Park pod plachtami

Park vznikl pod ulicí Plachty, názvem upomínající na zemědělskou krajinu, v níž se sbíralo seno do plachet. Postupem let zde vyrostla zahrádkářská kolonie a tu pak pohltilo panelové sídliště. Díky změně územního plánu byla zástavba ukončena a území určeno pro vybudování parku.

V něm se navrací téma plachet: herní prvky připomínají loď a objevila se i vodní hladina. Projekt & realizace řeší především volnou bezprizorní plochu panelového sídliště na okraji města, která byly obyvateli využívána jako prostor pro zkrácení si cesty mezi ulicemi Oblá a Slunečná, prostor se zbytky panelů po výstavbě sídliště, prostor s podzemním kolektorem a četnými výdech z něho, plocha s náletovou zelení.

Realizace je pilotním projektem v řešení otázky dešťových vod formou retence. Nádrž je napájena dešťovou vodou ze střech panelových domů, přiváděnou podzemním potrubím - projekt byl komplikován faktem, že území protíná těleso kolektoru. Objem zadržované vody činí 630 m3 a může dosáhnout až 890 m3 – nádrž plní zároveň funkci retenční. Přitom funguje na principech přírodní rovnováhy pomocí řízeného vývoje společenstva ryb a rostlin.

Jezerní lávka je umístěna v přirozené pěší trase, její zalomení nutí procházejícího zpomalit a pozorněji vnímat okolí. Vyhlídkový altán v nejvyšším místě parku se natáčí ve směru výhledu do volné krajiny, pohledová osa směřuje přes jezírko na věž kostela a odkazuje tím na dávné principy krajinných kompozic. Pro výsadbu na úpatí kamenité stráně byly vybrány odolné, zejména suchovzdorné dřeviny. Přestože jsou různého geografického původu, celkový přírodní charakter parku je dodržen vyloučením atypických zahradních forem. Záměrně zachovaný ostrůvek „městské divočiny“ sloužil jako útočiště živočichů během stavby a inspirace pro květnaté louky v jižní polovině parku.

  • Kancelář: ATELIER X, Architect & Engineers s.r.o.
  • Autoři: Ing. arch. Jan Zezůlka, Ing. Petr Forchtgott, Ing. Vojtěch Joura
  • Adresa: BRNO NOVÝ LÍSKOVEC
  • Zahájení projektu: 2005
  • Dokončení realizace: 11/2012
¹) Zpracováno z Česká cena za architekturu

Fotogalerie

Autor:
Foto: -