Nízkoenergetické domy společnosti D.E.E.D.

Společnost D.E.E.D., a.s., která je významným výrobcem a dodavatelem nízkoenergetických montovaných domů, jsme představili již v minulém čísle časopisu. Jak jsme již zmínili, zabývá se především realizacemi individuálních projektů. V tomto článku se podrobněji představíme konstrukční řešení a vlastnosti systému.

Stavební systémy firmy se vyznačují nadstandardními vlastnostmi jak z hlediska tepelně, zvukově izolačních vlastností, tak i vysoké požární odolnosti. Veškeré materiály, používané při výrobě domů, jsou ekologické a hygienicky nezávadné s příslušnými certifikáty. V konstrukcích se používá kvalitní hoblované a vysušené dřevo, které zabezpečuje přesnost napojení jednotlivých dílců a minimální dilataci, a tepelná izolace s vysokou objemovou hmotností (45 kg/m3).

Provětrávací systém mřížek
Schéma obvodové stěny

Konstrukce domů

Dřevostavba vychází ze systému rámové konstrukce vyplněné tepelnou izolací a ztužené oboustranným opláštěním DTD deskou (voděodolná v kategorii Eo). Vnitřní stěny jsou dokončeny sádrokartonem. Z vnější strany jsou stěny opláštěny 100 mm zateplením s fasádním systémem firmy STO, případně pohledovou obezdívkou nebo dřevěným obkladem dle přání zákazníka. Okna jsou standartně plastová 6-ti komorová s mikroventilací, zabudovaná patentovaným systémem D.E.E.D. Na přání je možno dodat dřevěná či dřevohliníková Všechny pohledové dřevěné části domu jsou opatřeny impregnací a kvalitním lazurovacím nátěrem. Nechybí ani unikátní provětrávací systém mřížek v podhledech.

Základní nosná skladba stěny je vždy stejná, což souvisí s certifikací stavebního systému.

Vlastnosti obvodového zdiva

Celkova tloušťka28 cm
Tepelný odporR = 6,67 m2.K/W
Součinitel prostupu teplaU = 0,15 W/(m2.K)
Neprůzvučnost (zvukový útlum stěny bez polystyrenu)54 dB
Požární odolnost (směrem z exterieru)REI 120
Požární odolnost (směrem z interieru)RE I90, REW 60

Použití prefabrikovaných prvků vyrobených „na míru” umožňuje rychlou výstavbu nezávislou na ročním období. Subtilní konstrukce nosných stěn a vnitřních příček umožňuje lepší využití zastavěné plochy domu, než u klasické výstavby.

BlowerDoor test

Významné množství tepla ztrácí dům díky větrání a netěsnostmi konstrukce. U dosavadních standardních domů je výměna vzduchu nechtěnými netěsnostmi 10–50 % objemu budovy za hodinu.

Pro zajištění vysoké úspory tepla a zároveň zajištění dostatečné kvality čerstvého vzduchu v objektu se používají systémy rekuperace a to decentrální nebo s centrální jednotkou. Pro použití těchto systémů je zapotřebí zajistit vysokou vzduchotěsnost celého domu. Firma DEED úspěšně realizuje domy s dostatečnou vzduchotěsností pro standard nízkoenergetických staveb. V případě požadavku klienta zajišťuje i realizaci BlowerDoor testu..

1 Zpracováno z informací obchodního ředitele Ing. Petra Holíčka a tiskových materiálů firmy
Autor: Ing. Hana Solařová
Foto: Archiv firmy