Onduline a OnduSTEEL moderní technologie pokrývání střech

Zhotovení střechy je v zásadě jednoduchá činnost s jednoduchým cílem – chránit budovu před působením povětrnosti, zejména deště, sněhu a slunce. Zkuste ale proplout historií a najít dobu, kdy tato základní funkce střechy přestala být pro člověka jedinou a 100% uspokojivou vlastností!

Dostanete se určitě do velmi dávných časů. Hned za snahou se chránit, se objevil i požadavek na trvanlivost ochrany. Trvanlivost ne na jednu přeháňku nebo na jednu zimu nebo celý rok ale i na řadu let. Materiál tehdejšímu staviteli nabízela jen okolní příroda.

Dalším z logických požadavků muselo být, jak překrýt větší prostory. A tvorba prostoru, to je přece architektura! A tak vstoupila architektura do problému zastřešení a už jej nikdy neopustila.

Zároveň se zvládáním konstrukčních a technických problémů se řeší i požadavky estetické a naopak potřeby estetické podněcují další pokrok techniky. To už není historie, to je současnost.

Tak se stalo, že lidstvo neustrnulo u kůže, kůry stromu, otepi slámy nebo kamenné desky, a dokonce ani u dřevěného šindele nebo destiček z pálené hlíny nebo betonu.

Ať si to uvědomujeme více nebo méně, očekáváme dnes od střechy celý soubor vlastností a výběrem krytiny samé jen do jisté míry sestavujeme svůj žebříček důležitosti jednotlivých požadavků. Nic víc, nic míň.

Žádná střešní krytina na světě není zároveň nejlepší ve všech vlastnostech najednou. Firma Onduline se zaměřila na lehké střešní krytiny – z asfaltu, plechu, PVC nebo polykarbonátu. To není projev méněcennosti, jak tvrdí zastánci pálených nebo betonových destiček. To je snaha a schopnost řešit jiné technické problémy a jiné požadavky architektů a stavitelů. Lehké střešní materiály bývají kreativnější a flexibilnější než tradiční krytiny.

Konstrukční výhody lehkých střešních krytin jsou zřejmé. Některé z nich dokonce překonávají tradiční krytiny ve vlastnostech tak základních, jako je trvanlivost nebo mechanická odolnost.

Autor: Kateřina Strejčovská
Foto: Archiv firmy