Obrázky z referenčních staveb

Rádi bychom v tomto čísle časopisu opět připomněli hliníkový střešní systém Kalzip® nadnárodního výrobce CORUS, a to krátkými obrazovými reportážemi ze dvou staveb. První je reference z České republiky – rekonstrukce továrny na zpracování mořských ryb JAN VARMUŽA, Hodonín. Druhá reference pochází od našich kolegů z mateřského závodu v Belgii – nová letištní budova bruselského letiště Zaventem.

Firma JAN VARMUŽA v Hodoníně se zabývá zpracováním mořských ryb. Jedná se o rodinnou firmu, kterou její majitel Jan Varmuža získal zpět v restituci. Jako u většiny takových továren nebyly její budovy právě v nejlepším technickém stavu. Svědčí o tom obr. 1 – Pohled na střechu před rekonstrukcí – několik vrstev hydroizolačních pásů s nekonečným záplatováním.
Jan Varmuža se rozhodl jít, pokud se týká péče o svůj majetek, cestou u nás méně populární. Pro rekonstrukci své továrny se spojil s elitou. Vsadil na nejvyšší kvalitu ve všech směrech – počínaje projektem, realizací i výběrem materiálů. Zvolená cesta představuje sice vyšší okamžité pořizovací náklady, avšak z hlediska předpokládané dlouhodobé životnosti továrny se musí vyplatit.
Firma SIMPEX se podílela na části rekonstrukce jeho továrny jako dodavatel hliníkového střešního systému Kalzip®. Pan Varmuža se rozhodl, v souladu s projektem vypracovaným akad. arch. Petrem Keilem, většinu svých nevzhledných plochých střech opatřit obloukovými vazníky a zastřešit střešní krytinou Kalzip®. Montáže všech střech se vynikajícím způsobem zhostila stavební firma INPOS z Ratíškovic.
Elegantní a lehká konstrukce dřevěných vazníků (obr. 2). Vazníky byly samozřejmě osazovány na střechu podle pokynů statika. Pro každou svislou část vazníku byla vybetonována malá základová patka.
Obr. 3 pak ukazuje zafixování pozice jednotlivých vazníků v prostoru pomocí dřevěných desek. Dále jsou z obrázku patrny vaznice z uzavřených ocelových profilů s již osazenými klipsami pro montáž střešního pláště Kalzip®.
Obr. 4 ilustruje, jak profily Kalzip® přicházejí na dřevěných paletách na stavbu. Pro továrnu Jana Varmuži bylo rozhodnuto vyrobit střešní profily Kalzip® ve výrobním závodě CORUS BUILDING SYSTEMS v belgickém Duffelu. Pozornosti čtenářů by nemělo ujít, že profily Kalzip® jsou na stavbu dovezeny rovné, avšak konstrukce střechy je oblouková. Využívá se zde tzv. přirozeného průhybu hliníkových profilů Kalzip®, tedy jejich schopnosti ohnout se do požadovaného tvaru přímo na stavbě. Samozřejmě, tato schopnost je limitována, a to poloměrem zaoblení cca 40 m a vyšším.
Obr. 5 pak ukazuje již hotovou střechu Kalzip, avšak z pochopitelných provozních důvodů zde ještě nejsou dokončeny detaily ve štítu.
Obr. 6 je pak počítačovou vizualizací toho, jak by továrna firmy Jan Varmuža měla vypadat, až bude celá zrekonstruovaná. Přejeme všem zúčastněným na tomto projektu, abychom tuto vizualizaci mohli brzy nahradit reálnou fotografii.
Pro tento rozsáhlý a náročný projekt byla zvolena výroba profilů Kalzip® přímo na staveništi. Protože se nejedná o věc zcela běžnou, rádi bychom se zde chvíli pozastavili a věnovali se tomu, jak a proč výroba přímo na staveništi probíhá.
Rozhodnutí o tom, zda budou profily Kalzip® vyráběny ve výrobním závodě nebo přímo na stavbě, předchází vždy dokonalé zvážení všech okolností. Jedná se především o množství profilů Kalzip®, kde cca 3 000 m2 je minimální hranicí rentability pro výrobu na stavbě. Ne vždy však rozhoduje jen množství – často to bývá délka profilů – za jistých okolností lze nadrozměrnou přepravou dopravit i délky kolem 50 m – a také výška profilů – profily tvarované do oblouku bývají často vyšší než podjezdné výšky mostů na trase přepravy. Všechny tyto okolnosti pak rozhodnou, zda bude levnější vyrábět v závodě a dopravovat na stavbu nebo vyrábět přímo na stavbě.
Obr. 9 ukazuje příjezd formovacího stroje ROLL FORMER na stavbu. Sám ROLL FORMER je umístěn v kontejneru, před kontejnerem pak jsou svitky hliníkového plechu, ze kterého bude tvarován Kalzip®.
Obr. 10 zachycuje profil Kalzip®, jak opouští ústí stroje ROLL FORMER. Je téměř zbytečné zdůrazňovat, že celá mobilní výrobní jednotka je řízena počítačem a obsluhována důkladně vyškolenými pracovníky. Za zmínku stojí snad fakt, že formovací stroj profily Kalzip® nejen formuje, ale zároveň je i ohýbá do poloměrů podle požadavků zákazníka.
Obr. 11 ukazuje válečkovou trať, po které odcházejí profily Kalzip® z formovacího stroje buď přímo na střechu, nebo, jak ukazuje následující obr. 12 na paletu, kde jsou dočasně uskladněny před montáží.
Obr. 13 a 14 jsou v podstatě totožné. Jejich cílem je ukázat na to, že střešní skladba plně respektuje náročné akustické požadavky, které jsou kladeny na letištní budovy. Nosný podkladní trapézový plech je perforovaný – fotografie ukazuje navíc na zakázku vyrobené klínové výplně vln trapézového plechu, zatavené v PE fólii. Fotografie i výkres pak ukazují osazení cementotřískové desky do střešní skladby. Tyto klínové výplně i vložení »tvrdé« desky do jinak standardní skladby střechy Kalzip® značně vylepšují akustické parametry střechy jako celku.
Autor: Ing. Eva Šanovcová
Foto: Archiv firmy