Odstranění tepelných mostů pomocí vakuových izolačních panelů

Rekonstrukce budov znamená i zlepšení tepelněizolačních vlastností. Omezení tepelných mostů klade vysoké nároky na řešení detailů. Majíli navíc být zachovány proporce a vzhled budovy, například u památkově chráněných objektů, je třeba použít nadstandardních izolačních materiálů. Perspektivním materiálem jsou vakuové izolační panely QASA společnosti VARIOTEC GmbH & Co KG, kterou v ČR zastupuje firma VIRTUAL, s.r.o.

Tepelný most je místo v obálce budovy, kterým prostupuje více tepla oproti většině obálky. Z hlediska úspor energií se to často řeší zmenšením prostupu tepla tak, aby byl splněn požadavek na celkový prostup tepla obvodovou konstrukcí. Výsledkem je nižší povrchová teplota v okolí tepelných mostů. Dochází zde ke kondenzaci vodní páry a vzniklá vlhkost dále negativně ovlivňuje tepelněizolační vlastnosti konstrukce, povrch se snadněji špiní a vznikají podmínky pro růst plísní. K zajištění zdravého vnitřního prostředí je třeba častěji větrat a více topit. Výpočtem předpokládané snížení energetické náročnosti, které je jedním z požadavků na rekonstrukci, nenastává.

λ = 0,007 W.m-1.K-1

Vakuové izolační panely mají o řád lepší tepelněizolační vlastnosti než běžné tepelné izolace. Pro dosažení potřebných parametrů stačí tedy menší tloušťka izolačního souvrství. Projektant může pomocí vakuových izolačních panelů řešit prostorově komplikované tepelné mosty i tvarově složité detaily.

Systémové řešení QASA

Vakuové izolační panely musí být chráněny proti poškození a přizpůsobeny konkrétní aplikaci na stavbě. Porušení vzduchotěsného obalu znamená zavzdušnění panelu a zhoršuje tepelněizolační vlastnosti. VARIOTEC vyvinul celou řadu výrobků a poskytuje podporu pro řešení nejrůznějších technických detailů.

Vlastní jádro vakuových izolačních panelů se vyrábí v tloušťkách 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 a 50 milimetrů. Dle potřeby může být tloušťka jádra zvětšena polyuretanovou pěnou.

Škála povrchových úprav

Překližka, MDF deska, OSB deska, Wedi deska, PVC a další umělé hmoty, leštěný i lakovaný hliník, polystyren, polyuretan, stavební pryžová rohož, sklo, ocel a další materiály. Okrajové vrstvy sendviče lze vybrat jak z pohledu ochrany před poškozením při montáži i následných pracech, tak z pohledu architektonického.

Standardní i nestandardní formáty a otvory

Běžně jsou vakuové panely dodávány s přelepenou tupou hranou ve standardní rozměrové řadě. Podle aktuální potřeby a po zaměření jsou vyráběny panely na míru. Panely jsou i v provedení flex, které lze díky polyuretanovému obvodovému límci přizpůsobit konkrétní potřebě. Pro potřebné kotvící prvky jsou předem připraveny prostupy.

Stejně tak jsou ve výrobě připraveny prostupy pro sítě, které obvodovou obálkou procházejí.

Technická podpora

Aplikace vakuových izolačních panelů je odlišná od použití běžných izolačních panelů. Projektanti i realizační firmy mají k dispozici technickou podporu distributora i výrobce.

Jeden příklad za všechny

Vakuové izolační panely byly použity při rekonstrukci hvězdárny ve Valašském Meziříčí. Tuto funkcionalistickou budovu navrhl krátce po druhé světové válce architekt Zdeněk Plesník (1914–2003), rodák z Valašského Meziříčí. Na návrhu spolupracoval akademický architekt Jaroslav Hlaváč (1909–1984). Stavba byla započata koncem 40. let minulého století, do provozu byla uvedena v roce 1955 a dokončena v roce 1964.

Původní stav hvězdárny

Železobetonový skelet je kombinován s cihelným zdivem a prosklenými plochami. Právě subtilní konstrukce prosklení a železobetonového skeletu nad terasou byla izolována vakuovými izolačními panely. Cílem rekonstrukce bylo zajištění životnosti budovy a zkvalitnění obálky při současném zachování vzhledu hvězdárny. Rekonstrukci realizovala společnost JASY Vsetín s.r.o. za technického dozoru firmy ARTING plus, s.r.o.

Průběh aplikace vakuových izolačních panelů QASA

Pro izolaci betonových konstrukcí byly použity vakuové izolační panely o celkové tloušťce 30 mm. Tloušťka VIP jádra byla 20 mm a oboustranně byl jako ochranná vrstva použit materiál XPS tloušťky 5 mm. Styčné hrany panelů byly připraveny s XPS hranou šířky 20 mm. Panely byly vzhledem ke své výšce, cca 500 mm, lepeny kontaktním lepidlem k betonovým konstrukcím a ve styčné spáře mezi panely byly přes XPS hranu kotveny sklokeramickou kotvou. Povrch panelů byl zastěrkován, hrany opatřeny APU lištou, následovala perlinka a konečná fasáda. Díky malé tloušťce panelů se podařilo skloubit požadavek památkářů na subtilní vzhled budovy, zejména v oblasti špalet okolo okenních prvků a v oblasti přesahu střechy, a zároveň zajistit dobrou tepelnou ochranu budovy. U použitých vakuových panelů bylo ve skladbě 5 mm XPS/20 mm VIP/5 mm XPS = 0,31 W.m-2.K-1.

Stav hvězdárny po rekonstrukci
Autor: Petr Volf
Foto: Archiv firmy