Novinka v produktové řadě KG 2000

Společnost Gebr. Ostendor – OSMA zpracování plastů, s.r.o. přichází na český trh s novinkou v produktové řadě KG 2000. Jedná se o rozšíření této produktové řady o dimenzi DN 400.

KG 2000 Polypropylen® je moderní vyspělý systém kanalizačních trubek a tvarovek, určený především pro exponovaná místa a pro výstavbu kanalizace v náročných podmínkách, kde lze počítat s hloubkou uložení až 8 m. Zároveň splňuje veškeré standardy budoucnosti i podmínky pro ochranu přírody.

Možnosti použití

Kanalizační trubky a tvarovky KG 2000 Polypropylen® jsou vyráběny z polypropylenu (PP). Vyznačují se hladkou homogenní stěnou s vysokou kruhovou tuhostí, čímž jsou předurčeny pro uložení v zemi v místech s vyššími vrcholovými tlaky jako jsou dálniční vozovky, extrémní hloubky uložení či oblasti s vysokou hladinou podzemní vody. Vzhledem k zesílené homogenní stěně trubek a tvarovek se hodnota jejich kruhové tuhosti rovná SN 8. Systém proto nachází své uplatnění například při zakládání staveb ve velkoměstské zástavbě a v centrech měst.

OSMA KG 2000
OSMA KG 2000

Vícebřitý těsnící element

Těsnost spojů systému při přetlaku i podtlaku zajišťuje vícebřitý těsnící element, který je opatřen napínacím břitem zabraňujícím vniknutí nečistot mezi těsnění a stěnu trubky, vymezovacím břitem fixujícím pozici zasunuté trubky, stíracím břitem – odstraňujícím zbytky nečistot ze zasouvaného konce trubky, hlavním břitem – zajišťuje dlouhodobé utěsnění spoje.

Vlastnosti systému

Kanalizační systém KG 2000 Polypropylen® je dle DIN 8078 odolný vůči kyselým odpadním vodám s hodnotou pH 2 až po vody alkalické o hodnotě pH 12. Vzhledem k vysoké houževnatosti materiálu – polypropylenu, je celý systém, včetně těsnících elementů, dlouhodobě odolný teplotám do 100 °C. Vysoká vrubová houževnatost a nízká povrchová drsnost (0,001 mm) má velký význam pro hydraulické vlastnosti kanalizačního systému KG 2000 Polypropylen®. Obecně platí, že čím nižší je povrchová drsnost, tím vyšší může být průtočné množství, stěna trubky není napadána korozí ani erozí a tím téměř zaniká možnost tvorby usazenin. Kanalizační systém je inertní vůči podzemním i splaškovým vodám. Každá z jeho částí je plně recyklovatelná, případně spalitelná za vzniku vody a oxidu uhličitého.

Dovolte, abychom vás pozvali na náš stánek na mezinárodní vodohospodářské výstavě VODOVODY A KANALIZACE, který se koná 25.–27. května 2010 v Brně. Na tomto veletrhu budou prezentovány všechny naše novinky letošního roku jako jsou například knihovní prvky pro AutoCad, ArchiCad, TechCon OSMA CAD a další. Zároveň se na našem stánku budete moci zúčastnit soutěže „PŘIDEJTE SE K OSMA TÝMU”. Více informací se dozvíte na našich webových stránkách nebo přímo na stánku.

Autor: Jan Garai
Foto: Archiv firmy