Novinky v laserových skenovacích systémech na výstavě INTERGEO 2010

Ve dnech 5. až 7. října 2010 se konal v Kolíně nad Rýnem (Spolková země Porýní-Westfálsko) v Německu Mezinárodní kongres a výstava geodézie, geoinformatiky a správy nemovitostí INTERGEO 2010.

Tato zajímavá odborná akce pořádaná Německých svazem geodetů se koná každý rok v jiném německém městě, v roce 2009 probíhala v Karlsruhe [1], v roce 2008 v Brémách [2] a v roce 2007 v Lipsku [3], takže kromě bohaté odborné náplně umožňuje i poznávání různých oblastí a měst v Německu.

Náplní výstav jsou geoinformační systémy, zpracování dat, geodetické přístroje a jejich příslušenství, výpočetní a grafický software, reprodukční technika, fotogrammetrie a kartografie. Náš zájem se soustřeďuje především na mobilní laserové skenování, na oblast terestrických skenovacích systémů a na další přístrojové novinky v laserové technice.

Letošní výstavu v Kolíně nad Rýnem [4] navštívilo více než 17 500 návštěvníků, z toho 25 % ze zahraničí, a 1500 účastníků konferencí. Na výstavě se podílelo 500 vystavovatelů z 32 zemí světa, tedy více než v Karlsruhe v roce 2009 [5].

Kromě výstavy si návštěvníci mohli prohlédnout i vlastní město, které bylo během 2. světové války z více než 80 % zničeno, ale slavná gotická katedrála s věžemi vysokými 156 m zůstala zachována. Nádraží v jejím sousedství bylo celé nově postaveno stejně jako výstavní areál Köln-Messe (obr. 1), kde se INTERGEO odehrávalo.

Mezinárodní geodetický kongres

Součástí výstavy INTERGEO 2010 byl Mezinárodní geodetický kongres, v roce 2010 doplněný o INTERGEO Akademie, INTERGEO–Forum, Geodetické dny a odborné exkurze. Na nich zaznělo přes sto odborných referátů uspořádaných do 45 tématických bloků, které zahrnuly celou geodetickou problematiku.

Z náplně semináře INTERGEO Akademie upozorňujeme na sekci 3 „Nová vyhodnocovací strategie” moderovaná Prof.Dr.Ing. R.Staigerem (druhý místopředseda FIG). Zajímavé byly referáty na kongresu v sekci „Sledování deformací stavebních objektů” moderované Prof.Dr.Ing. H.Kuhlmannem, Uni Bonn. Na INTERGEO-Forum proběhla sekce „Dálkový průzkum a fotogrammetrie” moderovaná Dr.Ing. U.Weidnerem, Uni Karlsruhe s účastí firem Riegl, FARO, Frauenhofer IPM a Leica Geosystems. Sekci „Terestrické laserové skenování a zpracování dat” moderoval Dr.Ing. B.Jutzi, Uni Karlsruhe.

Nově zařazeného semináře INTERGEO Akademie se zúčastnilo 170 odborníků a bylo doporučeno tento seminář zařadit i do programu roku 2011. Bližší informace lze nalézt na internetové adrese www.intergeo.de.

Mezinárodní výstava

Vlastní výstava INTERGEO probíhala ve výstavních halách 11,1 a 11,2 a na volné ploše výstavního areálu. Proti předchozím letům se projevil výrazný nárůst účasti čínských firem, které se zabývají nejnovějším vývojem v oblasti geodézie a geoinformatiky. Dvacet čínských firem se prezentovalo speciální nabídkou a krátkým vystoupením na Čínském dnu, který se konal 6. 10. 2010.

Systémy mobilního mapování

V současné době výrazně vzrůstá zájem o 3D geografické informační systémy (GIS) využitelné v mnoha oborech lidské činnosti. Proti klasickým metodám (letecká fotogrammetrie či pozemní geodetické měření) se uplatňují mobilní mapovací systémy (MMS), které se umisťují především na automobily, ale použít lze i čtyřkolky, lodě, vrtulníky nebo i bezpilotní létající prostředky.

Pod pojmem Mobile Mapping se tak rozumí nové technologie umožňující rychlý sběr dat a to především v zastavěných částech území, kde dochází k rychlým změnám infrastruktury budov a data slouží pro potřeby územního plánování, 3D modelování měst s jejich následnou vizualizací, pro měření v tunelech a povrchových lomech a rovněž pro potřeby integrovaných záchranných systémů.

