Přidat na Seznam.cz Přidat na Google News

Novinka – zakládací sada ETICS 2009

Společnost HPI - CZ je lídrem na trhu v oblasti příslušenství pro zateplovací systémy. Tak jako každý rok, tak i v tom letošním, bychom chtěli představit novinku, která je zajímavá z hlediska detailu „založení zateplovacího systému nad terénem“. Jedná se o zakládací sadu ETICS 2009, jejíž výhodou je jednoduché, bezpečné a kvalitní řešení rozhodujícího detailu vnějších kontaktních zateplovacích systémů.

Jedná se o velmi aktuální řešení hlavně proto, že se změnily podmínky požární ochrany při zateplování budov v českých technických normách ČSN 73 0810:2009 a ČSN 73 0802:2009, které nabyly účinnosti v květnu a v červnu tohoto roku.

Souběžně se zvýšil tlak na kvalitu uplatněných technologií zateplování – zejména díky programům „Zelená úsporám” a „Nový Panel”, které podporují úspory energií, v oblasti bydlení, zajišťované mimo jiné i technologiemi vnějšího zateplování budov.

Schéma montáže

Vlastnosti a výhody

Zakládací sada ETICS 2009 pro vnější kontaktní zateplovací systémy ETICS má řadu výhod proti současnému stavu:

 • Univerzální řešení, kdy jeden typ zakládací sady ETICS 2009 lze využít pro různé tloušťky ETICS, tím se omezí nároky na skladování, na množství zásob a četnost jejich položek.
 • Dále plní zpřísněné požadavky na požární ochranu v oblasti založení ETICS podle ČSN 73 0810:2009 a ČSN 73 0802:2009.
 • Zakládací sada minimalizuje únik tepla tepelným mostem v oblasti založení proti dříve užívaným hliníkovým zakládacím lištám i proti založení pomocí montážních latí (s požadovaným zesílením základní vrstvy na spodní hraně založení ETICS).
 • )
  Splnění požadavku požární ochrany
  Vyloučení tepelného mostu
  Vyloučení oxidace
 • Umožňuje jednoduchou montáž první řady tepelně izolačních desek ETICS s garancí esteticky dokonalého provedení ukončení ETICS v pohledově exponované soklové oblasti domů.
 • Minimalizuje rizika technologické nekázně při realizaci nutného zesílení a vyztužení tmelových vrstev na spodní hraně založení ETICS.
 • Zajišťuje těsnost ETICS vůči nežádoucímu nasávání vnějšího vzduchu mezi ETICS a podkladovou konstrukcí, které by degradovalo tepelně izolační účinek ETICS a snížilo jeho požární odolnost.
 • Umožňuje optimálně navázat vyztuženou základní vrstvu a konečnou povrchovou úpravu v ploše ETICS na spodní hranu založení ETICS, včetně potřebného okapního nosu.
 • Vytváří zásadní předpoklad pro zajištění rovinnosti ETICS.
 • Aplikace pro různé tloušťky tepelných izolací
  Úspora skladových zásob
  Napojení na zateplovací systém siťovinou
  Jednoduchá montáž

  Zakládací sadu ETICS 2009 lze využít v kontaktních zateplovacích systémech ETICS všech výrobců.


  Součástí zakládací sady ETICS 2009
  nahoře - Zakládací úhelníkový profil (s výztužnou síťovinou)
  uprostřed - Zakončovací profil s okapničkou pod omítku
  dole - Vymezovací podložky, spojka profilu, zatloukací nebo šroubovací hmoždinky
  1 Ve spolupráci s Ing. Jiřím Šálou, CSc.
  Autor: kolektiv autorů
  Foto: Archiv firmy