Modulární architektura

Prefabrikace, mobilita a variabilita jsou základní pojmy charakterizující modulární architekturu. Výhody ve formě suché výstavby, možnost repasování vysloužilých modulů a extrémní rychlost montáže jsou jen hrstkou v celkovém množství předností, kterými modulární výstavba disponuje.

Skromné, avšak praktické příbytky pro bezdomovce v Kalifornii, mobilní nemocnice v oblastech postihnutých humanitárními krizemi, modulární výšková budova v Londýně sloužící převážně jako ubytování pro studenty, mini designové příbytky na stromech ve Švédsku, ale i standardní rodinné domy… Stavby složené z prefabrikovaných dílců, tzv. modulární objekty, jsou celosvětovým trendem, který nemá obdoby. V ČR se tento směr rozvíjí pomaleji a přístup laické i odborné veřejnosti k němu je doposud poměrně negativní, ovšem i u nás byly a jsou realizovány mnohé stavby, které stojí za povšimnutí. Důkazem je například projekt Apartmánového bydlení na Šumavě (modulární výstavba) navržený Danielem Brýdou, který v roce 2016 zvítězil v soutěži Český ostrovní dům. Do modulární architektury můžeme zařadit i montované domy (zejména dřevostavby) a bydlení v repasovaných přepravních kontejnerech, které navazuje na trend poslední doby – udržitelný rozvoj.

Obytný komplex vytvořený z 354 identických, prefabrikovaných betonových modulů, se nachází v Montrealu v Kanadě. (Zdroj: Pinkcandy, Shutterstock)

Jak to funguje?

Základní stavební jednotkou je modul vyrobený v hale. Zde je připraveno vše včetně vnitřních rozvodů, obkladů, podlah atd., je to smontováno v jeden celek a následně převezeno na místo určení. Modulární objekty nejsou na rozdíl od klasických pevně spojeny s pozemkem, jsou mobilní a je možné je kdykoliv přemístit.

Konstrukce objektu je dřevěná, ocelová, nebo z pozinkovaného plechu. Stěny modulu jsou obvykle tvořeny sendvičovými panely různých typů (sádrokartonové, sádrovláknité, cementotřískové, OSB desky…), které jsou již předvyplněny izolačními materiály (PUR pěna, EPS polystyren…) a nakonec pokryty finální pohledovou vrstvou (omítka, plech, dřevo, sklo, PUR panely, vysokotlaký laminát, hliník…). Stěny mohou být samozřejmě i celoprosklené. Každý konečný produkt může být jedinečný, vyrobený dle individuálních přání investora. Originalitu lze podpořit také výběrem specifických doplňků v oblasti oken, dveří, schodišť, střech, podhledů, podlah či sanitárního vybavení. Pojem modulární výstavba je čím dál častěji spojována také s technologiemi off-grid (tzv. domy nezávislé na veřejných distribučních sítích elektrické energie – ostrovní fotovoltaická elektrárna apod.) či inteligentními technologiemi (domy ovládané chytrými telefony).

Modulární stavby jsou umisťovány na podkladní konstrukce v podobě hranolů z tvrdého dřeva. (Zdroj: SV Production, Shutterstock)

Variabilita finálního vzhledu

Mnozí odpůrci modulárních staveb se domnívají, že se nejedná o architekturu plnohodnotnou, že se nehodí do zdejší krajiny a často argumentují i nevzhledností plochých střech. Zde si však dovolím podotknout, že se jedná o mylnou hypotézu. Modulární stavby mohou být pokryty také střechou zkosenou či zaoblenou. Dům může být vystavěn jako standardní, nízkoenergetický i pasivní. Finální vzhled stavby záleží jen na požadavcích investora, a odvíjí se především od druhu materiálu použitého na fasádě. Dům může být inspirován například decentní skandinávskou architekturou, lze mu ale dodat i futuristický vzhled… Klasický tvar kvádru může být nahrazen třeba lichoběžníkem, který je efektní zejména v obklopení městskou architekturou. Kolemjdoucí mnohdy vůbec nepozná, že se jedná o moduly namísto standardní stavby.

