Nové samolepicí asfaltové modifikované pásy ICOLEP L 30 a ICOLEP AL L 3

Samolepicí asfaltové modifikované pásy nejsou dnes již na našich stavbách nijak neobvyklé, což neplatilo téměř až do roku 2010. Je to právě firma ICOPAL VEDAG CZ s.r.o., která zaujímá ve vývoji a aplikaci samolepicích pásů přední místo v Evropě a určitě i přední místo v zavádění lepených střešních plášťů v České republice. Více o samolepicích asfaltových modifikovaných pásek ICOLEP v článku.

Dnes se již samolepicí pásy vyrábějí i na tuzemských výrobních linkách. Parametry těchto samolepicích pásů z hlediska jejich adheze k podkladu a míře modifikace asfaltu nejsou tak vysoké, jak je tomu u nově zaváděné řady samolepicích pásů na výrobní lince ICOPAL VEDAG CZ, spol. s r.o. v Litvínově.

Klasický střešní plášť začíná parozábranou

Samolepicí technologie v souvrství klasické skladby střešního pláště se velice dobře uplatní právě u parozábran. A v podstatě téměř na všechny běžné podklady.

Výhody pásu ICOLEP AL L 30 oproti běžným parozábranám:

 • racionální pokládka vzhledem k lepení za studena a 10-ti metrové délce pásu v roli,
 • pás odolný vůči prošlápnutí,
 • je prakticky zcela parotěsný ( Sd = 1 500 m), díky kombinované vložce s AL fólií,
 • poskytuje čistou a rychlou pokládku za studena, při teplotě od +5 °C
 • aplikovatelný i při nižších teplotách, avšak s doplňujícími opatřeními!,
 • vysoce spolehlivá parozábrana, s vysokou mechanickou odolností díky tl. pásu 3 mm.

ICOLEP AL L 30 lze spolehlivě aplikovat:

 • na systémovou asfaltovou penetrací natřený beton či jiné silikátové povrchy (doporučuje se hrubost povrchu na úrovni zatření dřevěným hladítkem), s kompletně lepeným střešním pláštěm, event. kotveným,
 • na kovové povrchy natřené systémovou asfaltovou penetrací (např. na trapézové plechy, pokud však jsou opatřené umělohmotným antikorozním povlakem, pak se penetrační nátěr neprovádí), s kompletně lepeným střešním pláštěm, event. kotveným,
 • na OSB desky, po obvodu s vazbou na pero a drážku (penetrované asf. systémovou penetrací nebo bez penetrace, s kotvenou hydroizolační vrstvou do OSB desek),
 • rovněž lze aplikovat i na připravené, očištěné a vyrovnané staré asfaltové souvrství opatřené systémovou penetrací při sanacích starých střešních plášťů s přiteplením, pokud je nutno zajistit parotěsnost původních starých asfaltových vrstev.
 • Vedag – zateplená střecha
  VEDATOP S5 / VEDAFLEX SP / EUROFLEX / VEDASPRINT
  ICOLEP L 30
  EPS, PUR / PIR
  ICOLEP AL L 30
  VEDAG BV-extra / SIPLAST PRIMER
  Beton ve spádu

  Samolepicí asfaltový podkladní pás nejen na polystyren a nejen ve střešní skladbě

  Samolepicí technologie asfaltového modifikovaného pásu ICOLEP L 30 se naopak, oproti parotěsnému pásu ICOLEP AL L 30, velice dobře uplatní na úrovni podkladní vrstvy ve dvouvrstvých asfaltových střešních systémech, kde se nepožaduje parotěsnost, ale naopak difuzní prostupnost a hydroizolační funkce, a rovněž tak i v hydroizolaci spodní stavby nebo v hydroizolaci podlah vlhkých prostor.

  Výhody pásu ICOLEP L 30 oproti běžným podkladním pásům:

  • racionální pokládka vzhledem k lepení za studena a 10m délce pásu v roli,
  • vysoce spolehlivá ochrana polystyrenových desek před ožehnutím plamenem při pokládce vrchní vrstvy natavováním plamenem vzhledem k tl. pásu 3 mm,
  • poskytuje čistou a rychlou pokládku za studena, při teplotě od +5°C,
  • vysoce spolehlivá hydroizolační vrstva, s vysokou mechanickou odolností díky tl. pásu 3 mm a tkané skleněné vložce,
  • vysoce spolehlivé slepení v podélném švu díky stahovacímu proužku na horním povrchu pásu, dochází ke slepení 2 samolepicích vrstev,
  • spolehlivé slepení přesahů i mimo podélný šev, při provádění čelních spojů nebo detailů, díky jemnému posypu typu „talek“ na horním povrchu pásu,
  • hydroizolační pás s vysokou difuzní prostupností: μ = 20 000.
  Vedag – střecha sanace
  VEDATOP S5 / VEDAFLEX SP / EUROFLEX / VEDASPRINT
  VEDATOP SU, ICOLEP L 30
  Polystyren EPS, PUR / PIR
  VEDAPUK / VEDATEX-adhaesiv / VEDAFOAM
  VEDAG BV-extra/SIPLAST PRIMER
  Stávající střešní plášť

  ICOLEP L 30 lze spolehlivě aplikovat:

  • na tepelněizolační vrstvu z polystyrenu EPS, což je asi obecně nejznámější použití, kde vytvoří ochrannou vrstvu proti poškození polystyrenu plamenem hořáku při natavování vrchní hydroizolační asfaltové vrstvy,
  • ale i na jiné podklady, jako jsou PUR/PIR tepelněizolační desky kašírované minerálním rounem,
  • pás může rovněž sloužit jako ochranná vrstva – podkladní pás, při pokládce vrchního asfaltového natavovacího pásu v blízkosti nebo dokonce v napojení na titanzinkové oplechování, a podobně i na jiné plechy s povrchovou antikorozní ochranou. (Pozn.: Pozor na tzv. „bitumenovou korozi” u titanzinkového oplechování),
  • pás lze spolehlivě aplikovat i na různé silikátové podklady (betony, lehčené betony, mazaniny, potěry, omítky, ...opatřené systémovou penetrací),
  • rovněž na kovové podklady opatřené systémovou penetrací, např. v napojení na oplechování střechy (pozink, nerez, Cu, Al, TiZn, ...),
  • na OSB desky, např. v nezateplené střeše, po obvodu s vazbou na pero a drážku (penetrované asf. systémovou penetrací nebo bez penetrace, s kotvenou hydroizolační vrstvou do OSB desek),
  • rovněž lze aplikovat i na připravené, očištěné a vyrovnané staré asfaltové souvrství opatřené systémovou penetrací při sanacích hydroizolačních souvrství starých střešních plášťů,
  • jak bylo výše uvedeno, lze pás spolehlivě použít i jako hydroizolaci spodní stavby proti zemní vlhkosti, na beton či omítku, vždy systémově penetrované,
  • rovněž jako hydroizolaci podlah do vlhkých prostor, kde tato technologie umožňuje pracovat bez plamene hořáku, na výše uvedené podklady.
  Vedag – nezateplená střecha na OSB deskách s požární klasifikací
  Broof(t1), Broof(t3)
  VEDATOP S5 / VEDAFLEX SP / EUROFLEX / VEDASPRINT,
  EUROFLEX (t3), VEDASPRINT (t3)
  ICOLEP L 30
  OSB desky
  Autor: Ing. Pavel Vokurka
  Foto: Archiv firmy