Pouze na základě relevantních informací (zhodnocení stavu stávajících konstrukcí a stanovení vlivů, které budou na konstrukci působit a budou ji zatěžovat) je možné zajistit dlouhodobou funkčnost realizované či opravované konstrukce podlahy.

Materiály pro vyrovnání a finalizaci podlahových konstrukcí

Podlahové konstrukce jsou z hlediska výroby považovány za snadno proveditelné. Ti, kteří se této oblasti věnují však vědí, že se jedná o konstrukce poměrně namáhané a z hlediska rovinnosti, ošetřování a omezení vzniku trhlin i náročné na výrobu. Konstrukce jsou neustále využívany a je tedy nutné zajistit i jejich údržbu. Ta spočívá i v povrchové úpravě podlahy.

Do oblasti podlahových konstrukcí vstupují nově vyvíjené materiály a technologické postupy, které mají vylepšit výsledné vlastnosti, nebo zajistit snadnější aplikaci. A právě výzkumu a vývoji materiálů pro výrobu, opravu a povrchové úpravy podlahových konstrukcí se věnuje společnost BETOSAN s.r.o. Jedná se o materiály na cementové bázi, na bázi epoxidových pryskyřic a takové, které ovlivňují vlastnosti surovin aplikovaných v náročných podmínkách. Snahou je dodat kompletní sortiment materiálů pro vytváření a opravu podlah jak průmyslových, tak v bytové výstavbě.

Před aplikací finální povrchové úpravy je potřeba opravit podklad a případně vyrovnat tak, aby následné vrstvy byly funkční, nebo aby byla při aplikaci nátěrů splněna finální rovinnost.

Oprava a příprava podkladu pod finální vrstvy

Před aplikací finální povrchové úpravy je potřeba opravit podklad a případně vyrovnat tak, aby následné vrstvy byly funkční, nebo aby byla při aplikaci nátěrů (tenkých vrstev) splněna finální rovinnost.

Standardem jsou samonivelační materiály, které jsou určeny především pro podlahové konstrukce v občanské výstavbě. Jedná se o materiály MONOLITH a NIVELITH. Vzhledem k tomu, že jsou podlahové konstrukce často používány, měla by jak jejich realizace, tak oprava probíhat v krátkém čase. Toho je možné dosáhnout pomocí materiálů s urychleným náběhem pevnosti (například MONOLITH S rapid). V případě opravy podlahových konstrukcí je možné využít i další materiály jako MONOCRETE rapid či SUPERFIX rapid, které jsou v závislosti na konkrétní konstrukci vhodné.

Vzhledem k tomu, že jsou podlahové konstrukce často používány, měla by jak jejich realizace, tak oprava, probíhat v krátkém čase. Toho je možné dosáhnout pomocí materiálů s urychleným náběhem pevnosti (např. MONOLITH S rapid).

Finální úprava

Pro finální povrchovou úpravu jsou voleny materiály v závislosti na druhu podlahové konstrukce. Pro průmyslové podlahy jsou obvykle voleny epoxidové pryskyřice, nebo podlahové vsypy.

Epoxidové pryskyřice jsou vhodné pro aplikace, kde se předpokládá vedle mechanického zatížení, i zatížení chemické, oleji, pohonnými hmotami a úkapy jiných zejména kapalných látek. Pro takové aplikace je možné použít materiály BETOFIX SW, nebo materiál BETOLIT EP 0-1 DC, třeba v kombinaci z emulzním epoxidem EPOLIT W. V případě oprav je nutné zajistit, aby právě zmíněné látky neznečišťovaly podklad a nebránily zakotvení nátěrových materiálů do pórovitého systému podkladu. BETOSAN s.r.o. pro takové případy nabízí materiály s obsahem promotéru adheze, který umožňuje penetraci znečištěného (zaolejovaného) podkladu. Jedná se o materiál UNICRETE AMC.

Použití vsypů je vhodné zejména v aplikacích, kde je vyžadována mechanická odolnost vč. zvýšené odolnosti vůči obrusu. Vsypy pro průmyslové podlahy nabízím pod názvem DENSOTOP. Jedná se o řadu materiálů, které jsou použity v závislosti na požadované odolnosti a předpokládaném zatížení.

Nově firma vyvinula systém materiálů UNICRETE. Je určen pro extrémně zatížené podlahové konstrukce. Jde o velmi odolné stěrky, minerální i metalické vsypy a současně o materiály s retardačními účinky, které umožňují zapracování vsypů do podlah v případě realizace odolných vrstev (UNICRETE TARD).

Společnost BETOSAN s. r. o. se věnuje vývoji materiálů pro výrobu, opravu a povrchové úpravy podlahových konstrukcí. Jedná se o materiály na cementové bázi, na bázi epoxidových pryskyřic a takové, které ovlivňují vlastnosti surovin aplikovaných v náročných podmínkách.

Jak přistoupit k volbě materiálů

Použití všech materiálů se řídí zásadami, které jsou ovlivněny okrajovými podmínkami jednotlivých konkrétních konstrukcí. Proto je potřeba zhodnotit stav stávajících konstrukcí a stanovit vlivy, které budou na konstrukci působit a budou ji zatěžovat. Pouze na základě relevantních informací je možné zajistit dlouhodobou funkčnost realizované či opravované konstrukce podlahy.#

Související články

Autor: Ing. Zdeněk Vávra
Foto: archiv BETOSAN