Měření, regulace a řízení v moderním stylu

Královéhradecká společnost RegulTech servis nabízí služby v oboru měření, regulace a řízení průmyslových technologií. Firma provádí projekční, montážní a servisní práce v tomto oboru v celém rozsahu, především pak v oborech topenářství, energetika, potravinářství, chemie, zdravotnictví ap.

Samozřejmostí je periodický servis podle přání zákazníka, případně nonstop havarijní opravy všech systémů řízení zajišťované ve velmi krátkých lhůtách. Doba zásahu se zkracuje na minimum i vzhledem ke skutečnosti, že v ústředí firmy v Hradci Králové je instalováno centrální dispečerské pracoviště, kterým je dálkově monitorováno 60 % zařízení instalovaných u příslušných obchodních partnerů. Tímto opatřením zákazník získá jistotu, že jeho zařízení je pod stálým dozorem a případné ztráty výpadkem technologie jsou omezeny na minimum.
Díky prokazatelným úsporám všech druhů energií, snížení požadavků na lidskou práci a značnému zvýšení dlouhodobé spolehlivosti celého regulačního systému mají vynaložené prostředky na opravu, případně instalaci nové regulační techniky velmi rychlou návratnost. O širokém záběru firmy svědčí pohled do referenční listiny realizovaných zakázek, ve kterém je možno nalézt takové klienty, jako jsou například Elektrárna Opatovice a.s., královéhradecké obchodní domy Macro, Interspar, Carrefour, Tesco, pražská Spofa, Fakultní nemocnice v Hradci Králové, náchodská Rubena, Tos Svitavy a mnoho dalších.
V případě, že se provozovatel rozhodne pro modernizaci stávajícího zařízení, případně o instalaci zařízení nového, je společnost RegulTech servis připravena nabídnout služby v těchto oborech:
 • Navržení koncepce systému řízení, vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení, vypracování prováděcí projektové dokumentace a po skončení montáže zhotovení dokumentace skutečného provedení.
 • Kompletní dodávky přístrojů pro měření a regulaci montážního materiálu.
 • Montážní práce na zařízeních »Měření a regulace« a »Elektro«.
 • Výroba rozvaděčů pro řízení a technologické elektroinstalace.
 • Konfigurace a odladění SW pro řízení instalovaných zařízení (systémy PROMOS, PLC-Direct, SAUTER, AMIT, Landis &. Staefa a další).
 • Kompletní dodávky a instalace dispečerských pracovišť pro dálková monitorování a řízení.
 • Zajištění dlouhodobého záručního a pozáručního servisu na všechna instalovaná zařízení.
Firma RegulTech servis zajišťuje servisní práce především na tato zařízení:
 • Opravy servopohonů táhlových, pákových a pro směšovací ventily.
 • Kontrolní cejchování přístrojů a regulátorů.
 • Ověřování všech typů snímačů (teplota, tlak, průtok, apod.).
 • Zajištění oprav a periodického cejchování měřičů tepla předaného párou a teplou vodou.
 • Servis na řídící systémy PROMOS, PLC-Direct, SAUTER, AMIT vč. konfigurace SW.
Pro zajištění co nejkratších dodacích termínů od zadání zakázky až do její realizace je na skladě připravena velmi široká paleta montážního materiálu, přístrojů, snímačů a komponentů do rozvaděčů. Firma zajišťuje i přímý prodej tohoto mate-riálu v celé škále sortimentu ve velmi příznivých cenových relacích.
Autor: Iva Rychetníková
Foto: Archiv firmy