Okna a dveře Stavona chrání také před zloději

„Myslet na bezpečnost před nenechavci se vyplatí,“ říká Ing. Antonín Sychra, ředitel společnosti Stavona, která je na trhu v České republice známa výrobou oken. Čísla hovoří jasně. Pokud si zloděj vybere dům, případně byt jako objekt svého zájmu, v drtivé většině případů se do nich dostane. Samozřejmě, že oknem či dveřmi. Má člověk vůbec šanci se proti tomu bránit?

Stoprocentně ne, ale můžeme zlodějům jejich počínání ztížit tak, že je to od jejich úmyslu odrazuje, říká ing. Antonín Sychra, ředitel společnosti Stavona, která patří k předním českým výrobcům oken a dveří. Společnost, která působí na českém trhu již patnáctý rok, se otázkami zabezpečení oken a dveří objektů proti zlodějům soustavně zabývá. Na toto téma - zabezpečení oken a dveří - jsme položili řediteli Antonínovi Sychrovi další otázky:

Když si pořizujeme okna či dveře, většinou nás zajímají parametry hovořící o ztrátách tepla a dále jejich estetický vzhled. Jak je to ale s bezpečností?

Je to jeden z faktorů, na který je třeba při jejich pořizování myslet také a zkušenosti z posledních let ukazují, že se to vyplatí.

Sám však říkáte, že zabránit zloději, aby se do objektu oknem či dveřmi nedostal, stoprocentně nejde.

Pokud si někdo dům vytipuje a připraví si podrobně plán na to, jak do něho vniknout, většinou se mu to opravdu podaří. Jenomže podle evropských statistik, které máme k dispozici, připadají na tento druh vloupání pouze tři procenta případů ze všech. Celých devadesát sedm procent vloupání je tedy provedeno tzv. spontánním pachatelem, což znamená, že zloděj vykrade objekt bez předchozí podrobnější přípravy.

Co z toho vyplývá pro ty, kdo uvažují o nákupu nových oken a dveří?

Především to, že drtivá většina pachatelů krade nahodile a vyplatí se, abychom mu cestu do objektu ztížili. Každá překážka, kterou musí zloděj překonat, nám dává větší šanci, že se dovnitř nedostane.

Okna a dveře jsou v domě či bytě asi vcelku logicky z hlediska zabezpečení proti zlodějům nejrizikovějšími místy...

Samozřejmě, kudy jinudy by se zloděj měl do objektů také dostat? Znovu se vrátím k evropské statistice. Téměř v padesáti procentech případů zloděj vnikne do domu, případně bytu balkónovými dveřmi, dalších třicet čtyři procent jde na vrub oken. Pouze jedenáct procent náleží vchodovým dveřím. Tady je jasný důkaz, že se zabezpečením je třeba počítat nejen u vchodových dveří.

Ilustrační foto - archiv firmy Stavona spol. s r.o.

Překvapuje především číslo u balkónových dveří...

Tady asi hraje roli snadná dostupnost pro zloděje.

Co bývá nejčastějším prostředkem, kterým pachatel překážku v podobě okna či dveří překonává?

Opět podle evropských čísel, a česká se od nich nebudou výrazně lišit, připadá téměř sedmdesát procent na vypáčení křídla.

Lze se proti tomu nějak účinně bránit?

Určitě ano. Existují systémy zabezpečení proti vypáčení, které značně ztěžují pachatelům jejich počínání. Zkušenosti ukazují, že v mnoha případech zloděj, který na takové zabezpečení narazí, raději odchází.

Co může Stavona v tomto směru nabídnout?

Zabezpečení proti vypáčení je dnes na velmi dobré úrovni, jde o účinný systém ochranných bodů, kterým lze zabezpečit celé okno, případně dveře.

Když však zloděj neuspěje páčením, může okno jednoduše rozbít a dovnitř se stejně dostane. Co s tím?

Může, ale s větším rizikem pro něj. Někdo totiž může slyšet, jak okno rozbíjí, navíc si může někdo poškozeného okna všimnout a upozornit na to. Proto je páčení nejpoužívanější. Zloděj se totiž dovnitř dostane, aniž by vzbudil pozornost, a poté má dostatek času se nerušeně pohybovat uvnitř objektu.

Přesto možnost rozbití okna existuje a nepatří k ojedinělým případům. Lze se tomu bránit?

Ano. Můžeme nabídnout bezpečnostní sklo, rolety nebo okenice, ale tady se už hodně dostáváme k otázce ceny, která vůbec hraje při výběru oken a dveří z hlediska bezpečnosti velkou roli.

Jaký postup byste z tohoto pohledu doporučil?

Každý by měl nejdříve zvážit rizika. To znamená, zda pořizuje dveře a okna pro objekt, který je například na osamělém místě, o jaký objekt jde, čemu má sloužit. Podle této míry rizika se pak bude rozhodovat, jakou funkci od oken a dveří z hlediska jejich nároků na bezpečnost požaduje a zda je za příslušnou cenu dostane. Napadá mě srovnání s pojištěním. Tam také každý uvažuje o riziku, co se mu může stát a podle toho si příslušné pojištění sjednává. Každopádně jinak uvažuje člověk, který už s vykradeným domem či bytem nějakou zkušenost má, a jinak ten, který ještě ne. Sám to mohu potvrdit, vykradený dům není nic příjemného.

Někteří výrobci oken a dveří mají speciální bezpečnostní prvky ve standardní nabídce, Stavona nikoliv. Proč?

Protože ne všechny venkovní okna a dveře, které v objektech jsou, musí být z hlediska bezpečnosti nutně speciálně zabezpečeny. Vezměme si jako příklad třeba byt v pátém patře. Možnost, že by se zloděj dostával dovnitř vypáčením okna, je opravdu minimální. Takže proč by měl zákazník platit za něco, co vlastně nevyužije?

1Redakčně zpracováné dle podkladů firmy Stavona spol. s r.o.
Autor: Monika Fröhlichová
Foto: Archiv firmy Stavona, spol. s r.o.