Novinky v laserových skenovacích systémech na výstavě INTERGEO (část 2)

V minulém čísle tohoto časopisu jsme se zabývali Mezinárodním kongresem a výstavou geodézie, geoinformatiky a správy nemovitostí INTERGEO 2010, která se konala v Kolíně nad Rýnem ve dnech 5. až 7. 10. 2010.

Zmínili jsme se o některých přednáškách Mezinárodního geodetického kongresu a expozicích firem Ashtech, FARO, Výzkumného střediska Frauenhofer Institut IPM, Geodis Brno, ALLSAT a Leica Geosystems [1]. V tomto sdělení pokračujeme v popisu novinek prezentovaných na tomto mezinárodním fóru.

Výrobky firmy Optech

Kanadská firma Optech drží světové prvenství v leteckém terénním mapování. Na této výstavě uvedla nový systém ALTM, který se vyznačuje vysokou účinností a flexibilitou při leteckém skenování.

Systém LYNX Mobile Mapper je určen pro pozemní použití. Zařízení sestává z řídící a kontrolní jednotky, jednoho až čtyř skenerů Optech a jedné či dvou digitálních kamer, GPS a inerciálních systémů. Operátor ovládá systém pomocí notebooku umístěného ve vozidle, na kterém je zařízení upevněno na běžném střešním nosiči. Systém pracuje v bezpečnostní třídě 1 (IEC 60825-1) a využívá laserový svazek v neviditelné části spektra. Software se skládá z LYNX-Survey a LYNX-Process.

Laserový skener ILRIS-3D téže firmy popsaný již v předchozím čísle řadíme ke skenerům kamerového typu se schopností zaměřovat objekty do vzdálenosti 1500 m s přesností měření 8 mm/100 m. Skener používá infračervený laser o vlnové délce 1500 nm. Bezpečnostní třída 1 (EN 60825-1). V ČR firmu Optech zastupuje firma GEOVAP Pardubice.

Firma Teccon prezentovala technologii Teccon Mobile Mapper založenou na měření lidarem z mobilní platformy. Používá dva skenery Optech LYNX Mobile Mapper s rozsahem zorného pole 360° a čtyři digitální kamery. Mohou měřit se čtyřmi odrazeči, které mohou vytvářet až 1 600 000 georeferenčních bodů/sec. Čtyři digitální kamery snímají obrazy objektů z několika úhlů. Firma vychází ze systému Optech, který dále rozvíjí.

Skenery RIEGL

Firma RIEGL Laser Measurement Systems upozornila mimo jiné na nový skener RIEGL VZ 1000, který patří ke 3D terestrickým V-Line skenerům značného dosahu s vysokým rozlišením. Slouží pro bezkontaktní přenos dat s dosahem až 1200 m a s přesností 8 mm. Využívá laser v blízké infračervené vlnové délce a je zařazen do bezpečnostní třídy 1 (EN 60825-1). Je určený pro stacionární a mobilní terestrické skenování až do 300 kHz. Operační software je RISCAN PRO. Přístroj VZ 1000 byl testován na povrchových rudných a uhelných ložiskách v západní Austrálii s dobrým výsledkem, prokázalo se, že se při měření na povrchových lomech dobře uplatní (obr. 1).

Zcela integrované mobilní skenovací systémy RIEGL VMX-250 byly předvedeny již na minulé výstavě INTERGEO 2009 v Karlsruhe. Systém se skládá ze dvou skenerů RIEGL VQ-250 s inerciálním navigačním hardware (INS), které jsou umístěny na platformě (obr. 2 – zařízení připravené k umístění na střeše vozu) a z příslušného software pro zpracování naměřených údajů. Novinkou tohoto zařízení je modulární kamera. Rychlost skenování je 2 × 300 000 měření/sec. Zařízení je určeno pro přesné 3D mapování silnic, železnic a vodních cest.

Jako novinka byl prezentován letecký skener NP 680i se značným dosahem. Umožňuje měření z velkých výšek s úplnou analýzou vlnových tvarů. Laserový pulzní systém dosahuje až 240 kHz při 160 000 měření/sec. Je zařazen do bezpečnostní třídy 3R (EN 60825-1). Tento letecký skenovací systém je určen pro 3D skenování rozsáhlých zemských povrchů z letadel či helikoptér pro účely zemědělské, urbanistické či průmyslové a pro železniční koridory nebo koridory elektrických vedení.

