Vizualizace stavu budoucího
Přidat na Seznam.cz Přidat na Google News

Modernizace Přírodovědné fakulty Ostravské Univerzity

Nejen novostavby sídel fakult zaměřených na tělovýchovu a umění, které se letos začnou stavět na Černé louce v Ostravě, nýbrž také rekonstrukce a modernizace stávající Přírodovědecké fakulty ostravské Univerzity, konkrétně její historické budovy stojící v centru města, zkvalitní výuku a zkrášlí metropoli.

Věnujme se rozsáhlé modernizaci Přírodovědecké fakulty. Změny se dotknou interiéru i pláště budovy. Nejdříve interiér: jsou naplánovány úpravy všech pater, rozsáhlou přestavbu čeká studovna, nový výtah usnadní přesuny hendikepovaným osobám. Dosud nevyužité podkroví se změní v moderní kanceláře, situována zde bude také aula pro jednání vědecké rady a pro konání přednášek. Dojde i na unikátní propojení obou křídel budov. Neopomene se kompletní výměna rozvodů vody, kanalizace, elektřiny, vzduchotechniky a počítačových sítí. Rekonstrukce nabídne nové učebny, místnosti pro samostudium i workshopy včetně tabulového sálu matematiků.

Vnější plášť budov dozná změny v podobě nového nátěru fasády. Původní pozinkovaná střešní krytina bude vyměněna za hliníkovou a návrh počítá s tím, že bude z větší části prosklená. Všechny změny budou respektovat původní architekturu. Na snímcích je k vidění současný stav střechy a fasády, vizualizace pak nastiňuje budoucnost.

Fotogalerie

Autor: Zdeněk Svoboda
Foto: archiv PřF OSU, Zdeněk Svoboda