Největší české setkání řemeslníků na veletrhu Řemeslo Praha 2016

V říjnu 2015 byly zahájeny aktivity historicky největšího projektu na podporu řemeslného podnikání v ČR s cílem zviditelnit českou dovednost, živnostníky a malé firmy, kde významnou úlohu budou hrát odborné cechy a společenstva. Tento projekt připravila Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR (AMSP ČR), významný partner veletrhu Řemeslo Praha.

Po více jak roce příprav se pod záštitou Ministerstva průmyslu a obchodu a Ministerstva zemědělství rozjíždí kampaň, která si klade za cíl představit řemeslo jako klíčový nástroj pro udržení obslužnosti regionů i zajímavou volbu pro mladou generaci.

Vyhlášení roku 2016 ROKEM ŘEMESEL

V listopadu 2015 v rámci nejdůležitějšího dne malých a středních podniků – Dne podnikatelů ČR (pořádá AMSP ČR) bude slavnostně vyhlášen rok 2016 Rokem řemesel. Rok 2016 bude v tomto směru zcela výjimečný, s desítkami aktivit na podporu řemesel zaměřených na regiony, včetně největšího českého setkání řemeslníků v rámci 4. ročníku veletrhu pro řemeslo, vybavení a bezpečnost práce řemeslníků ŘEMESLO PRAHA. Veletrh se bude konat 21. až 23. 1. 2016 v PVA EXPO PRAHA Letňany souběžně s 18. ročníkem největšího odborného veletrhu pro stavbu a renovaci střech STŘECHY PRAHA a 12. ročníkem veletrhu úspor energií a alternativních zdrojů energie SOLAR PRAHA.

Veletrh Řemeslo Praha 2016 s bohatým programem

V návaznosti na vyhlášení roku 2016 Rokem řemesel se budou na veletrhu prezentovat formou společné expozice odborné řemeslné cechy, spolky, asociace a společenstva. Bude tak pokračovat vloni nastartovaný projekt Fandíme řemeslu. Nově zde bude k dispozici poradenství pro začínající podnikatele formou doporučení, tipů, upozornění na nejčastější chyby a především praktických rad pro mladé, pro seniory, pro ženy a všechny ostatní.

Oborové členění veletrhu

Veletrh zahrnuje nástroje, ruční a elektrické nářadí, stroje, spojovací materiály, manipulační a transportní techniku, pracovní vybavení (oděvy, obuv, doplňky), bezpečnostní vybavení a ochranné pomůcky, software, řemeslné cechy a spolky, nabídku vzdělávání, rekvalifikací, školení a poradenství, ukázky řemeslných tradic, historické sbírky v muzejních expozicích (Pokrývačské muzeum, Tegularium a další). Prezentovat se budou známé značky a prestižní společnosti jako například BeA, Mafell, Stanley Black & Decker, Singing rock, TopKraft, Topwet a mnoho dalších.

Rozšíření o další výstavní halu

Návštěvníci se mohou těšit na rozšíření souboru veletrhů o další výstavní halu, kde bude probíhat soutěžní přehlídka stavebních řemesel SUSO a množství praktických ukázek nejen stavebních řemesel. Cílem je zvýšit zájem veřejnosti a budoucích řemeslníků o stavební učební obory a rozšířit základnu kvalifikovaných řemeslníků v ČR.

Bohatý program přednášek a poradenství

V prvních dvou veletržních dnech proběhne řada přednášek pro širokou veřejnost na aktuální témata, jako jsou například kvalita konkrétních řemesel v ČR, trendy v porovnání se zahraničím, jak si vybrat řemeslníka, perspektiva řemesel či změny v legislativě. Po celou dobu veletrhu budou zdarma k dispozici poradenská centra s již zmíněnými praktickými radami a doporučeními pro začínající podnikatele, dále Stavební poradenské centrum a Centrum pro obnovitelné zdroje a úspory energií.

Atraktivní ukázky prací řemeslníků budou probíhat jak v nové výstavní hale, tak na stáncích jednotlivých vystavovatelů. Těšit se můžete na ukázky prací s tradičními i nejmodernějšími nástroji.

Spuštění řemeslného portálu pro spotřebitele

Jednou z hlavních aktivit Roku řemesel bude spuštění hlavního řemeslného portálu pro spotřebitele, který bude obsahovat nejaktuálnější interaktivní seznam všech řemesel, ale i plošné vyhledávání nejbližších dodavatelů a jejich hodnocení, včetně garancí. AMSP ČR, garant portálu, bude pro živnostníky připravovat i řadu grantů, vyhodnocovat nejlepší řemeslné počiny, prostřednictvím průzkumů mapovat a medializovat názor spotřebitelů, připravovat opatření v oblasti učňovského školství a aktualizovat Živnostenský zákon.

Cílem veletrhu Řemeslo Praha a projektu na podporu řemeslného podnikání v ČR je přesvědčit společnost a hlavně mladé lidi, že řemeslo má budoucnost a že si zaslouží větší respekt.

Autor: Ing. Jitka Šefránková
Foto: Archiv firmy