Mezinárodní soutěž Active House Award vyhlášena

Mezinárodní soutěž Active House Award, kterou organizuje společnost VELUX, zná své vítěze. Přinesla řadu návrhů a podnětů, které mohou posloužit jako inspirace při rekonstrukcích již stávajících staveb.

Architektonická soutěž Active House Award, kterou od roku 2012 pořádá společnost VELUX, byla letos poprvé vyhlášena jako mezinárodní pro studenty z Rakouska, Švýcarska, České republiky a ze Slovenska. Téma Nová řešení pro obce mělo přimět studenty zamyslet se nad situací, která se týká mnoha zemí – zastavěné dědiny a obce na předměstí velkých měst jsou obklopeny novou zástavbou, ale domy v jejich centrech nejsou optimálně využity. Vysokoškoláci měli zapřemýšlet právě nad tím, jak využít co nejvíce volného prostoru ve velkých domech v obcích a navrhnout aplikovatelný projekt rekonstrukce v souladu se standardy tzv. aktivního domu.

Studenti tvořili návrh na míru pro existující dům

Cílem pro soutěžící bylo zamyslet se nad různými možnostmi využití již stávajících obytných struktur. Organizátoři se proto rozhodli pro studenty připravit reálné zadání a tak ve spolupráci s radnicí rakouské obce Wolkersdorf im Weinviertel, která se nachází několik minut od Vídně, vybrali starší dům. Studenti dostali k dispozici technickou dokumentaci a půdorysy stavby i širší urbanistický kontext. V březnu 2016 proběhla první část soutěže, tzv. KICK OFF event, kde se více než 50 studentů ze čtyř zúčastněných zemí setkalo v obci Wolkersdorf im Weinviertel. Téma soutěže jim krom přednášek a případových studií přiblížila i návštěva právě rodinného domu, který byl předmětem zadání.

Jejich projekty měly následně vycházet ze standardů aktivního domu – to znamená, že jeho třemi nosnými atributy jsou kvalita vnitřního prostředí, šetrnost k životnímu prostředí a energetická efektivnost.

Výsledky se studenti dozvěděli 20. října 2016 během slavnostního vyhlášení soutěže na zámku Wolkersdorf v obci Wolkersdorf im Weinviertel. O vítězích rozhodla odborná porota ve složení:

  • Dr. Peter Holzer, Institute od Building Research & Innovation (Rakousko).
  • Ing. arch. Adam Gebrian, architekt, teoretik a kritik architektury (Česká republika).
  • Ing. arch. Klára Bukolská, architektka VELUX (Česká republika).
  • Ing. arch. Štefan Polakovič, GutGut atelier (Slovensko).
  • architekt Martin Stuber, dipl. architekt ETH/SIA REG A (Švýcarsko).
Soutěžící a porota

Zúčastnění vyzdvihli důležitost tématu

Tento ročník si získal popularitu právě kvůli tématu, který prezentoval. „Velmi oceňuji výběr tématu – je fajn, že se někdo zabývá i tím, co je na první pohled bezvýznamné. Celý ten koncept je odlišný. Studenti jsou tady, v malé obci nedaleko Vídně, kde viděli dům ze 70. let 20. století a dostali otázku, jestli s ním dokáží něco udělat. Jejich návrhy ukázaly, že i bez dramatických změn je možné příměstské části rekonstruovat a obohatit,” komentoval člen poroty Adam Gebrian, český architekt a teoretik. Mimo jiné má také svůj pořad o architektuře Gebrian versus na internetové televizi Stream.cz

Pozitivní kritiku přidal i švýcarský architekt Martin Stuber: „Téma soutěže si vyžaduje naši pozornost. Neustále rozšiřujeme zástavbu a zabíráme nové místo, ale neuvědomujeme si, že je ho pro nás stále méně. I když na první pohled nešlo o atraktivní téma, vyžadovalo si cit pro detail a promyšlené řešení otázky, jak bychom se mohli chovat právě v příměstských obcích.

S průběhem soutěže byla velmi spokojená i Anne Steindl, starostka obce Wolkersdorf im Weinviertel: „Netušila jsem, co mohu od studentských prací očekávat, ale představená řešení na mne velmi zapůsobila. Je skvělé, že se společnost VELUX zaměřuje i na takovéto důležité otázky. Věřím, že se nám někdy v budoucnu podaří se těmito nápady inspirovat.” Slavnostního vyhlášení výsledků se zúčastnili i majitelé rodinného domu, který byl předmětem soutěže. Projekty se jim líbily a byli překvapení, jak studenti dokázali změnit jejich dům.

