Nové bezpečnostní prvky na střechách ochrání životy a vyhoví normám

Vyskočit z letadla bez padáku by byla osudová hloupost. Ač pád ze střechy patří ve stavebnictví k velmi častým příčinám úrazů s tragickými následky, po střeše se „bez padáku” pohybuje ještě spousta řemeslníků. Přitom zákon stanovuje, že nestačí zajistit bezpečný pohyb po střeše v průběhu stavby, ale jsou nutná taková trvalá opatření, která umožní i bezpečnou následnou údržbu střechy.

HPI-CZ, jeden z největších dodavatelů montážního příslušenství pro všechny druhy střešních krytin a kompletního sortimentu pro zateplování budov, nabízí ucelený systém kvalitních bezpečnostních prvků pro širokou škálu střešních krytin. Zároveň podporuje jejich správné používání a tím pádem také zvyšování bezpečnosti profesionálů pracujících na střechách. Umístění bezpečnostních prvků na střeše pozitivně ovlivní kvalitu a pravidelnost údržby střechy.

Prvky pro bezpečný pohyb na střeše a zajištění proti pádu jsou významnou skupinou střešního příslušenství. Ta je však bohužel často z „úsporných” důvodů opomíjena. Zákon přitom přímo ukládá, že projektová dokumentace musí obsahovat způsob zajištění bezpečnosti práce a technická zařízení pro výstavbu i pro budoucí provoz (Stavební zákon č. 183/2006 Sb.). Znamená to, že nestačí zajistit bezpečnost pohybu po střeše v průběhu stavby, ale jsou nutná taková trvalá opatření, která umožní údržbu střechy a souvisejících zařízení v běžném provozu. Obdobně pak hovoří i norma ČSN 731901 Navrhování střech – Základní ustanovení.

Využití bezpečnostních háků od HPI-CZ

Mezi nejbezpečnější a zároveň finančně dostupné způsoby zajištění na střechách patří využití bezpečnostních střešních háků. Háky se instalují převážně v blízkosti střešních oken, štítů, u okapů, nebo u hřebenů střech. Využívají se jako kotevní body v kombinaci se zachycovacím postrojem na laně, ale lze je využít také pro připevnění střešních žebříků. Údržba těchto prvků by měla zahrnovat kontrolu autorizovanou osobou každých 12 měsíců.

Bezpečnostní hák s sebou nenese žádné náklady na úpravu tašek ani prostupy konstrukcí. Montuje se jednoduše do krokví, místo samotného upevnění poté překrývá taška v řadě nad hákem. Bezpečnostní háky od HPI-CZ jsou vhodné dle varianty pro pálené i betonové tašky, bobrovky i pro břidlici.

Bezpečnostní hák Trapac®

Bezpečnostní hák Trapac® je určen pro různé rozteče krokví

Novým mezníkem ve vývoji bezpečnostních háků je univerzální bezpečnostní hák pro různé rozteče krokví. HPI-CZ jej nabízí pod označením Bezpečnostní hák Trapac®. Balení obsahuje lištu z pozinkovaného ocelového plechu, která se montuje mezi dvě krokve, kotevní materiál a samotný hák, jenž se upevňuje až na přiložený montážní profil. Výhodou tohoto pokrokového řešení je možnost posunovat a pevně ukotvit bezpečnostní hák přesně do místa vyhovujícího tvaru krytiny. Bezpečnostní hák Trapac® je určen pro různé typy skládaných střešních krytin, jak plochých, tak s vlnou. Univerzální bezpečnostní hák Trapac® splňuje požadavky normy ČSN EN 355 Osobní ochranné prostředky proti pádům z výšky – Tlumiče pádu.

Za střešní hák je možné také uchytit střešní žebřík, určený pro bezpečné zajištění dočasného pohybu na střeše. Ocelový střešní žebřík ze sortimentu HPI-CZ s integrovanou pryžovou podpěrou je navržen tak, aby postranice ideálně zapadly do vln střešní krytiny a jednotlivé příčky přitom zůstaly vystouplé, což zajistí pohodlný a bezpečný výstup po žebříku.

Novinky v pochůzných systémech

Pohyb po střeše usnadňuje i pochůzný systém, jehož součástí mohou být stoupací plošiny, lávky nebo nášlapy na tašky. Díky těmto prvkům lze snadno, a hlavně bezpečněji provádět údržbu střechy. Bez vrtání do krytiny lze cestu po střeše vytvořit pomocí nového univerzálního nášlapu Trapac® ze sortimentu HPI-CZ. Ten totiž stačí jen za tašku „zaháknout”. Tato střešní stupačka pro jednu nohu velmi dobře poslouží u menších střech nebo jako doplňkové opatření, například ke stoupacím plošinám. Sklon roštu lze upravit dle sklonu střechy, otvor v nášlapu je opatřen madlem pro přidržení, a tedy ještě pohodlnější a bezpečnější pohyb po střeše. Univerzální nášlap je určen pro pálené i betonové tašky, jejichž vlnám se rozměrově přizpůsobí.

Univerzální nášlap Trapac® – realizace
Univerzální nášlap Trapac®

Kvalitní prvky nepoškodí krytinu

Stoupací plošiny se montují nejčastěji do blízkosti komína, kde usnadňují jeho čištění. Stoupací plošinu tvoří stoupací rošt a dále držáky roštu, které jsou vodorovně připevněné do držáků stoupací plošiny. Držáky stoupací plošiny se dle typu upevňují za přídavnou střešní lať nebo na stěnu či bok komína. Sada ROBUST z nabídky HPI-CZ zahrnuje kompletní stoupací plošinu z kvalitní pozinkované oceli. Hustě rozmístěné otvory v povrchu roštu mají protiskluzovou funkci a současně eliminují shromažďování vody a sněhu. Držáky stoupací plošiny jsou v místech styku s krytinou opatřeny odolnými pryžovými podložkami, které brání jejímu mechanickému poškození.

Zejména u větších objektů se na střechy umisťují i kominické lávky se zábradlím. Ty najdete v sortimentu HPI-CZ jak ve variantě rovné, tak ve variantě boční. Kombinací kominických lávek rovných a bočních, případně i stoupacích plošin, lze zejména na rozsáhlých střešních komplexech vytvořit bezpečný pochůzný systém umožňující kvalitní a bezpečnou pravidelnou údržbu.

Více najdete na www.hpi.cz, případně na www.hpishop.cz.

Autor: Ing. Marie Hodačová Šimonovská
Foto: Archiv firmy