Jako novinku firma Ashtech (Fr) představila Mobile Mapper 100 a ProMark 100 Rover/base. S využitím systému GNSS, GPS a GLONASS dosahuje až centimetrové přesnosti.

Firma FARO uvedla nové laserové skenery Photon (obr. 2), které pro měření délek využívají 3D fázový dálkoměr s provozním dosahem 120 m (Photon 120), resp. s dosahem 20 m (Photon 20) při rychlosti skenování až 976 000 bodů/sec.[1]. Chyba snímání je ±2 mm na 25 m. Vlnová délka laserových modulů je 785 nm a skenery jsou zařazeny do bezpečnostní třídy 3R (podle EN 60825-1). V kompletní sestavě je lze využít i v mobilních systémech silniční kartografie pod označením MMS. Firmu FARO v ČR zastupuje firma PRIMA Belavčik, Uherský Brod.

Terestrické laserové skenery

Pracovníci Fraunhofer – Institut Physikalische Messtechnik IPM vyvinuli pulzní jednomodový laserový radar (laserový interferometr), jenž kombinuje vysokou měřící přesnost s extrémě vysokou měřící frekvencí 2,5 milionů bodů za sekundu. Uplatní se zvláště při nasazení do rychle skenujících 2D nebo 3D měřících systémů (pulzních laserových skenerů) právě tak jako pro měření vzdáleností a rychlostí rychle se pohybujících objektů.

GEODIS Brno (výhradní zástupce firmy TOPCON) předváděl nový mobilní mapovací systém Panorama GIS. Software umožňuje mapování ulic při urbanistickém plánování. Primární určení polohy vychází z družicové technologie GPS a GLONASS ve dvou frekvencích. Systém je umístěn na střeše vozidla a ovládán počítačem umístěným uvnitř vozidla (obr. 3).

Firma ALLSAT prezentovala nové přístroje Leica Viva GNSS přijímač GS 10 a GS 15. Nová technologie polních snímačů GS 10 a GS 15 zajišťuje rychlé bezkabelové spojení totálních stanic současně s přijímačem GNSS. K systému patří i software GART-2000.

Firma Leica Geosystems GmbH upozornila na pulzní skener nové generace ScanStation C10 (obr. 4), který je proti předchozímu typu ScanStation 2 rychlejší a výkonnější. Pro měření délek využívá fázovou technologii a pracuje s přesností 6 mm v poloze a 4 mm v délce s dosahem 300 m při 90 % odrazivosti a při rychlosti skenování až 50 000 bodů/sec. Zcela otevřené zorné pole má hodnotu 270° × 360° (V × Hz). Je zařazen do bezpečnostní laserové třídy 3R (dle EN 60825-1) s vlnovou délkou 532 nm (zelená). Systém je doplněn automaticky nastavitelnou videokamerou a laserovou olovnicí. Pro zajištění horizontace využívá dvojosý kompenzátor. Novinkou je také používaná technologie Smart X-Mirror, která umožňuje naskenovat celý prostor až do zenitu pomocí rotujícího zrcadla. Ovládá se pomocí vestavěného panelu s barevným dotykovým displejem. Využívá softwarový modul Leica Cyclone-SCAN.

V příštím čísle budou uvedeny další novinky skenovacích systémů, které na výstavě INTERGEO 2010 uvedly firmy Optech, RIEGL, Teccon, Trimble a Zoller-Fröhlich.

Literatura

[1] KAŠPAR,M.: Systémy mobilního mapování na výstavě INTERGEO 2009, Stavebnictví a interiér 12/2009.

[2] KAŠPAR,M.-MICHÁLKOVÁ,A.: Výstava INTERGEO 2008 v Brémách (část 1). Stavebnictví a interiér 12/2008.

[3] KAŠPAR,M.: Některé novinky na výstavě INTERGEO 2007 (část 1). Stavebnictví a interiér 11/2007.

[4] KAŠPAR,M.-MICHÁLKOVÁ,A.: Cesta po Středním Porýní se stopami české historie. Stavebnictví a interér 10/2010.

[5] Katalog INTERGEO, Kongress und Fachmesse für Geodäsie, Geoinformation und Landmanagement Köln, 5.–7. Oktober 2010.

1 doc.Ing.Milan Kašpar, CSc, Fakulta stavební ČVUT Praha, e-mail: kasparm@fsv.cvut.cz
Autor:
Foto: Alena Michálková