Metan – strašidlo nebo obnovitelný zdroj energie (Úvodník 01/2012)

Vědci z Jihočeské univerzity učinili velký objev. Kdo jí rajskou s hovězím, nejvíce otepluje planetu. Česká věda se tím zařadila na špičku bádání v dané oblasti. Hned po bok britských vědců a vědců IPCC, Mezivládního panelu o klimatické změně. Při děkování mysleme i na šedého euroúředníka. Bez jeho pronikavého vhledu do budoucna a peněz by české mozky jen tápaly na slepých cestách poznání.

Čeští vědci vysvětlili, proč je rajská tak nebezpečná. Na vině je škodlivý skleníkový plyn metan a skutečnost, že od doby, kdy byl počat jatečný býk, až do chvíle, kdy skončil na talíři, ho uniklo do ovzduší tolik, až to bere dech. Navíc objevili, že komu chutná kuřecí steak s rýží, otepluje planetu asi napůl. A ještě méně, kdo si zajde na padaná jablka rovnou pod strom. A nejméně, kdo leží pod jabloní, čeká s otevřenou pusou a ... nedýchá.

Co vlastně taková bádání a hlášení radí? Samozřejmě, aby všichni dobytkáři světa pověsili řemeslo na hřebík a lehli si pod jabloň. Naštěstí se po těchto zprávách mnoho lidí častěji pustí do svíčkové, rajské nebo hovězího guláše. Aspoň do doby, než politik a úředník zakáže svobodný trh a dobytkářům nařídí pěstovat na pastvinách rýži.

Málo se ví, že metan je skleníkový plyn chudých. K této nálepce přišel asi takto: Vědci IPCC nedokázali skousnout, že planetu oteplují jen bohatci a oxid uhličitý CO2, který uniká z jejich komínů. Chtěli se dostat na kobylku i chudákům, včetně horských pastevců na konci světa. Kdosi dostal nápad, naslinil prst a zalistoval v tabulkách infračervené spektroskopie. Metan na sebe upozorňoval dvěma absorpčními pásy, které – zdálo se – žádný jiný skleníkový plyn nemá. Jenže v atmosféře metan není, až po velkém pátrání ho najdeme asi 1000 krát méně, než CO2. Byl tedy učiněn objev, že metan otepluje 20 krát, možná 50 krát, a jeden z českých specialistů dokonce publikoval, že 300 krát víc, než CO2. Nebo milionkrát? Kde je pravda!?

Důvody takové škodlivosti metanu jsou dva: jednak ony absorpční pásy a pak to, že trvá 7, 14, 17, 20 až 40 let, než polovina metanu, který opustí býčí útroby, zmizí z atmosféry. Mimochodem, čeští vědci neřekli, proč je na tom kuře s rýží tak dobře. Proč, když se ví, že rýže roste v mokřinách, kde za nedostatku kyslíku všelicos zahnívá a vzniká moře škodlivého metanu.

Ani vědci z IPCC nelenošili a dokázali, že skot opravdu vypouští metan. Rozjeli se po světových pastvinách a zvířatům dali pod ocas měřiče. Naměřili víc, než čekali a výsledky zapsali. Díky tomu mohou čeští vědci přesně spočítat velikost oteplení při konzumaci rajské omáčky.

Asi před pěti lety se začaly jak houby po dešti množit objevy, že metan neuniká jen z útrob dobytka. Valí se do ovzduší doslova ze všech stran. Vypouštějí ho živé i mrtvé rostliny, lesy, pole, uniká z hlíny, rybníků, moří, oceánů, horských jezer, z tající půdy ... atd. „Překročili jsme Rubikon” kdosi psal. Lidi zachvátil strach, že všechen metan vystoupí na nebe a všichni se usmaží ve vlastní šťávě.

Vědci IPCC a další udělali někde chybu. Metanová hrůza nepřišla a „nepomohla” ani kladná zpětná vazba, že více metanu = více tepla = více metanu atd. Učenci globálního oteplování asi nečetli staré zprávy exaktních vědců, kde stojí, že „metan, když přejde z anoxické do oxické zóny”, rozumějme z bláta na vzduch atp., „je z 90 % zoxidován.” Poločas jeho „vymizení” je tak nejspíš kratší, než onen okamžik. Proto je metanu ve vzduchu málo a „přírůstky” nevýrazné.

Pointa je, že metan není žádný škodlivý plyn. Je to naopak plně obnovitelný a energeticky štědrý zdroj energie. Metan je nezbytnou součástí uhlíkového koloběhu živé přírody; vzniká při rozkladu biomasy za nepřítomnosti vzduchu. Jeho oxidací vznikne CO2, stejně jako hořením dřeva. Před tím však může být využit jako vydatný zdroj energie, třeba pro kogenerační výrobu elektřiny a tepla v palivovém článku v rodinném domě. Topit lze i dřevem, je ale pro něho lepší využití.

Autor:
Foto: -