Ochrana proti hluku sádrokartonovými deskami KNAUF

Nadměrnému hluku je doma nebo v práci vystaveno stále větší množství lidí, a proto je dosažení akustického komfortu v budovách velmi aktuálním tématem. I normální řeč s intenzitou (hladinou Akustického tlaku) kolem 50 až 60 dB může být nepříjemná a dokáže narušovat psychickou pohodu osob, které jsou tomuto hluku vystaveni.

K dosažení akustického komfortu budov, jejich částí nebo jednotlivých místností je možné dospět několika způsoby. Jedním z nejúčinnějších, ale také nejlevnějších prostředků, jak hluk redukovat, je pomocí sádrokartonových desek KNAUF. Tyto desky jsou schopny nejen omezit hluk pronikající do místnosti (zvuková izolace), ale také výrazně omezit hluk vznikající v samotné místnosti (prostorová akustika). Z hlediska zvukové izolace rozděluje KNAUF sádrokartonové desky do šesti tříd ochrany proti hluku, které jsou značeny písmeny A, B, C, D, E, F, přičemž v základní F třídě je dosažitelná hodnota stavební vzduchové neprůzvučnosti R'w větší než 45 dB, zatímco v nejvyšší A třídě 68 dB.

KNAUF Red Piano

Prvním stupněm ze základní do vyšší třídy ochrany proti hluku představuje deska KNAUF Red Piano. Tato inovativní deska zlepšuje akustické vlastnosti základních konstrukcí nad rámec hodnot dosažitelných běžnými deskami KNAUF White. Pro srovnání v základní skladbě dělicích příček W111, W112 a W115 lze při použití desek KNAUF Red Piano zlepšit parametry vzduchové neprůzvučnosti o 3 dB, což není vůbec málo. Použitím desek KNAUF Red Piano se akustické systémy KNAUF zařazují z pohledu ochrany proti hluku do třídy D (R'w ≥ 52 dB, Rw = 59 dB). Bonusem desek Red Piano jsou navíc zlepšené požární vlastnosti.

Příklad stěny Knauf W112

Speciální akustické desky KNAUF

Pokud jsou požadavky investora takové, že je zapotřebí dosáhnout vyšších parametrů útlumu hluku, na řadu přicházejí již specializované akustické desky KNAUF Diamant, respektive KNAUF Silentboard. Například kombinací desek KNAUF Red Piano a Diamant se pro systém W112 pohybujeme ve třídě ochrany proti hluku C (R'w ≥ 57 dB, Rw = 62 dB). Splnění limitů dvou nevyšších tříd, tedy B (R'w ≥ 62 dB, Rw = 67 dB) a A (R'w ≥ 68 dB, Rw = 74 dB) zajistí následné použití speciálních akustických desek KNAUF Silentboard.

Knauf třídy ochrany proti hluku

Filozofie firmy KNAUF z hlediska ochrany objektů proti hluku je vybrat pro požadovanou situaci tu správnou skladbu konstrukce s možnou kombinací několika typů sádrokartonových desek, čímž je možné dosáhnout velmi různorodých výsledků.

Více informací a příklady použití nejen sádrokartonových desek, ale i dalších stavebních systémů a prvků značky KNAUF, včetně video návodů, technických listů a aktuálního ceníku, najdete na www.knauf.cz. K dispozici je vám také infolinka na čísle 844 600 600.

Autor: Ing. Ivan Sklenář
Foto: Archiv firmy