Češi a Slováci na nejvyšších příčkách

Nejvíce odevzdaných projektů pocházelo z České republiky a Slovenska. „Velmi nás potěšilo, že právě vysokoškoláci ze Slovenska a České republiky měli vyrovnanou účast a přinesli řešení, která nejlépe odpovídala na zadání soutěže. Studenti přinesli řadu konceptů jak pracovat se životem ve stávajících strukturách, i jak lepším způsobem využít vlastní objekt. Je potřeba vyzdvihnout komplexní přístup k řešení celé problematiky u vítězných projektů a přemýšlení v souvislostech, kdy se studenti zabývali nejen vlastním domem, ale i jeho okolím,” říká Klára Bukolská, architektka společnosti VELUX.

Více informací o soutěži naleznete na www.activehouseaward.velux.com.

1. místo: účast na Daylight Symposium 2017 v Berlíně + odměna 1 800 €

  • Lukáš Kvaššay, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury

Na vítězi mezinárodního kola se porota shodla jednoznačně. Samotný projekt je charakterizován jeho jednoduchostí, přitom je ale velmi atraktivní. Zachovává již existující strukturu, má přiměřenou velikost. I když nabízí dva oddělené byty, působí jako rodinný dům. Dokonale zapadá do prostředí.

Téma se mi velmi líbilo. Chtěl jsem si to vyzkoušet, protože vím, že se s tím budu střetávat i v praxi. Protože jsem Slovák, který studuje v Brně, mám možnost pozorovat, že se tyto podmínky dotýkají obou zemí,” vysvětluje výherce, Lukáš Kvaššay.

Lukáš Kvaššay

2. místo: účast na Daylight Symposium 2017 v Berlíně + odměna 1000 €

  • Jana Zavřelová, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury

Tento projekt podle poroty dodává více kvality existující obytné jednotce a velmi překvapivým způsobem využívá pivnici. Dává důraz na okolní prostředí.

Soutěžní zadání jsme měli jako jednu z možnosti na výběr v rámci jednoho z předmětů ve škole. Je to velmi aktuální téma. Sama jsem totiž na takovém místě žila a nevyhovovalo mi. Vedle reálné zkušenosti mne inspirovala i jedna z knih, kterou jsem četla v rámci tohoto předmětu,” říká autorka, Jana Zavřelová.

Jana Zavřelová

3. místo: účast na Daylight Symposium 2017 v Berlíně + odměna 800 €

  • Júlia Giláňová, Slovenská technická univerzita v Bratislavě, Fakulta architektury

Podle slov poroty tento projekt nabízí komplexní řešení. Za zmínku stojí systematický přístup autorky ke konstrukci a využívání energií. Pozitivně byly hodnocené i dva byty s bezbariérovým přístupem a také možnost bydlení asistenční služby.

Snažila jsem se dispozici domu využít naplno a chtěla jsem vytvořit dvě funkce domu, které dokáží fungovat pod jednou střechou a rodině přinést další příjem navíc,” říká Júlia Giláňová.

Júlia Giláňová

Mezinárodní porota také určila tři odměny:

Odměna č. 1 – Kryštof Foltýn a Norbert Obršál, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury

Jde o velmi ambiciózní projekt a jeho hru s prostorem. Autorům se podařilo dovnitř integrovat čtyři byty i navzdory tomu, že vnější konstrukce byla zeštíhlena. Zůstaly použity i vnější části budovy a autoři vytvořili sdílený prostor.

Odměna č. 2 – Anna Šlapáková, Slovenská technická univerzita v Bratislavě, Fakulta architektury

Řešení tohoto projektu odpovídá specifické situaci. Vyrovnává se s prázdným prostorem a vytváří velmi silnou identitu objektu. Atypické rozměry nabízí atraktivní pohled na dům zepředu.

Odměna č. 3 – Dominika Gáborová, Slovenská technická univerzita v Bratislavě, Fakulta architektury

Charakteristikou tohoto domu je jednoduchá proměna existujícího domu. Je kompaktní a vyhovující z hlediska energetické efektivnosti. Za zmínku stojí přední část domu v kombinaci se dvorem.

Fotogalerie

Autor: Michal Šenkeřík, DiS.
Foto: Patricia Weisskirchner