Mateřská škola s neobvyklou fasádou

Městský obvod Krásné Pole Statutárního města Ostravy se od podzimu roku 2013 pyšní zbrusu novou mateřskou školou. Realizací stavby byla pověřena firma Pozemní stavitelství Zlín, hlavním subdodavatelem byl VS Invest Ostrava.

Jako každá stavba se i tato neobešla bez problémů. Za všechny jmenujme například vlhkost způsobenou zatečením vody přes stropní panely, kdy ještě nebyla položena střešní krytina. Důležité však je, že nakonec byly všechny problémy a nedostatky odstraněny, dnes stojíme před novou mateřskou školkou, která má zvláštní fasádu, a posloucháme výklad starosty obce Ing. Tomáše Výtiska:

Naše škola má tři třídy, vždy pro dvacet pět, výjimečně dvacet osm dětí. Každá třída má své sociální zázemí a přídavnou částečně zastřešenou terasu s čistou dřevěnou podlahou, takže děcka jsou venku, ale v případě náhlého nepříznivého počasí se mohou ihned schovat. Účelně využitý interiér se skládá z úložného prostoru pro lehátka včetně kabinetu pro učitelku. Jídelna je zvlášť, stejně jako tělocvična. Střecha je téměř rovná, se středem ve tvaru pyramidy, pokryta modifikovanými pásy Fatrafol od firmy Fatra Napajedla. Základ stavby tvoří železobetonová deska, stěny jsou z Porothermu, na kterých jsou nalepeny minerální vlny kryté černou textilií a na ní je ukotvena dřevěná fasáda z Thermowoodu. Jmenované dřevo ještě před instalací prochází žíhací pecí s teplotou až osmdesát stupňů Celsia. Dojde k rozpuštění silic a pryskyřic uvnitř dřeva. Touto, řekněme impregnací se dosáhne padesátileté životnosti a technologie je známá již třicet let. Zmíněné dřevěné hranoly nám dodala firma JAF Holz. Doplním ještě klempířské prvky, jsou z titanzinku a ocelového plechu potaženého plastem.

Když se na stavbu podíváte, zaujmou vás zajisté okna. Je z nich patrné, že se při jejich volbě a umisťování rovněž myslelo na děti. Menší okna, níže u podlahy, umožňují malým dětem výhled ven. Většími okny, umístěny jsou blíže stropu, ležící děti vidí na oblohu.

Zaujala nás také montáž dřevěné fasády. Prováděla ji firma Stolařství Tichý. Zeptali jsme se proto Josefa Tichého, vedoucího firmy, jak fasádu zhotovovali. „Nejprve jsme v prostorách stolárny připravili vzor fasády s rozměrem kolem dvou čtverečných metrů včetně předem určené barevnosti nosných hranolů i řešení problematických míst a spojů. V samotné skladbě konkrétní fasády byly základní hranoly kotvené do zdiva. Do porothermových cihel jsme ukotvili tři a půl tisíce hmoždinek. Mezi hranoly se instalovala izolační vata o celkové ploše přes čtyři sta metrů čtverečných, krytá záklopnou fólií Jutafol. Při kotvení do izolačního polystyrenu jsme použili 150 milimetrů dlouhé hmoždinky. Součástí kotvení byly dřevěné distanční vložky, čímž se hmoždinky v polystyrenu neprotáčely. Následovala instalace barevných hranolů orientovaných do různých směrů, na které jsme kotvili konečné obložení.

Na závěr si dovolíme v souvislosti s neobvyklou fasádou jednu perličku – děti jsou ve své vynalézavosti nevyzpytatelné a tak, aby se předešlo případným úrazům, byla na úplném začátku zhotovena miniatura této fasády, na kterou děti vylézaly. Postupně se mezery mezi hranoly zmenšovaly tak, až lezouni nemohli prostrčit ruce ani nohy. Tím bylo dosaženo kýženého cíle. O pestrost pohybu na čerstvém vzduchu však nejsou děti ochuzeny díky členitosti terénu a atrakcím na okolním pozemku.

Autor:
Foto: Zdeněk Svoboda