Nový beton s poloviční uhlíkovou stopou

Do České republiky přichází novinka v oblasti ekologických stavebních materiálů. Na trhu se objevila nová řada betonů, které mají díky svému inovativnímu složení až o 50 % nižší uhlíkovou stopu než běžný beton.

Společnost CEMEX představila v minulém roce strategii Klimatická akce, která má vést ke snížení emisí CO2 ve všech jejích evropských provozech minimálně o 55 % do roku 2030.

Součástí projektu jsou i betony Vertua®, vhodné pro řadu aplikací – od interiérových přes základové až po vyztužené vnější konstrukce. Určeny jsou jak pro průmyslové rezidenční stavby, tak pro stavebníky z řad menších odběratelů. Betony Vertua® disponují o 30-50 % nižší uhlíkovou stopou než klasický beton na bázi portlandského cementu. Výrobce navíc deklaruje jejich vyšší odolnost proti agresivním vlivům okolního prostředí, zejména s ohledem na agresivitu chloridů a síranů. Kromě toho svým složením pomáhají omezit množství a šířku trhlin v konstrukci. Tomu pomáhá i to, že díky omezení vývinu hydratačního tepla je u betonu Vertua® zaručené snížení teplotního gradientu betonu v konstrukci. Nedochází tak k velkým rozdílům teploty mezi jádrem a povrchem materiálu.

Za sníženou uhlíkovou stopou betonu Vertua® stojí tři hlavní faktory. Především jde o inovativní recepturu, která využívá materiály optimalizované pro nízkou produkci oxidu uhličitého. Kromě toho nový beton využívá pojiva se sníženým obsahem slínku, jehož výroba je hlavním zdrojem emisí při tvorbě betonu. Za třetí pak jde o důsledné využití potenciálu latentně hydraulických vlastností cementu – tedy dodatečného růstu pevnosti minerálních komponent obsažených v cementu.

Základní vlastnosti betonů Vertua®

  • Maximální velikost zrna činí 22 mm
  • Pozvolný počáteční nárůst pevnosti
  • Standardní pevnost v tlaku 28 dní, alternativně po 56 či 90 dnech
  • Beton je čerpatelný
  • Vhodný zejména pro použití v oblasti infrastruktury
  • Aplikovatelný i do interiérových a základových konstrukcí
Autor: tisková zpráva 1)
Foto: archiv společnosti CEMEX

1) redakčně zkráceno