Modulární architektura je z exteriéru téměř nerozpoznatelná od individuálních staveb. Tento elegantní dům tomu nasvědčuje. (Zdroj: JRP Studio, Shutterstock)

Rychlost, snížené náklady a ochrana životního prostředí

Základní výhodou, kterou příznivci modulární architektury často prezentují, je rychlá výstavba jednotek. Ty nejjednodušší stavby mohou být zkonstruovány v místě určení během jednoho týdne. Dům je totiž skutečně zcela prefabrikován v halách, na místě je nutné pouze provést zemní vrty, nainstalovat piloty, a smontovat vyrobené díly. Výstavba je tedy takzvaně suchá, tzn., že nejsou zapotřebí technologické přestávky spojené se schnutím stavebních materiálů. Stavba může proběhnout v jakémkoliv ročním období, nedoprovází ji hluk, vířící se prach, ani obtěžující těžká stavební technika (objevuje se většinou pouze jeřáb). To vše snižuje finanční nákladnost a zvyšuje ekologičnost stavby. Modulární domy disponují ohromnou variabilitou. Půdorys stavby je kdykoliv rozšiřitelný či naopak, moduly lze přemisťovat, rozdělit na více jednotek. Výroba v hale navíc zaručuje dodržení přesných výrobních postupů.

Domy složené z prefabrikovaných modulů oplývají mimo jiné i výhodou suché výstavby, která dovoluje dům postavit v jakémkoliv počasí. (Zdroj: PRILL, Shutterstock)

Uplatnění

Modulární architektura je využívána v různých sférách. Rodinné domy, rekreační chaty, kulturní i sportovní zázemí a zahradní domky se stávají standardem, na který se specializuje většina firem, které se touto výstavbou zabývají. Velmi slibné je pak využití modulů pro výstavbu školských zařízení. V případě, ža děti odrostou a pomine tlak na rozšiřování těchto prostor, lze moduly repasovat a využít pro jiné účely (např. domy pro seniory). Modulární stavby jsou často vyplňovány kancelářským zařízením, kavárenským nábytkem a saunovým vybavením. V Africe a dalších oblastech postižených humanitárními katastrofami jsou moduly perfektním zázemím polních nemocnic (to si dobře uvědomují světlové organizace jako OSN, které jsou častými objednavateli). Šíře uplatnění je tedy ohromná.

Moduly vyrobené pro účely administrativního zázemí zahrnují i schodiště a ochoz. (Zdroj : TWENTY_A, Shutterstock)

Pozor na obsah ceny

Cena nejmenších a technologicky nejjednodušších modelů se může pohybovat už od cca 650 000 Kč. Nutno počítat také s náklady na dopravu a usazení modulů, které se liší obvykle dle lokality a její vzdálenosti od výrobní haly a které by měly obsahovat také cenu za pronájem jeřábu a provedení pilot nebo zemních vrutů (které nahrazují standardní postup stavění na klasickou železobetonovou konstrukci). Ceny se liší také dle toho, zda je objednaná stavba hrubá (bez tepelné izolace, otvorových výplní, vnitřních příček, elektroinstalace atd.), hrubá uzavřená (s otvorovými výplněmi a kompletní střechou vč. krytiny), či stavba na klíč (komplet vč. všech instalací, sanitárního vybavení, finálních vnitřních povrchů atd.). Variantou je však také možnost si modul pouze pronajmout, což je často využíváno různorodými společnostmi, které dočasně potřebují umístit svou kancelář na neobvyklé místo, aby mohli oslovit zákazníky z jiných oblastí.

Čtyřpodlažní studentské koleje ve francouzském Le Havre jsou dalším příkladem modulární výstavby. Stavba byla vytvořena z repasovaných přepravních kontejnerů, které jsou vestavěny do předpřipravené kovové konstrukce. Každý modul obsahuje obytnou jednotku o velikosti 24 m2. (Zdroj : Igor Plotnikov, Shutterstock)

Moderní i nadčasové

Objekty jsou navrhovány v moderním nadčasovém designu, s vysokou technologickou úrovní, konstrukce jsou složeny z inovačních a ekologických materiálů. Míra prefabrikace jednotlivých dílů bývá různá, ale v halách je stavba dle požadavků investora maximálně předpřipravena, a na staveništi probíhá jen nejnutnější montáž. Rychlost výstavby je tedy bezkonkurenční. A to vše se kladně projevuje i na ceně domu.

Autor: Bc. Helena Široká
Foto: Shutterstock