Možnosti použití lešení Layher

Firma PKL servis s.r.o. se zabývá výhradně montáží, demontáží, pronájmem a prodejem lešení Layher. Hlavními činnostmi společnosti jsou kompletní dodávky zavěšených lešení, různorodých konstrukcí pro kulturní a sportovní akce, prostorových lešení a v neposlední řadě řešení atypických fasádních lešení.

Zavěšené konstrukce z lešení Layher Allround aplikuje společnost PKL servis s.r.o. na ocelových mostech, zimních stadionech, vodních dílech, věžích a v průmyslových halách.

Na veškeré tyto akce je vždy provedeno detailní zaměření, po kterém následuje zpracování výkresové dokumentace, statického výpočtu, technologického postupu montáže a demontáže, se kterým jsou prokazatelně seznámeni provádějící pracovníci.


Zavěšené lešení hala Faurécia a.s. Mladá Boleslav (02–03/2008)

Rekonstrukce zimního stadionu v Hradci Králové (07–08/2007)

U všech těchto lešení je bezpodmínečně nutné provádět pravidelné odborné prohlídky 1 × za 14 dní dle čl. 8.4 ČSN 73 8101:2005. U podlahy zavěšeného lešení je uvažováno s charakteristickým (provozním) zatížením velikosti 0,75 kN.m2 (nosnost 75,00 kg/m2).

Montáž se buď provádí pomocí horolezecké techniky, nebo systémem tzv. letmé montáže a nebo z pomocných pojízdných a prostorových konstrukcí.


Železniční most ve Vysokém Mýtě (09/07)

Koncert Iron Maiden – Ostrava

Nejpestřejší částí činnosti firmy je dodávka lešeňových konstrukcí pro pořádání kulturních a sportovních akcí.

Pro zabezpečení akcí, kde je požadavek na velkou diváckou kapacitu, je využíván systém tribun Nüsslli.


Pódium z lešení Layher Allround se zastřešením Keder

Pódium z lešení Layher Allround – Transmission 2007

Zajímavá konstrukce s využitím veškerých předností lešení Layher Allround byla postavena v červnu 2007.

Na fotbalovém stadionu v Ostravě vyrostla během tří dnů konstrukce, na které byla zavěšena hlavní střech a dvě střechy na bocích pódia. Dále na lešení byla zavěšena audio a video technika. Celková hmotnost použitého lešení byla 48,00 t.

Tribuna Nüsslli – SP v klasickém lyžování 2008

U podlah pódií je uvažováno s charakteristickým (provozním) zatížením velikosti 5,00 kN.m2 (nosnost 500,00 kg/m2).

U všech těchto konstrukcí je předem zpracována výkresová dokumentace, která podléhá schvalovacímu řízení ze strany pořadatele. Teprve po schválení konečné podoby konstrukce je vždy zpracován statický výpočet.


Přechod přes trať "Pražská lyže" na Hradčanském náměstí (12/2007)

PKL servis s.r.o. se též zabývá montážními pracemi na úseku fasádních lešení Layher Blitz. I v tomto případě se výstavba neobešla bez statického výpočtu.

Veškeré výpočty pro firmu provádí výhradně Ing. Svatopluk Vlasák.

Fasádní lešení Layher Blitz – Hostivař (01–04/2007)
Autor: Zdeněk Picek
Foto: Archiv firmy