Nové technologie v tradičním kabátě

Používání šlechtěných škrábaných omítek je v Čechách a zemích střední Evropy tradicí, sahající do doby okolo roku 1900. Výroba šlechtěných omítek začala v roce 1893 v jedné bavorské továrně, kde byla poprvé vyrobena fasádová malta, což byl tenkrát objev století. Tak se zrodila i šlechtěná omítka a poté v roce 1927 i rakouská firma Terranova jako její výrobce. V České republice se se škrábanými omítkami setkáme na mnoha významných stavbách, bytových domech i rodinných domcích, kde je jejich použití běžné.

  Je mnoho fasád provedených touto technologií, jejichž stáří je 60 let a více, a které dodnes nevykazují žádné poruchy. Je též mnoho fasád, které jsou poškozené a potřebují opravu.
   Společným problémem obou skupin je obvodový plášť, který v 99 % případů nevyhoví přísným tepelně-technickým kritériím současné normy. Proto se v mnoha případech přistupuje k opravě tím, že se provede zateplení fasády zateplovacím systémem, jehož součástí je i omítka. Většinou lze navrhnout standardní zateplovací systém a jako povrchovou úpravu použít jakoukoli tenkovrstvou roztíranou omítku. Naopak jsou případy, hlavně rekonstrukce, kde je použití škrábané omítky jako konečné vrstvy zateplovacího systému většinou podmínkou ochrany památek. Jsou to ale i novostavby, kde je použití škrábané omítky estetický záměr architekta.
   A právě z důvodu estetiky a vytvoření nevšedního dojmu ze stavebního díla použili tvůrci projektu Villa Bianca ke ztvárnění fasády vedle kamenného obkladu též zateplovací systém se škrábanou omítkou.
   Projekt Villa Bianca v Praze 6 je sestaven z několika vilových domů, postavených na pozemku u bývalé Kotěrovy vily. Společně s původní vilou, která byla zrekonstruována, tvoří vilový komplex v residenční čtvrti.
   Investorem projektu je společnost ING REAL ESTATE Central East Europe, architektem je renomované architektonické studio Erick Van Egeraat Associated Architects. Generálním dodavatelem stavby je firma PSJ holding a.s., Jihlava.
   Jako jeden z možných dodavatelů fasádního zateplovacího systému byla poptána generálním dodavatelem stavby i firma Saint-Gobain Weber TERRANOVA, protože má vyvinut a certifikován zateplovací systém TERRAMIN s minerální škrábanou omítkou.
   Na stavbě byly připraveny vzorky zateplovacích systémů jednotlivých poptaných dodavatelů. Výběr byl proveden týmem architektů z architektonického studia Erick Van Egeraat Associated Architects z připravených vzorků a byl vybrán vzorek firmy Saint-Gobain Weber TERRANOVA - TERRAMIN, protože se nejvíce přibližoval jejich představě a nejlépe barevně ladil s kamenným obkladem. Firma Saint-Gobain Weber TERRANOVA a PSJ holding a.s. se společně s architektonickým studiem i během realizace fasády podílely na dopracování projektu fasády. Protože se na fasádě střídají plochy kamenného obkladu, plochy zateplovacího systému TERRAMIN se škrábanou omítkou a plochy oken, bylo třeba velmi přesně zaměřit a vytýčit rohy pomocí ocelových strun. Dále bylo třeba spolupracovat na vyřešení spár mezi kamenným obkladem a škrábanou omítkou zateplovacího systému. Požadavek od studia Erick Van Egeraat Associated Architects byl na šířku spáry 3 mm. Do škrábané omítky TERRAMIN jsou osazeny na rozích rohové a na zakončení u přechodových spár koncové lišty. Jsou vyrobeny z nerezové oceli a vytvářejí ohraničení jednotlivých ploch omítky.

Popis zateplovacího systému TERRAMIN
   Jde o zateplovací systém, kde jako izolant jsou použity desky z fasádního polystyrenu nebo minerální vlny. Desky se na podklad lepí lepicím a stěrkovacím tmelem Terramin a kotví hmoždinkami. Nosná vrstva pro aplikaci škrábané omítky se na izolantu vytvoří pomocí lepicího a stěrkovacího tmele Terramin a armovací tkaniny která se zapracuje do připravené vrstvy tmele. Pro zvýšení přilnavosti se na zavadlou armovanou vrstvu aplikuje (pomocí zubové stěrky se zuby o velikosti 3 až 4 mm) druhá vrstva armovacího tmele Terramin tak, aby došlo k vytvoření vodorovných drážek pro lepší přilnutí omítky. Po vytvrdnutí a vyzrání armovací vrstvy se provádí konečná úprava omítkou. Škrábaná omítka se smíchá s čistou vodou a aplikuje se na podklad ostrým náhozem zednickou lžící v tloušťce 9 až 12 mm. Omítka se na podklad nanáší bez penetračního nátěru a poté se uhladí. Míchání a nanášení škrábané omítky lze provádět i strojně vhodným zařízením. Škrabání se provádí po zatvrdnutí vícebřitou škrabkou, případné drobné nerovnosti se zarovnají ocelovou cedlinou. Plocha po vyškrábání se omete jemným kartáčem shora dolů. TERRAMIN škrábaná omítka nesmí do 3 dnů po aplikaci zmoknout. 
Autor: Ing. Tomáš Pošta
Foto: Archiv firmy