Přidat na Seznam.cz Přidat na Google News

Ocenění Stavba roku 2008 byla rozdána

Prestižní titul Stavba roku je každoročně udělován pěti stavbám, bez rozlišení pořadí, jako ohodnocení komplexní kvality dokončeného stavebního díla – architektury. V letošním roce byly vítězné stavby vyhlášeny ve druhé polovině října u příležitosti Dnů stavitelství a architektury na slavnostním večeru v Betlémské kapli.

Do letošního ročníku soutěže bylo přihlášeno 61 staveb, dvacet sedm z nich postoupilo do 2. kola. Porota za předsednictví doc. Ing. arch. Radmily Sedlákové, CSc. vybrala patnáct z nich, které nominovala na titul Stavba roku a z nich vybrala pět nejlepších. Titul Stavba roku 2008 získaly následující objekty:

Rekreační a sportovní komplex „Park Holiday” Praha

Park Holiday se skládá ze čtyřhvězdičkového hotelu o sto lůžkách, kongresového centra pro cca 150 účastníků, několika restaurací a barů, včetně vinného sklepa, souboru „krásy a zdraví” a sportovního respektive volnočasového centra.

Dodavatel a přihlašovatel: Podzimek a synové s.r.o.

Autor: Petr Suske – SEA Architekt, doc. Ing. arch. Petr Suske, CSc., Ing. Jiří Jakeš, Ing. arch. Patrik Dolák, Ing. arch. Michal Havelka, Ing. arch. Jarka Kopečná, Ing. Dominik Wallenfels

Investor: LIVETA a. s.

Titul Stavba roku 2008 je udělen za vytvoření nového typu hotelového zařízení s využitím přírodních stavebních materiálů se zřetelem k působivému výtvarnému řešení interiérů.

Rekreační a sportovní komplex „Park Holiday“ Praha

Moravský zemský archiv Brno

Stavba byla navržena a postavena proto, aby sloužila k trvalému uložení, všestrannému zabezpečení, ochraně a odbornému zpracování archiválií, které dokumentují dějiny Moravy od 12. století do současnosti. Stavba zabezpečuje mimořádně dobré podmínky pro uložení a ochranu archiválií na straně jedné a rovněž tvoří vysoce moderní a důstojné prostory pro vědecké bádání, prezentaci archivních pramenů a přednáškové aktivity pro širokou veřejnost.

Dodavatel: IMOS Brno, a.s.

Autor a přihlašovatel: A PLUS a. s., Jaromír Černý, Karel Tuza, Petr Uhlíř

Hlavní manažer stavby: Patrik Tuza

Investor: Moravský zemský archiv v Brně

Titul Stavba roku 2008 je udělen za vytvoření stavby důmyslně snoubící část k uložení a ochraně důležitých dějinných dokumentů s částí pro pohodlnou badatelskou činnost se zřetelem k řešení obvodového pláště a vytvoření nové městské dominanty.

Moravský zemský archiv Brno

Zavěšený most na D47 přes řeku Odru a Antošovické jezero, Ostrava

Most je součástí úseku dálnice D47, stavba D47091.2 v Ostravě a překonává řeku Odru a Antošovické jezero. Je utvořen dvěma samostatnými souběžnými mosty, které jsou v zavěšené části spojeny monolitickou mezideskou a prefabrikovanými vzpěrami. Most má 14 polí, přičemž délka mostu mezi osami dilatačních závěrů je 592,7 m a celková délka mostu je 605,6 m. Hlavní pole nad Odrou má rozpětí 105 m. Jednotlivé nosné konstrukce mostu mají konstrukční výšku 2,2 m a jsou tvořeny dvoukomorovými nosníky s konstantním průřezem.

Nosné konstrukce pravého a levého mostu byly zhotovovány samostatně jako klasické estakády na výsuvných skružích MSS. Most je založen na vrtaných pilotách průměru 1,2 m. Pylon je založený na 53 kusech vrtaných pilot. Výška dříku pylonu je 48,6 m a je spřaženého ocelobetonového průřezu. Horní třetina pylonu je osazena pasivním kotvením 2 × 14 závěsů s 55 až 91 lany. Systém závěsů je navržen v ose dálnice a je tvořen celkem 2176 lany o celkové délce 136 kilometrů.

Dodavatel a přihlašovatel: SKANSKA DS a.s., závod 77 – Mosty

Autor: Stráský, Hustý a partneři s.r.o.

Investor: Ředitelství silnic a dálnic ČR

Titul Stavba roku 2008 je udělen za vytvoření ojedinělé mostní stavby ohleduplně osazené a modelované do krajiny se zřetelem k výtvarnému působení zavěšené i podporované konstrukce.

Zavěšený most na D47 přes řeku Odru a Antošovické jezero, Ostrava

Obytný soubor Horní Počernice, V Lukách, Praha

Projekt „V Lukách” je řešen jako samostatný areál nízkoprovozních domů, který se stává z deseti třípodlažních řadových rodinných domů, pěti dvoupodlažních řadových rodinných domů, tří dvojdomů (šest rodinných domů), bytového domu o třech sekcích s celkem 21 bytovými jednotkami a čtyř solitérních domů.

Dodavatel: Konhefr, stavby a interiéry, s.r.o.

Autor a přihlašovatel: Hlaváček & partner, s.r.o., Ing. arch. Michal Hlaváček, Ing. arch. Michaela Řeřichová, Ing. arch. Jan Cyrany, Bc. Barbora Krejčová

Investor: Konhefr HP s.r.o.

Titul Stavba roku 2008 je udělen za vytvoření obytné skupiny s rozmanitými typy bytových staveb se zřetelem k netradičnímu řešení prostorů rodinných domů a využití alternativního zdroje tepelné energie.

Obytný soubor Horní Počernice, V Lukách, Praha

Administrativní centrum Královéhradeckého kraje

Rozsáhlá rekonstrukce několika objektů bývalého hradeckého pivovaru. Projekt vycházel z rozhodnutí vrátit celý soubor do původní historické doby.

Dodavatel a přihlašovatel: SKANSKA CZ a.s. závod Morava

Autor: Ing. Pavel Tušl

Projekt: 3 Q PROJECT, a.s.

Investor: IMMORENT ČR s.r.o.

Titul Stavba roku 2008 je udělen za rekonstrukci starého pivovaru na okraji historického jádra pro potřeby veřejné správy se zřetelem k rozmanité funkční náplni a citlivému dotvoření historické siluety.

Administrativní centrum Královéhradeckého kraje
Autor: Mgr. Daniela Pavlíčková
Foto: Archiv Stavba roku