Zámek Vyškov

Opravu zámku ve Vyškově město připravuje, uvnitř bude expozice armády

Vyškov 5. října (ČTK) - První etapu oprav Nového zámku ve Vyškově město přapravuje, chystá se dokumentace pro provedení stavby. Uvnitř zámku je v plánu vybudování interaktivní expozice moderní armády, scénář se také připravuje. Město o tom informovalo na svém webu.

Starý zámek slouží návštěvníkům expozic Muzea Vyškovska, Nový zámek vlastní Vyškov, město jej chce postupně opravovat. Před třemi lety nechalo vypracovat generel obnovy Nového zámku a jeho okolí, který navrhuje postupnou obnovu zámku, kultivaci zahrady i pivovarských prostor, a to včetně výstavby některých nových objektů.

První část oprav má zahrnovat právě zámek, a to včetně obnovy barokního sálu a vytvoření nové výstavní plochy. Investice se odhaduje na 160 milionů korun. Město bude žádat o evropskou dotaci. "Základní podmínkou získání dotace je stavební povolení. Dále se předpokládá pořízení dokumentace pro provedení stavby. Ta už musí počítat s konkrétní obsahovou náplní nové expozice," řekl k přípravným krokům referent pro památkovou péči Městského úřadu Vyškov Petr Bařinka. Náklady na celkové opravy se ale odhadují na zhruba 766 milionů korun. Jde o několik etap a zhruba dvě desetiletí prací.

Dokumentaci pro stavební povolení a provedení stavby má na starosti firma Ateliér 38 z Ostravy. První část oprav, kterou firma připravuje, zahrne opravu vnější fasády zámku, rekonstrukci vnitřních prostor včetně narušené statiky, odstranění příček, které zabírají prostor bývalého sálu, opravy omítek, částečnou výměnu stropů a také přístavbu výtahu a zřízení foyer v severní části zámku. Výsledkem bude zvenčí i uvnitř opravená budova, která získá nové využití.

V prostoru prvního a druhého nadzemního podlaží vznikne interaktivní expozice moderní armády, ve třetím a čtvrtém patře obnovený barokní sál pro potřeby nejrůznějších kulturních produkcí. Sál zabere sedm okenních os uprostřed celého objektu a bude přístupný z obou stran. "Na jižní straně v současnosti plánujeme pouze vytvoření únikového schodiště, abychom mohli sál využívat v maximální možné kapacitě co nejdřív. Teprve v dalších fázích by mohlo druhé zázemí sálu vyrůst i na jižní straně, tak jak je to zakresleno v generelu," popsal Bařinka.

Na podzim má městu předat svou část práce předseda Sdružení pro interpretaci místního dědictví ČR Ladislav Ptáček, který spolu se svými kolegy připravuje scénář a libreto muzejní expozice moderní armády. Zatímco libreto představuje textový materiál popisující téma výstavy a jejích rysů, scénář už je jeho detailním rozvedením a návrhem rozmístění sbírkových předmětů a interaktivních prvků do jednotlivých místností.

O jinou, menší dotaci spojenou s objektem zámku bude město žádat ještě letos. "Jako první krok před celkovou rekonstrukcí plánujeme vybudování nového odvodňovacího systému budovy včetně retenční nádrže. Ta bude zakopaná v zeleném pásu mezi parkovištěm na náměstí Čsl. armády a zámkem," dodal Bařinka. Práce by se měly uskutečnit v příštím roce.

Autor: ČTK
Foto: Vlach Pavel, zdroj: www.wikipedia.org