O vytápění s Ing. Lubošem Kafkou

Vytápění je stále důležitým tématem, především s ohledem na energetickou efektivitu a udržitelnost. Existuje řada možností, které mají své výhody a nevýhody, a proto jsme se společně s Ing. Lubošem Kafkou, produktovým ředitelem společnosti Ptáček – topení, voda, plyn, podívali na několik hlavních variant: kotel na tuhá paliva, plynové a elektrické kotle, tepelná čerpadla a nechybí ani fotovoltaické panely a fototermika.

Má ještě smysl pořizovat si kotel na tuhá paliva?

Zájem o tento typ kotlů stále přetrvává, a to zvláště v době narůstajících cen plynu. Ačkoliv již existuje mnoho jiných modernějších a ekologičtějších způsobů vytápění, jistě lze v určitých případech kotel na tuhá paliva doporučit. Dnešní kotle na tuhá paliva již využívají technologie pro menší ekologickou zátěž a jejich účinnost se přibližuje plynovým kotlům. Zdroj vytápění je však vždy třeba vybírat tak, aby odpovídal tepelně technickým vlastnostem domu a zapadl do celkové koncepce otopné soustavy.

Jakou životnost mají plynové kotle? Když slouží 10 let, je už potřeba uvažovat o novém?

U každého kotel vždy hodně závisí i na tom, jakým způsobem je servisován. Obecně však můžeme říci, že uvažovat o novém plynovém kotli má smysl, je-li v provozu déle než 15 let. Ač se může jevit, že stále dobře funguje, jeho provoz již většinou bývá neekonomický. Navíc se stává, že i servis je problematičtější, neboť s příchodem nových technologií a modelů se již na starší hůře shánějí náhradní díly.

Co v případě vytápění chalupy? Hodí se například elektrický kotel právě pro takovou stavbu, kde jsme jen občas?

Chaty a chalupy patří k místům, kam se právě elektrický kotel hodí výborně. Můžete totiž prostor stále temperovat, aniž by to zruinovalo váš rozpočet, navíc moderní zařízení nabízejí ovládání a kontrolu na dálku přes aplikaci. Elektrokotel se hodí také pro domy s velmi nízkou tepelnou ztrátou či jako doplňkový zdroj tam, kde je tepelné čerpadlo nebo solárně termické kolektory. V běžné domácnosti by provozní náklady byly příliš vysoké a u novostaveb již ani elektrokotel nelze použít jako primární tepelný zdroj.

Zvažujeme pořízení tepelného čerpadla za využití dotací. Jen se příliš neorientujeme v jednotlivých typech. Jak vybrat nejvhodnější?

Pořízení tepelného čerpadla je skvělým rozhodnutím, neboť tento druh vytápění je velmi účinný, spolehlivý a spadá pod kategorii udržitelného života. Určitě doporučuji poradit se o konkrétním typu čerpadla s odborníkem, neboť je třeba vzít v potaz několik faktorů včetně například geologického podloží. To hraje důležitou roli u typu země/vzduch, proto je v tomto případě třeba žádat i o stavební povolení. Nejrozšířenějším typem je pak vzduch/voda, které teplo získané ze vzduchu využívá k ohřevu vody a topení. Asi nejméně využívaným je typ voda/voda, neboť vyžaduje velmi specifické podmínky.

Ing. Luboš Kafka - produktový ředitel společnosti Ptáček - topení, voda, plyn

Hodně se mluví o fotovoltaice a solární energii. Kdy lze sluneční energii využívat pro vytápění?

Ačkoliv je tato problematika složitější, můžeme říci, že rozeznáváme dva druhy systémů. Fotovoltaiku, kde dochází k přeměně sluneční energie na elektrickou, a fototermiku. Právě ta vás bude zajímat primárně, neboť využívá solárních panelů pro přeměnu sluneční energie na teplo. Dochází k ohřívání užitkové vody i té pro vytápění. Ovšem v našich podmínkách je vždy vhodné fototermiku využívat jen jako doplňkový zdroj vytápění.

Autor: Martina Hrašová
Foto: Společnost Ptáček, Shutterstock