Ostravské Hradčany versus pražské Hradčany

Před 190 lety založil olomoucký arcibiskup Rudolf v Ostravě-Vítkovicích Vítkovické železárny. Ojedinělý komplex těžby černého uhlí, koksovna a výroba surového železa nebyl nikde v Evropě takto pohromadě.

Postupně se dalo do provozu šest vysokých pecí, taktéž postupně odstavovaných, přičemž poslední odpich byl 27. září 1998, tedy před dvaceti léty. Už v čase první republiky vzniklo označení Ostravské Hradčany, které na dálku soupeří v návštěvnosti s Hradčany v Praze. O kousek vede Praha, zatím ...

Revitalizace Národní technické památky

V názorech co udělat s tímto bývalým rozsáhlým průmyslovým areálem zvítězila revitalizace a zachování Národní technické památky pro budoucí generace. Nehynoucí zásluhu na současné podobě Dolní oblasti Vítkovice mají šéf strojírenských Vítkovic Ing. Jan Světlík a Ing. arch. Josef Pleskot. V první části projektu byly zpřístupněny tři základní objekty: vyhaslá vysoká pec č. 1, bývalý plynojem, nyní multifunkční hala Gong a budova VI. Energetické ústředny.

Seznámení se blíže se dvěma expozicemi

Pojďte se alespoň stručně slovem i snímky seznámit se dvěma expozicemi. Po stopách výroby surového železa začínáme u jeřábové dráhy, kde se dříve navážel kovový šrot k recyklaci. Následuje výjezd na pec čtyřtunovým panoramatickým skipovým výtahem s kapacitou až 16 osob. V jeho dráze se navážela vsázka do pece. Průvodce vysvětluje proces tavby železa na plošině ve výšce 45 metrů. Na vrcholu pece, ve výšce 60 metrů, je vyhlídková plošina. Od roku 2015 je vrchol navýšen o multifunkční nástavbu Bolt Tower, která prodlužuje prohlídkovou trasu do výšky bezmála 80 metrů. Nezapomenutelným zážitkem je také prohlídka vnitřního prostoru vyhaslé vysoké pece včetně odlévací plošiny a místa odpichu žhavého surového železa.

Druhým navštíveným místem byla budova bývalé VI. energetické ústředny. Sloužila jako zastřešený prostor pro dvě plynová pístová dmychadla, která pomocí kychtového plynu vyráběla stlačený vzduch. Ten byl veden venkovním potrubím do vysoké pece č. 1, kde předehřátý na 1 200 °C podporoval hoření při výrobě surového železa. Nyní si návštěvníci prohlížejí a doslova ohmatají technické vynálezy od parního stroje až po kosmické moduly. Kdo četl romány Julia Verna, je v centru jejich děje. Jinými slovy objevíte technický pokrok od průmyslové revoluce po současnost.

Jeden den zdaleka nestačí zhlédnout další rekonstruované budovy a prostory – Velký svět techniky, Důl Hlubina, multifunkční halu Gong a Landek Park. Takže někdy příště. Ale neodpustíme si na závěr jeden z mnoha důkazů kvality výrobků tehdejších Vítkovických železáren: vítkovické nýty, které spojují a dodnes drží nejen zdejší konstrukce, ale též most v australském Sydney a Eifelovu věž v Paříži.

Přečtěte si také:

Fotogalerie

Autor: Zdeněk Svoboda
Foto: Zdeněk Svoboda