Novým předsedou Cihlářského svazu Čech a Moravy je Josef Kotek

Dne 23. března 2016 zasedla v Hotelu Zámek Čejkovice Valná hromada Cihlářského svazu Čech a Moravy (CSČM), na níž dlouholetý předseda svazu Jiří Matějka oslavil sedmdesátiny a zároveň předal – podle svých slov – „veslo“ Josefu Kotkovi, dlouholetému generálnímu řediteli a předsedovi představenstva společnosti Wienerberger cihlářský průmysl, a. s.

Ing. Jiří Matějka, CSc., který se účastnil transformace českého, tehdy vlastně ještě československého cihelného průmyslu po roce 1989, je jedinečný svým jemným, lidským humorem, vypointovaným do extáze smíchu. Zároveň je špičkovým odborníkem v inženýrství a řízení, což ho ještě před vznikem Cihlářského svazu přivedlo do vrcholových pozic v představenstvu a managementu společnosti Wienerberger cihlářský průmysl a.s.

Jeho nástupce, Josef Kotek, je rovněž spjat s českým cihlářstvím, které je známé světovou vyspělostí. I pro něho je důležitý a charakteristický osobitý humor. Až do loňského toku vykonával vrcholové pozice generálního ředitele a předsedy představenstva společnosti Wienerberger cihlářský průmysl a. s. Zároveň působil v představenstvu Cihlářského svazu Čech a Moravy (dále také CSČM).

Jiří Matějka, CSc. uváděl zasedání CSČM

Obě osobnosti a instituce, které zastupovaly, se významně zasloužily nejen o dnešní technologickou a odbornou úroveň českého cihlářství, ale ovlivnily i celkový dnešní formát českého stavebnictví, zejména jeho specifický sektor, kterým je rezidenční a individuální výstavba. Podařilo se zachovat podstatnou míru svobody při rozhodování o stavebních materiálech a izolacích, nebo o cestách k docílení požadované energetické účinnosti v rezidenční výstavbě. I pro domy v nejvyšší energetické třídě A lze dnes sáhnout po rychlém tradičním jednovrstvém cihlovém zdění a docílit výsledku v nejvyšší možné kvalitě a trvanlivosti.

Ceny za zásluhy o české cihlářství

Zasedání probíhalo v přátelském a slavnostním duchu a jeho součástí bylo také předání cen Za zásluhy o české cihlářství. Z rukou Jiřího Matějky a Josefa Kotka je obdrželi technický ředitel společnosti Centrum stavebního inženýrství a.s. v Praze, Ing. Petr Kučera, CSc. a dále šéfredaktor tohoto časopisu, RNDr. Jiří Hejhálek. S jistotou lze říci, že pro druhého byla cena velmi překvapivá, ale milá. „O cihlách se dobře píše, protože se o nich může psát pravda,” nechal se dotyčný slyšet v krátkém vystoupení po obdržení ceny.

Jiří Hejhálek: cena v podobě cihlového golema váží několik kg

Oslava jubilejních narozenin

Nejdůležitějším bodem programu tohoto setkání byly gratulace a předání dárkových košů Jiřímu Matějkovi, který v kruhu cihlářů a společně s nimi oslavil jubilejní 70. narozeniny. Oslavy se protáhly do pozdních hodin po večeři. Šlo o velmi příjemný zážitek, korunovaný skvělými vtipy v nezapomenutelném podání oslavence, Ing. Jiřího Matějky, CSc., ke kterým postupně přidávali další.

Autor: RNDr. Jiří Hejhálek
Foto: Helena Hejhálková