Nejlepší exponáty veletrhu AQUA-THERM Praha 2009

Ve dnech 24. až 28. listopadu se konal v PVA Letňany již 16. ročník odborného veletrhu vytápění, ventilace, klimatizační, měřicí, regulační, sanitární a ekologické techniky AQUA-THERM 2009. Tak jako každý rok i letos byly vyhlášeny výsledky soutěže o nejlepší exponát – tři zlaté medaile a šest čestných uznání.

Posouzení přihlášených výrobků bylo v letošním roce obtížnější než v letech předchozích. Porota, tak jako každý rok, vybírala technicky nejvyspělejší výrobky. Letos si ale stanovila i nový cíl – vybrat nejvhodnější výrobky pro uplatnění v programu Zelená úsporám. Kritériem byl příspěvek ke snižování emisí CO2, úspory energií a využití obnovitelných zdrojů energie.

Zelená úsporám – poradenské a konzultační středisko Státního fondu životního prostředí na veletrhu Aqua-therm 2009

Porota vybírala z 30 přihlášených exponátů a pracovala nepřetržitě dva dny. Nakonec se podařilo vybrat výrobky, které splňují nejen kritéria veletrhu AQUA-THERM, ale zároveň úspěšně vstoupily i do programu Zelená úsporám. Ukazuje to na fakt, že vystavovatelé jdou s dobou a reagují na aktuální situaci na trhu,” řekl v úvodním slově předseda hodnotící komise Ing. Jaroslav Maroušek, CSc., ze společnosti SEVEn. Z důvodu zpomalení hospodářství v posledním roce byla dalším důležitým kritériem návratnost investice do posuzovaného opatření. „Přihlíželi jsme i k přiměřenosti cen exponátů,” dodal Ing. Maroušek.

Mezi oceněnými jsou peletové kotle, tepelná čerpadla a technologie pro úspory energie. Kromě standardních ocenění za exponáty byla v roce 2009 otevřena ještě další kategorie nejlepšího realizovaného projektu formou EPC, tedy projektu financovaného z dosažených úspor s garantovaným výsledkem.

Stánek společnosti AUDRY CZ a.s. na veletrhu Aqua-therm 2009

Zlaté medaile

První Zlatou medaili získala ENBRA spol. s r.o. za peletový kotel Ferroli GFN PELLET 5. Tento stacionární litinový kotel pro spalování pelet s automatickým podavačem paliva má účinnost 86,5 % a výkon 15 až 20 kW. Spotřeba paliva činí 4,9 kg/hod. Činnost kotle je plně automatická, bez nutnosti zásahu uživatele, lze ho řídit pomocí pokojového termostatu.

Peletový kotel Ferroli GFN PELLET 5

Dalším oceněným výrobkem se stal regulační systém DUNPHY-RATIOTRONIC 5000 společnosti AUDRY CZ a.s., určený pro elektronickou regulaci hořáků – kotlů nebo podobných spalovacích soustav. Umožňuje přesnou regulaci směsí palivo – vzduch bez mechanické hystereze, včetně dodatečně zapojované regulace zbytkového kyslíku, což umožňuje přesné řízení mimořádně dokonalého spalovacího procesu v celém jeho průběhu. Přitom se neustále zohledňuje tlak, vnější teplota, rozdíly ve viskozitě i jiné vnější vlivy.

Společnost MasterTherm CZ s.r.o. získala třetí zlatou medaili za tepelné čerpadlo vzduch-voda BoxAir 30 Inverter. Jedná se o první kompaktní tepelné čerpadlo vzduch-voda s plynulou regulací topného výkonu pomocí frekvenčního měniče. Kompresor Inverter snižuje spotřebu energie až o 30 %. Zařízení spojuje osvědčenou a žádanou kompaktní konstrukci, elektronické řízení expanzního ventilu (EEV) a inverterovou technologii kompresoru do jednoho vyváženého produktu. Tepelné čerpadlo Box Air Inverter již získalo také Grand Prix For Arch 2009.

Tepelné čerpadlo Box Air 30 Inverter od společnosti MasterTherm CZ s.r.o.

Čestná uznání

V letošním roce udělila porota šest čestných uznání těmto exponátům a firmám:

Společnosti PONAST spol. s r.o. za automatický kotel na dřevní pelety KP 12, dále společnosti HERZ s.r.o. za plně automatický kotel HERZ Pelletstar BioControl 10.

Ocenění získaly také solární SETy k tepelným čerpadlům společnosti STIEBEL ELTRON spol. s r.o. Solární kolektory lze využívat jak k podpoře vytápění, tak i k přípravě teplé vody. V kombinaci s tepelnými čerpadly a větracími systémy mohou plně rozvinout své silné stránky.


Solární set k tepelným čerpadlům na stánku společnosti STIEBEL ELTRON
spol. s r.o.

Oceněný nástěnný ovladač NOA70 s komunikací po sběrnicí ARION a MODBUS ovládaný pomocí dotykového displeje, představila společnost AMIT spol. s r.o. Hlavní prvek tvoří grafický displej o rozměru 58×38 mm s dotykovým panelem, který poskytuje pohodlné ovládání zařízení pouhým dotykem prstu.

ZařízeníSYMPATIK AquaStorage společnosti SYSTHERM s.r.o. umoňuje propojení několika zdrojů energie a jejich inteligentní řízení.

Oceněný exponát na stánku společnosti SYSTHERM s.r.o.

Velkému zájmu návštěvníků se těšil i šestý oceněný exponát firmy HL Hutterer & Lechner GmbHHL 800, HL 801 těsnicí manžeta pro potrubní prostupy izolací staveb. Vícenásobná průchodka potrubí HL801 je určena k rychlé montáži, v pevném spojení s průchodkou pro prostup potrubí HL800 je určena k těsnému prostupu až čtyřech potrubních – kabelových vedení najednou.

1 Zpracováno z tiskových podkladů
Autor: Ing. Hana Solařová
Foto: Hana Solařová