Nerušený pohled do plamenů zajistí keramické sklo, navíc bez přetápění obytných prostor

Keramické sklo je přírodní materiál s přirozenou strukturou povrchu. Ve skutečnosti se jedná o průhlednou keramiku s vysokou teplotní odolností, dobře snášející extrémní změny teploty. Vyznačuje se velice nízkým součinitelem teplotní roztažnosti.

Keramické sklo se mimo jiné používá při výrobě pohledových dvířek krbových vložek, protože díky zmíněným vlastnostem odolává teplotnímu zatížení, a díky nízké roztažnosti je zajištěna konstantní dilatace skla a rámu dvířek.

Netradičně velké prosklení, ale s tradiční funkčností

Dnešní doba je ve znamení návratů k tradicím a do domů se tak vracejí krby a kamna, které slouží k vytápění a vaření. Lidé se ale zároveň chtějí na oheň doma dívat a užívat si příjemnou atmosféru. Čím dál více tedy kladou důraz na prosklení krbové vložky, tvar a velikost skla. Celoprosklená pohledová dvířka, pokud jsou navíc bez viditelného rámu, poskytují velkorysý pohled na oheň. K tomu, aby bylo možné zabudovat krbovou vložku do interiéru tak, aby byla celá stavba pohledově sladěná s interiérem, slouží dále krycí a stavěcí rámy. Detailní zpracování těchto komponentů a kvalita materiálů umocňují hodnotu a design celé stavby.

U větších prosklení je třeba mít na paměti, že čím je plocha skla větší, tím více tepla sálá touto plochou do místnosti. Aby nedocházelo k přetápění obytných prostor a zbytečné ztrátě tepla, které lze efektivně využít k akumulaci, je lepší použít dvojité prosklení.

Dvojité prosklení zlepšuje izolační vlastnosti dvířek a redukuje množství tepla prosálaného dvířky do interiéru. V prostorách s nižšími energetickými požadavky tak nedochází k jejich přehřívání.

Příklad rozdílu prosálané energie přes pohledové sklo: Naměřené rozdíly u teplovodní krbové vložky Hoxter HAKA 67/45/51W při dávkách 6 a 4 kg dřeva

Rohová dvířka s dvojitým prosklením

Dvojité prosklení pro rohová dvířka je příkladnou ukázkou inovace zavedené do standardu. Vnitřní rohové sklo je do rámu dvířek uloženo v těsnění, které dilatuje teplotní roztažnost použitých materiálů při vysokých teplotách. Obě použitá skla jsou v rohu ohýbaná, aby byl prostor mezi skly uzavřen a chráněn před pronikáním nečistot. Toto řešení rozšiřuje možnosti výběru rohového prosklení i do místností s nižšími energetickými potřebami.

Krbová vložka Hoxter ECKA 51/51/51 dvojsklo
Tento článek vyšel v šestém vydání časopisu INTRO - www.introonline.cz
Autor: Mgr. Alena Křečková
Foto: Archiv firmy