Nová generace komínových systémů!?

To, že se tepelná technika v posledních letech velice rychle vyvíjí, zaznamenal již téměř každý technik a jistě i většina laiků, kteří se o vytápění zajímají ať už z důvodu, že staví nový dům nebo že se chystají ve svém domě či bytě měnit způsob vytápění. Nové kotle jsou vysoce účinné a teplota jejich spalin je oproti klasickým kotlům výrazně nižší. U nízkoteplotních a kondenzačních kotlů, jak už z názvu vyplývá, jsou teploty spalin extrémně nízké. Relativně chladné spaliny pak na své cestě od kouřového hrdla kotlů do volného ovzduší kondenzují. Proto jsou u nové generace kotlů kladeny mimořádné požadavky na konstrukce kouřových cest, tedy na komínové systémy, a to zejména z hlediska odolnosti materiálů vůči vlhkosti a odolnosti vůči agresivním účinkům kondenzátu.Přívod spalovacího vzduchu
  Kromě výše zmíněných požadavků se ale i tyto kotle neobejdou bez elementární potřeby vzduchu pro spalování. Ten se dříve přiváděl ke kotlům speciálními otvory pro přívod vzduchu, infiltrací (netěsnými) okny a dveřmi apod. Rozšířením nové generace těsných oken se problematika přívodu vzduchu ke kotlům ale zkomplikovala, a proto byly vyvinuty (pro zjednodušení instalace spotřebičů i ve složitějších dispozicích) speciální kotle, které si dokáží s pomocí ventilátoru přisávat vzduch z vnějšího prostředí a nepotřebují zajišťovat přívod vzduchu např. podřezáváním dveří. Tyto spotřebiče se nazývají zjednodušené »turbo« - kotle. Jedná se o uzavřené (zatím jen) plynové spotřebiče kategorie C.
  

Speciální spotřebiče = speciální komíny
  A právě pro speciální typy spotřebičů byly vyvinuty speciální komínové systémy. Ty jsou nejen odolné vůči vlhkosti i agresivnímu kondenzátu, ale jejich technické řešení umožňuje kromě odvodu spalin i přisávání vzduchu ke spalovacím komorám kotlů vlastním tělem komína. Komín je vyzděn z tvárnic z lehkého betonu o čtvercovém půdorysu. Uvnitř tvárnic jsou vystředěny šamotové vložky. Mezi vložkami a tvárnicí je prostor – vzduchový kanál, jímž proudí vzduch. Spotřebič, vybavený ventilátorem nasává vzduch z tohoto kanálu od ústí komína, ze střechy a saje si ho až ke spotřebiči do spalovací komory kotle.
   Samozřejmě, že se technické řešení ústí komína a připojení spotřebiče musí od běžných komínů výrazně a zcela zásadně lišit. V ústí komína musí být místo - otvor, kterým je vzduch přisáván. Tento otvor – otvory mají přesně danou velikost, aby bylo množství vzduchu dostačující pro provoz kotle.
   Připojovací místo je komplikovanější. Od kotlů přichází ke komínu soustředné potrubí kouřovodu. Vnitřní roura odvádí spaliny od kotle a vnější roura slouží k přívodu vzduchu ke kotli. Toto soustředné potrubí se připojuje do komína přes speciální kámen tzv. připojovací díl.

Komínové systémy nové generace
  V nejmodernějším pojetí budou na letošním AQUA-THERMu představeny dva nové komínové systémy pro odvod spalin od »turbo« - kotlů: komínový systém Schie-del MULTI a Schiedel AVANT-PRIMO. V obou případech jde o novou generaci komínových systémů.
   Již dříve existoval na českém trhu jediný systém pro odvod spalin od uzavřených plynových spotřebičů. Jeho název byl a je Quadro a byl to v České republice první certifikovaný komínový systém, umožňující odvod spalin od až 10ti plynových spotřebičů z toho až 4 z jednoho podlaží do jednoho průduchu. Nové systémy Multi a Avant-primo mají stejné možnosti, ale o nové generaci u nich mluvíme především z důvodu použití nové generace komínových vložek.

Keramické profilované vložky
  V obou nových systémech je odvod spalin uvnitř nosného pláště z lehkého betonu řešen keramickými šamotovými profilovanými vložkami. Jde o zcela nový výrobek v komínové technice z přírodního materiálu na bázi keramiky.
   I nezasvěceného člověka na první pohled upoutá povrchová úprava a délka vložek. Běžné šamotové vložky se po léta vyrábějí hladké a mají délky cca 33 cm. Profilované vložky jsou dlouhé standardně 66 cm a také 133 cm. Mají velice tenkou stěnu 7 až 9 mm, takže vložka je vzhledem ke své délce lehká a tudíž je s ní možné velice lehce manipulovat.
   Profilování povrchu má ale i další výhodu. Spaliny, které proudí vložkami, ohřívají tělo vložky. Teplo pak sálá z povrchu vložky. A protože plocha povrchu profilovaných vložek (rozvinutá plocha) je mnohonásobně větší než u hladkých vložek, je také přenos tepla větší. Toto teplo předehřívá vzduch, který proudí okolo vložek od ústí komínů ke spalovacím komorám kotlů, a tím dochází k úsporám energií při spalování.
   A jaký je rozdíl mezi systémy Schiedel Multi a Schiedel Avant-primo? Schiedel Multi, jak už název vypovídá, je určen především pro použití v bytových domech, s decentralizovaným vytápěním, pro odvod spalin od spotřebičů z jednotlivých bytů (max. 10 kotlů do jednoho průduchu, z toho 4 v jednom podlaží).
   Komínový systém Avant –primo je určen především pro rodinné domy, kde se předpokládá vytápění jedním vysoce účinným nízkoteplotním nebo kondenzačním spotřebičem. 
Autor: Ing. Iva Suchomelová
Foto: Archiv firmy