Odvětrání střešního pláště je nutnost

K odvětrání střešních plášťů jsou hned dva významné důvody – vznik kondenzátu na vnitřní straně krytiny při nepříznivém počasí a odvětrání přehřátého střešního pláště v letním „tropickém“ období.

V obou případech zajišťují aktivní, průběžné a trvalé odvětrání ventilační turbíny, které si za deset let vydobyly na našem trhu významné místo a výrazným způsobem pomohly nesčetněkrát zjednodušit práci při odvětrání prostor, ve kterých klasické způsoby odvětrání nedostačovaly.

Vznik kondenzátu

První důvod k odvětrávání střešních plášťů je již stovky let známý a tím je vznik kondenzátu na vnitřní straně krytiny při nepříznivém počasí. Zkondenzovaná vodní pára se usazuje na spodní straně krytiny a následně stéká po konstrukci a způsobuje škody. Aby se tomuto nežádoucímu jevu předešlo, je nutné zrealizovat dostatečně velké odvětrávací mezery mezi střešní fólií a krytinou.

Dále se v horní části umísťují odvětrávací komínky, odvětrávací tašky, či hřebenové pásy. Přesto však dochází jen k velmi slabé přirozené výměně vzduchu. Pokud se pod pláštěm objevuje nadměrné množství kondenzátu, nejsou již tyto běžné odvětrávací prvky dostatečné a je nutné hledat účinnější řešení.

Ventilační turbíny

V tuto chvíli přichází na řadu LOMANCO, tedy přesněji ventilační turbína. Turbína dokáže svojí aktivní funkcí a velkým součtovým výkonem odvětrat až sedmdesátinásobek vzduchu proti klasickým pasivním prvkům odvětrání. Lomanca jsou tedy především u těžce odvětratelných a extrémně namáhaných střech k nezaplacení.

Nejběžněji se tyto samotížné hlavice používají k odvětrání plechových hal, hangárů, skladů atd a všude tam, kde je těžko prodyšná střešní krytina (asfaltové pásy, PVC folie, trapézové plechy, falcované plechy, lisované plechy atd). Plechová krytina je totiž kromě provozní vlhkosti silně zatěžována v zimním období promrzáním, které má za následek usazování nežádoucí vody v konstrukci.

Nejhorší teploty pro střechu byly zrovna v posledních letech, kdy se venkovní teploty často pohybovaly kolem teploty rosného bodu, tj. 3°C. Proto se objevily problémy s kondenzátem i na starších a relativně bezproblémových stavbách. Pokud je střecha kvalitně odvětrána, zajišťuje spolehlivou ochranu po desetiletí.

Odvětrání střešního pláště

Druhým důvodem mnohem modernějším a aktuálnějším je odvětrání přehřátého střešního pláště v letním „tropickém” období, kdy se krytina rozehřeje na teploty přes 70 °C a přenáší postupně teplo přes izolační vrstvy do interiéru stavby. Dochází tím k citelnému tepelnému zatížení stavby.

Především domy opatřené klimatizačními jednotkami tuto zátěž významně pocítí na zvýšeném výkonu klimatizace a tím i ceně jejího provozu. Pokud se na střeše použijí turbíny LOMANCO, které dokáží snížit teplotu pod střešním pláštěm až o 40 °C, tak se významně odlehčit celé stavbě. Výsledkem je pak výrazné snížení spotřeby klimatizační jednotky. Tento důvod použití turbín je přenesený z USA, kde jsou klimatizované domy velmi rozšířené a kde se jim velmi osvědčily ventilační turbíny. V takovém případě je návrat investice do turbíny pouze v řádech měsíců, takže téměř okamžitý.

Proč vymýšlet něco, co už je vymyšlené a ověřené desítkami let v praxi.

Autor: Ing. Radim Otýpka
Foto: Ing. Radim Otýpka