Otevřený nástrčný spojovací systém John Guest

Sortiment firmy John Guest zahrnuje systémy pro sanitární techniku a vytápění včetně připojení do okruhu s tepelným čerpadlem. Jedná se o nástrčný spojovací systém využívající spojky a trubky pro horkou i studenou vodu a pro topení, ohebné hadice, flexibilní rozvody, rozdělovače, ventily a kohouty. Dále je to systém nástrčných spojek a trubek pro tlakovzdušná zařízení, který umožňuje rychlou a snadnou instalaci sítě rozvodu tlakového vzduchu.

Důležitou součást nabídky tvoří nástrčné spojky pro pneumatiku s průměry 3 až 12 mm. Nástrčné spojky, ventily a plastové trubky pro nápojovou techniku jsou vyrobeny z materiálu vhodného pro styk s potravinami a umožňujícího sanitaci systému.

Otevřený systém

Systém JG bývá označován jako systém otevřený, protože umožňuje používání i trubek a hadic jiných výrobců. Trubky musí samozřejmě splňovat nároky na přesnost a kvalitu povrchu pro použití se spojkami JG. Rozšířenou a zajímavou aplikací v tomto ohledu je použití spojek například pro spojování měděných trubek nebo přechod mezi plastovou trubkou JG (BPEX) a měděnou trubkou (viz obr. 1 a 2). V takovém případě je nutné u měděné trubky srazit a zaoblit hranu na vnějším průměru.

Obr. 1: Měděné trubky pospojované pomocí spojek JG
Obr. 2: Ukázky přechodů mezi plastovou trubkou JG (BPEX) a měděnou trubkou

Na obr. 3 je aplikace rozvaděče pro podlahová vytápění s výstupy pro měděnou trubku, kde je využita deseticentimetrová měděná trubka pro výstup z rozvaděče a na tuto trubku je přes spojku JG připojena plastová trubka BPEX.

Obr. 3: Rozvaděč podlahového vytápění
Obr. 4: Napojení radiátoru pomocí T-spojky JG a měděné trubky

Na obr. 4 je vidět realizace propojení radiátoru a plastových BPEX hadic přes T-spojky JG a měděné trubky. Při tomto propojení je využíváno jednak toho, že radiátorové ventily jsou pro měděné trubky v široké škále na trhu k dispozici a také toho, že měděná trubka, na rozdíl od BPEX hadice, po ohnutí drží tvar. BPEX hadice je přímo přes T-spojku JG spojena s měděnou trubkou. Rozvod je proveden klasickým způsobem, kdy existuje páteřový rozvod, na který jsou postupně napojovány jednotlivé radiátory.

Obr. 5: Pro připojení radiátoru jsou použity osmicentimetrové kousky měděných trubek, které jsou přes úhlovou JG spojku propojeny s plastovou BPEX hadicí

Jiný příklad použití spojek mezi měděnou trubkou a BPEX hadicí je možno vidět na obr. 5, kde jsou pro připojení radiátoru využívány osmicentimetrové kousky měděných trubek, které jsou přes úhlovou JG spojku propojeny s plastovou BPEX hadicí. V tomto případě bylo možné namontovat ventil na radiátor i s kompletním připojením ve stojící poloze, při které je dolní hrana radiátoru v kolmé poloze k podlaze. Poté bylo možné radiátor zavěsit, což významně urychlilo a usnadnilo práci.

Obr. 6: Rozdělovač vytvořený ze spojek JG
Obr. 7: Příklad použití spojky JG Speedfit Blue o průměru 32 mm

Instalace byla realizována tak, že ke každému jednotlivému radiátoru byla topná voda přivedena od rozdělovače, který byl umístěn cca 2 m od kotle. Rozdělovač byl vytvořen ze spojek JG a je vidět na obr. 6. V obou zmíněných případech je toto připojení radiátoru z estetického hlediska velkou výhodou, protože toto připojení není téměř vidět, neruší podlahu ani zeď.

Obr. 8: Umístění spojek JG na čerpadle přímo z výroby
Obr. 9: Umístění spojek JG na čerpadle přímo z výroby

Příklad použití spojek JG pro primární i sekundární okruh tepelného čerpadla

Spojky JG mohou být použity pro primární i sekundární okruh zapojení tepelného čerpadla. Příkladem mohou být spojky JG o průměru 28 mm, které jsou na tepelném čerpadle umístěny již ve výrobě a umožňují tak jednoduché připojení čerpadla pouhým zastrčením trubky do spojky (obr. 8–9). V takovém případě odpadá jakákoliv potřeba lisovacích či pájecích nástrojů.

Instruktážní video firmy John Guest Czech s.r.o.
Autor: Ing. Jiří Houdek
Foto: