Otopné stěny KORATHERM

Společnost KORADO, a.s. v září 2007 přišla na trh s novinkou v designových tělesech KORATHERM. Všeobecně jsme o nich psali v čísle 9/07. Zde se dozvíte více technických informací.

Otopné stěny KORATHERM jsou určeny pro dvoutrubkové otopné soustavy s nuceným oběhem teplonosné látky. Pro otopné prvky jsou použity ocelové uzavřené profily obdélníkového průřezu 70 × 11 mm, rozdělovací a sběrné profily mají oválný průřez 50 × 30 mm popř. průřez písmene „D” s rozměrem 40 × 30 mm. Některé z typů jsou doplněny přídavnou přestupní plochou s hloubkou 45 mm. Maximální provozní teplota teplonosné látky je 110 °C. Maximální provozní přetlak 0,4 MPa, zkušební přetlak 0,52 MPa.

Řada KORATHERM nahrazuje otopná tělesa KORALUX PRISMA a obsahuje pět modelů:

KORATHERM VERTIKAL
KORATHERM VERTIKAL – M
KORATHERM HORIZONTAL
KORATHERM HORIZONTAL – M
KORATHERM REFLEX

Provedení VERTIKAL

Otopné profily jsou orientovány svisle. Toto provedení je zastoupeno dvěma modely:

Model KORATHERM VERTIKAL

Jedná se o model, který umožňuje levé nebo pravé boční připojení na otopnou soustavu. Jeho připojovací rozteč je od-vozena z výšky tělesa H (příklad označení K11V). Otopné těleso je vybaveno 4 bočními vývody s vnitřním závitem G1/2, odvzdušňovacím ventilem a zaslepovací zátkou se závitem G1/2.

Model KORATHERM VERTIKAL – M

Tento model disponuje spodním středovým připojením, tzv. M (M – střed, middle) s roztečí 50 mm (příklad označení K11VM). Otopné těleso je vybaveno dvojicí spodních vývodů s vnitřním závitem G1/2. V horní části profilu vývod pro odvzdušňovací ventil se závitem G1/2.

Oba modely jsou dodávány shodně ve třech typech (10, 11 a 20) s plnými bočními kryty.

KORATHERM VERTIKAL – M

Provedení HORIZONTAL

Otopné profily jsou orientovány vodorovně. Toto provedení je zastoupeno dvěma modely:

Model KORATHERM HORIZONTAL

Připojení na otopnou soustavu je spodní zdola dolů s připojovací roztečí odvozenou z délky tělesa L (příklad označení K11H).

Model KORATHERM HORIZONTAL – M

Jedná se o model se spodním středovým připojením, tzv. M (middle) s roztečí 50 mm (příklad označení K11HM).

Oba modely jsou vybaveny dvojicí spodních vývodů s vnitřním závitem G1/2, odvzdušňovacím ventilem a zaslepovací zátkou se závitem G1/4.

Typy 10 a 11 jsou dodávány s plným horním krytem, typy 20, 21, 22 s horní krycí mřížkou.

Provedení REFLEX

Otopné profily jsou orientovány svisle a součástí otopné plochy je zrcadlo, které je nalepeno na podložce z pozinkovaného plechu.

Model KORATHERM REFLEX

Umožňuje boční připojení na otopnou soustavu shora dolů s konstantní připojovací roztečí 1 750 mm (příklad označení K10R). Je vybaven 4 bočními vývody s vnitřním závitem G1/2, odvzdušňovacím ventilem a zaslepovací zátkou se závitem G1/2. Model je dodáván v typu 10 s plnými bočními kryty.

KORATHERM REFLEX

Výzkum, vývoj a služby pro zákazníka

Udržet se na samé špičce v jakosti a kvalitě výroby, stejně jako v technických parametrech výrobků, vyžaduje vedle moderních výrobních technologií také kontinuální technický a designérský vývoj. Proto KORADO zaměstnává přední domácí i zahraniční technické odborníky, kteří společnosti umožňují pravidelně rozšiřovat výrobní sortiment, zdokonalovat stávající výrobky a zlepšovat jejich technické i užitné a estetické vlastnosti.

Vzhledem k šíři svého záběru KORADO spolupracuje také s řadou domácích a zahraničních externích spolupracovníků a stavovských sdružení. Pravidelný kontakt se zákazníky z řad laiků i odborníků poskytuje společnosti zpětnou reakci a nepostradatelné zkušenosti z terénu, které KORADO přímo zohledňuje v dalším technickém vývoji a v samotné výrobě. Snahou společnosti je naslouchat požadavkům svých zákazníků a co nejvíce jim vycházet vstříc. Důkazem toho je již samotná šíře výrobního sortimentu, která čítá více než 10 000 různých položek.

Důležité je dodat, že společnost provozuje pro potřeby veřejnosti bezplatnou telefonní infolinku 800 111 506, na které proškolení zaměstnanci zodpoví jakékoliv dotazy ohledně výrobního sortimentu, včetně technických parametrů jednotlivých výrobků. V případě velmi specifického a odborného dotazu zákazníka dokáží volajícímu zprostředkovat kontakt přímo s technickými pracovníky společnosti.

Tab. 1: Přehled typů

Otopné stěny KORATHERM budou prezentovány na veletrhu Aqua-therm, který probíhá od 20.–24. listopadu na pražském Výstavišti v Holešovicích. Tímto bychom Vás rádi pozvali na expozici společnosti KORADO, která vystavuje v hale G, stánek číslo 218.


1 Zpracováno z firemních podkladů společnosti KORADO a.s.
Autor: Monika Zatloukalová
Foto: Archiv firmy