Přístroje značky Trimble

Firma Trimble přichází s 4D kontrolním systémem se software pro monitorování stavebních objektů. Tento systém umožňuje pomocí GNSS nebo s využitím automatických tachymetrů zcela automaticky sledovat deformace těchto objektů. Na výstavě byla předvedena „Vision Technology” s novým systémem S8, který je součástí S-serie známého typu S6 se shodně označenými ovládacími prvky.

Firma Trimble předvedla dále pulzní skener Trimble FX 3D, který má dosah 27 m a přesnost 1–4 mm. Rychlost skenování je 216 000 bodů/sec, zorné pole 270° × 360° (V × Hz). Pracuje na vlnové délce 690 nm a je zařazen do bezpečnostní třídy 3R (EN 60825-1). Používá software Real Work Survey (obr. 3).

Novinky Zoller + Fröhlich

Firma Z+F představila nový typ vysokorychlostního skeneru IMAGER 5010 (obr. 4). Jedná se o panoramatický skener, jenž pracuje na principu fázového rozdílu. Patří k vysokorychlostním skenerům (1 016 027 bodů/sec) se značně vysokým rozlišením. Rozsah měřené vzdálenosti je 187 m v bezpečnostní třídě 1 (EN 608 25-1). Zorné pole má 320° × 360° (V × Hz). Přístroj je vybaven kompenzátorem sklonu a laserovou olovnicí. Je určen pro práce v pojišťovnictví, průmyslu, archeologii a v dalších oborech.

PROFILER 5010 od téže firmy umožňuje zaměřit a zobrazit prostorové snímky naskenovaných profilů a jejich okolí. K vyhodnocení se používá Laser Control Software. Skener Z+F IMAGER 5006 Ex v nevýbušném provedení pro práce v prostředí s možným výskytem výbušných plynů jako jsou doly, chemické provozy, ropné rafinerie apod. byl popsán dříve.

Čínští vystavovatelé

Na výstavě překvapil výrazný nárůst počtu čínských vystavovatelů. V loňském roce dosahoval podíl vystavovatelů z Asie pouze 5 %, letos vzrostl na 10 % z celkového počtu vystavovatelů. Řada z nich se této akce účastnila poprvé, ale firma South Surveying & Mapping Instrument zdůraznila skutečnost, že se výstav INTERGEO účastní již od roku 2003. Výstava pro ně vytváří komunikační platformu pro pronikání do Evropy, Latinské Ameriky, Afriky a na Střední Východ.

Ve své expozici tato firma předvedla elektronické či laserové teodolity řady ET či ETL s vnitřní pamětí, nivelační automatické přístroje řady NL a univerzální laserové přístroje řady ML s automatickým urovnáním. Uvedené přístroje jsou zcela srovnatelné s podobnými přístroji jiných firem.

Čínští vystavovatelé také společně vystoupili i na Čínském dnu uspořádaném 6. 10. 2010, kde se zaměřili zejména na informace v těchto oblastech:

  • Vývoj leteckého měření a technologií mapování v Číně (Prof. Liu Xianlin)
  • Vývoj GIS v Číně (Prof.Dr. Zhong Ershun)
  • Vývoj čínských zeměměřických a mapovacích přístrojů (Guo Siqing)

Mezinárodní kongres a výstava INTERGEO 2010 v Kolíně nad Rýnem měly již tradičně velmi dobrou úroveň, osvědčil se i nově zařazený seminář INTERGEO Akademie, se kterým se počítá i pro příští ročník. Příští mezinárodní kongres a výstava INTERGEO 2011 se bude konat ve dnech 27.–29. 9. 2011 v Norimberku, dalším německém městě s dávnou historií. Na rozloučení s Kolínem nad Rýnem uvádíme snímek římské brány rekonstruované v r. 1971 a původně postavené při založení města v r. 50 n.l. (obr. 5).

Literatura:

[1] KAŠPAR, M.: Novinky v laserových skenovacích systémech na výstavě INTERGEO 2010. Stavebnictví a interiér 1/2011.

Autor:
Foto: Alena Michálková