Nový CD ROM VELUX pro architekty a projektanty

Vedle nových výrobků, z nichž se mimořádnému zájmu těšilo zejména střešní okno GGU s ventilační klapkou a povrchovou úpravou EVERfinish (Stavebnictví a interiér č. 5/01), dále zcela ojedinělý typ předokenní rolety (Stavebnictví a interiér č. 6/01) a některých novinek v oblasti služeb, představila firma VELUX na 6. mezinárodním veletrhu IBF 2001 v Brně nový CD ROM určený především pro projektanty a architekty.

CD bylo speciálně připraveno pro architekty a projektanty s cílem podstatně usnadnit práci při zapracování systému střešních oken VELUX do návrhu stavby. CD ROM obsahuje nejen kompletní souhrn dat, které jsou při navrhování potřeba (se zřejmým akcentem na knihovní prvky využitelné pro nejdůležitější softwary používané v tuzemsku při projektování), ale také poskytuje uživateli knihovnu výkresů a sborník Technická dokumentace v elektronické formě. Užitečnou a velmi praktickou součástí tohoto CD ROM jsou i výpočty pro osazování střešních oken VELUX, jejichž první funkcí je výpočet optimálního osvětlení pro zvolený typ a počet oken a druhou výpočet výšky osazení okna při zadaném úhlu střechy.

Zahájení práce s CD

Po vložení do mechaniky by se na většině počítačů měl CD ROM rozběhnout automaticky, případně jej lze spustit dávkovým souborem STARTUP.BAT. Před spuštěním CD musí ale uživatel zjistit, zda má na svém počítači nainstalovány programy Microsoft Internet Explorer verze 5 nebo vyšší a program Acrobat Reader, protože oba programy jsou pro práci s CD vyžadovány. V případě, že tyto obslužné programy uživatel nemá na počítači instalovány, je možno je nainstalovat přímo z CD VELUX. Instalace Internet Exploreru verze 5.5CZ se spustí z adresáře „MSIE55CZ“ programem „IE5SETUP.EXE“, instalace programu Acrobat Readeru 4.05US z adresáře „ADOBE_ACROBAT“ programem „setup.exe“. Po dokončení instalací se CD spustí buď novým vložením do mechaniky nebo programem STARTUP.BAT. Po startu CD se otevře okno Internet Exploreru s úvodní stránkou. V menu jsou čtyři položky: »Knihovny VELUX CAD«, »Technické výkresy«, »Technická dokumentace« a »Výpočty«.

Knihovny CAD

Knihovny CAD jsou připraveny pro CAD systémy AutoCAD (14, 2000, Architectural Desktop), ArchiCAD (6, 6.5), Allplan (14, 15, 16) a DataCAD (7, 8, 9). Pro každý z těchto programů je zpracován návod na instalaci a použití. Pro ArchiCAD je návod v HTML a otvírá se přímo ve spuštěném Internet Exploreru, ostatní návody jsou ve formátu PDF a pro jejich přečtení je třeba vyčkat na spuštění programu Acrobat Readeru.
Pokud uživatel hodlá provést instalaci knihoven přímo z Internet Exploreru kliknutím na požadovanou knihovnu ve sloupci »Instalace«, musí zvolit v prvním dialogovém okně položku »Spustit tento program z aktuálního umístění« a v dalším dialogovém okně pak zvolí »Ano«. (Zabezpečovací upozornění, že nebyl nalezen podpis Authenticode, lze klidně ignorovat). Knihovny ArchiCADu z Exploreru instalovat nelze, při pokusu o instalaci se zobrazí pouze seznam souborů v adresáři.

Technické výkresy

K dispozici je celkem 15 výkresů, které jsou připraveny ve formátech DWG, DXF a DC5. Jsou tedy použitelné prakticky ve všech moderních CAD systémech. Pokud má uživatel ve svém počítači zaregistrovánu příponu souboru pro otevření v jím užívaném CAD systému, může po kliknutí na odkaz výkres otevřít. V opačném případě se mu zobrazí dialog pro uložení souboru nebo se soubor DXF otevře jako textový soubor, což může méně zkušeného uživatele zmást. Na CD nejsou, možná záměrně, zařazeny náhledy výkresů. Uživatel je tedy může otevírat pouze v CAD systému, pokud jej má instalován; není-li tomu tak, výkresy si nemůže prohlédnout.

Technická dokumentace

Úvodní stránka technické dokumentace se otevře přímo v Exploreru, ale vlastní stránky dokumentace jsou v PDF, přičemž pro každou kapitolu se otevírá nové okno programu Acrobat Reader. Mohlo by se proto stát, že uživatel některou kapitolu otevře vícekrát a ztratí tak ve sborníku přehled. Soubory PDF nejsou navíc bohužel označeny názvy, ale jako »Kapitola 1«, »Kapitola 2«. atd. Poslední položkou v seznamu technické dokumentace je »Kompletní sborník« (Soubor »cely_sanon.pdf«), který odpovídá tištěnému sborníku VELUX. Ve sborníku je možno listovat např. pomocí posuvníku na pravé straně obrazovky, není ale možno pohybovat se po kapitolách.

Výpočty

Program pro výpočty je nutno instalovat. Po ukončení instalace je pro spuštění programu nutno zvolit posloupnost: »Start - Programy - VELUX -výpočty«.
První funkcí programu je »Výpočet osvětlení«. V roletce se zadá typ oken a jejich počet a program spočítá doporučenou podlahovou plochu. Postup nelze otočit tak, aby program doporučoval počet oken zvoleného typu pro zadanou podlahovou plochu. Tento postup by byl uživatelsky logičtější.
Druhou funkcí je výpočet výšky rámu, podle volby buď horního nebo dolního. V seznamu se vybere typ okna, zadá se úhel střechy a výška buď dolní nebo horní části rámu. Program pak dopočítá druhou výšku. Je otázkou, zda takto jednoduché výpočtové programy by nebylo lepší umístit přímo do stránek, zobrazovaných v Exploreru a vyhnout se tak instalaci a opětovnému spouštění výpočtových programů.

Závěr

Nový CD ROM VELUX je přínosem pro usnadnění práce při projektování, ale zároveň dobře slouží jako alternativa papírové dokumentace, zejména technického katalogu. Velmi praktickou pomůckou je výpočtový program optimalizující podlahovou plochu, sklon střechy a počet a typ oken. Výzvou do budoucna by mohlo být zjednodušení uživatelské obsluhy v některých programových modulech.

Autor:
Foto: Archiv firmy