Nejen o antikorozním programu společnosti TexColor

Společnost TexColor působící na českém trhu od roku 1992, se zapsala do povědomí odborné veřejnosti především dodávkou velice kvalitních stavebních materiálů, jako jsou omítky, cerifikované zateplovací systémy, vnitřní a fasádní barvy, které na místě podle přání zákazníků míchá ve všech odstínech. V současné době však získává TexColor stále větší renomé mezi stavebníky i dodávkami materiálů v oblasti antikorozní ochrany veškerých ocelových konstrukcí (pozink, barevné kovy apod.).

Pozornost zákazníků přitahují kvalitní nátěrové hmoty (dále jen NH) a to především na bázi jednokomponentních polyuretanů (dále 1K PU). Jejich nespornou výhodou je jednoduchá a rychlá zpracovatelnost oproti konkurenčním dvoukomponentním NH. Díky dlouhodobým zkušenostem s prodejem a aplikování jednokomponentních polyuretanů drží společnost TexColor prim mezi podobně zaměřenými firmami. Další výhodou 1K PU je snadné použití především ve venkovním prostředí, kde se velmi rychle vytvrzují přijímáním vlhkosti z ovzduší a podkladového materiálu až do 98 %. Při zpracovávání jednotlivých vrstev jsou výhodou krátkodobé technologické prodlevy, aplikace možná až do 0°C a použitelnost na předem upravené pozinkované povrchy. Po vytvrzení dosahují vysoké odolnosti proti agresivním atmosférickým vlivům, mechanickému otěru a teplotní zátěži až do 160°C.

V tomto sortimentu -1K PU- dodáváme speciální impregnační podklad, který je schopen neutralizovat a stabilizovat (katodovou pasivací) povrch kovového materiálu ručně mechanicky očištěného i s pevnou zbytkovou rzí a starými nátěry. Takže otryskání podkladového materiálu není nutností ať již z ekonomického nebo technického a ekologického hlediska.

Další výhodou je při aplikaci základních vrstev 1K PU použití širokého množství různých vrchních krycích laků (např. na bázi alkydů, epoxidů, akrylátů, chlorkaučuku, PVC a jiných dvoukomponentů).

S nátěrovými hmotami na bázi 1K PU lze ve venkovním prostředí pracovat téměř po celý rok.

Výše uvedená fakta potvrzuje také naše široká spolupráce s firmami jako jsou např. ČEZ a.s. Praha a oblastní energetické závody, kam firma již několik let dodává kompletní certifikované nátěrové systémy (NS) na OK (ocelové konstrukce).

Kromě polyuretanů dodává TexColor na trh také obsáhlý sortiment dalších NH, a to dvoukomponentní epoxidy, dvoukomponentí polyuretan-akryláty, které se dají použít do těžkých chemických provozů, kde je vysoká agresivita prostředí, nebo jako ochrana betonových povrchů (podlahy, sloupy, patky apod.).

Pro stavební konstrukce se doporučují nátěrové hmoty na bázi vinylu a polyvinylchloridu (PVC). Tento druh NH, především PVC, se v současné době velmi používá především v zahraničí např. na ochranu OK stožárů (i pozinkovaných) a OK rozvoden energetické sítě. V nátěrovém systému se vrchní laky (PVC) dají kombinovat i s jinými druhy a to s alkydovými nebo akrylátovými pryskyřicemi. Tento NS spolu se speciálním základem PVC-C se dá použít i na ručně mechanicky očištěné kovové povrchy, má velmi dobrou přilnavost a odpadá zde použití impregnačního podkladového nátěru. Tento NS má velmi široké praktické využití pro antikorozní ochranu všude tam, kde nejsou kladeny extrémní požadavky na agresivní prostředí, tedy pro běžnou střední atmosférickou zátěž.

Společnost TexColor dále nabízí NH na bázi alkydové pryskyřice, které jsou finančně dostupné a přesto splňují požadavky kladené na antikorozní ochranu. Většina nabízených nátěrových hmot od základu až po vrchní laky obsahují důležitá plniva jako např. práškový zinek, hliník, železitou slídu, UV filtr apod., která ve skladebnostech zajišťují kvalitní antikorozní ochranu před atmosférickou zátěží. Veškerá výroba má certifikovaný systém řízení jakosti podle ISO 9001. Pro používanou skladebnost NS jsou výrobcem řízeny dle předpisu DB ZTV-KOR 92 (německé železniční dráhy).

Většina nabízených NS je certifikována ve SVÚOM Praha.

Kromě antikorozního programu se společnost TexColor také věnuje dalším oblastem ve stavebnictví. Dodává např. také materiály na vnitřní nátěry bazénů, nátěry na dřevo např. lazury (k ošetření trámů hrazděného zdiva, podhledy, obložení štítů, nábytku apod.). Také transparentní nátěry imitující měděný povrch pro pozinkované, titanzinkové a hliníkové podklady. Na měděné povrchy společnost nabízí materiály, které ochrání před nepříznivými jevy (zoxidování) a následnému znečištění fasád speciálním patinačním nátěrem.

Taktéž na ochranu uměleckých dekorativních kovářských výrobků lze použít nátěr z produkce společnosti.

TexColor se od ostatních firem liší hlavně tím, že kromě klasických stavebních materiálů na povrchovou úpravu nabízí komplexní systém na regeneraci celých objektů tj. od materiálů,barevného zpracování odpovídajícího vkusu a přání každého jednotlivce až po antikorozní ochranu.

Autor: Zdenek Stříbný
Foto: Archiv firmy