytným prostorem s dokonalým mikroklimatem, ale pokud podkrovní konstrukce (všechny vnitřní stěny a příčky) vyzdíte z vysoce akumulačních materiálů, jako je například vápenopískový zdicí systém KMB SENDWIX, můžete i několikanásobně zvýšit akumulaci prostoru a jeho letní tepelný komfort.

Podkrovní byty mají své unikátní kouzlo, pro které jsou tyto členité prostory s šikmými stropy v posledních letech vyhledávanou alternativou bydlení. A to jak ve velkých městech v původních půdách bytových domů, tak v novostavbách rodinných domků. Faktem ale je, že z hlediska tepelné pohody jsou podkrovní byty zejména v letních měsících velmi komplikované, což při současných letních teplotách těžce nese většina obyvatel podobných prostor. Na vině je malá tepelná akumulace podstřešních bytů, které neochrání před déle trvajícím slunečným počasím (ani 40 či více centimetrů tepelné izolace). Podkroví, na rozdíl od běžných podlaží domů, obsahuje mnohem méně hmotných konstrukcí a materiálů, které dokáží akumulovat teplo a tedy i chlad. Zděné stěny většinou zabírají jen zlomek z celkového podílu obvodových konstrukcí. Naopak největší podíl obálky prostoru představují ultralehké konstrukce z dřevěného krovu vyplněné lehkou tepelnou izolací, fólie a lehký podhled ze sádrokartonu nebo dřeva. Teploty na vnějším povrchu krytiny přitom v létě snadno překračují 60 °C, což se i při promyšlené skladbě provětrávané střechy s vysokou tloušťkou izolace velmi brzy projeví také v interiéru. Podobně to samozřejmě funguje i v zimě, kdy je nutné malou setrvačnost prostoru řešit velmi pružným kontinuálním otopným systémem.

Použijte pořádné stěny

Existují prakticky pouze 2 způsoby, jak tento problém řešit. Tím prvním je osazení výkonné a často energeticky velmi náročné klimatizace. Druhým řešením je zvýšení akumulačních schopností prostoru použitím hmotných vnitřních konstrukcí a interiérových prvků. Kromě tepelné pohody tím navíc podstatně zlepšíte také akustické mikroklima, které je pro zdravý a pohodlný život stejně důležité jako pohoda tepelná.

Vedle těžkých plovoucích podlah z betonu se nabízí především všechny vnitřní stěny a příčky, které v součtu představují u běžného bytu i několik desítek kubíků stavebního materiálu. Ty se často z pohodlnosti i ze statických důvodů řeší z lehkých materiálů, jako jsou plynosilikáty nebo montované sádrokartonové příčky se zanedbatelnou akumulací. Pokud naopak konstrukce vyzdíte z vysoce akumulačních materiálů, jako je například vápenopískový zdicí systém SENDWIX, můžete i několikanásobně zvýšit akumulaci prostoru a jeho letní tepelný komfort.

KMB SENDWIX – dokonalé příčky pro podkroví

Vápenopískový systém SENDWIX nabízí ve svém sortimentu různé formáty bloků a menších cihel pro zdění na tenkovrstvé lepidlo, případně i na tradiční maltu. Pro nosné stěny tloušťky 240 mm se používají bloky SENDWIX 8DF, které dosahují pevnosti v tlaku 15 MPa, a jsou proto vhodné i pro velmi namáhané stěny. V podkrovních místnostech se ale uplatní zejména příčky vyzdívané z polovičního formátu 4DF s tloušťkou 115 mm. Díky své malé tloušťce zaberou minimum cenného prostoru, a přesto mají vyšší tepelnou akumulaci než i několikrát silnější stěny z jiných materiálů. Totéž platí o jejich pevnosti a zvukově izolačních schopnostech. Tyto příčky jsou skutečnými stěnami, do kterých se můžete pořádně opřít, nebo bez problémů pověsit jakoukoliv polici či obraz. Stěna SENDWIX tloušťky 115 mm současně dosahuje akustického útlumu R'w = 42 dB (bez započítání omítek), což by jí mohla závidět většina ostatních stěn i při tloušťkách 300 nebo 450 mm. Stěny tl. 240 mm z formátu SENDWIX 8DF dosahují R'w dokonce až 54 dB, což bez problémů splní i přísné normy na mezibytové stěny.

Přesné rozměry bloků a jejich ergonomické tvary přitom zaručují vysokou produktivity práce a absolutně přesné rovné stěny. To ve výsledku šetří jak čas při zdění a následném omítání stěn, tak peníze investora.

Autor:
Foto: Archiv KM Beta