Penzijní spoření YTONG

Jeden z účinných způsobů, jak si naspořit v aktivním věku na stáří, je investovat do vlastního bydlení. Stavební spoření a hypotéční splátky, které jsou dnes pro ekonomicky aktivní lidi obecně dostupné, zajistí vznik hodnoty, která nepodléhá inflaci. Ve stáří, kdy příjmy z aktivní činnosti klesnou, bude znamenat bydlení ve vlastním domě bez nájemného mnohatisícovou měsíční úlevu ve výdajích za velmi komfortní bydlení.

Model penzijního zajištění, tak jak jej zavedl kníže Otto von Bismarck ve druhé polovině 19. století, fungoval po dlouhá desetiletí jako optimální řešení pro zajištění sociálních potřeb stárnoucích generací. V posledních desetiletích však vykazuje funkční trhliny a jeho životaschopnost se začíná povážlivě bortit. Na vině je stále nižší podíl složky aktivní mladé generace a současný nárůst podílu generace důchodové v demografickém složení společnosti. Vlády moderních západních demokracií hledají usilovně řešení této hrozící situace. Jedno z těch, které se zdá být v mnoha směrech akceptovatelným a za určitých předpokladů i účinným, je individuální penzijní spoření.

Cestou ne nepodobnou se pustí ten, kdo se rozhodne ve svém aktivním věku investovat peníze do vlastního bydlení. Dobře rozvržena délka a výše úvěrových splátek do vlastní nemovitosti je svým způsobem individuálním penzijním spořením. Jeho čerpání nastává ve chvíli zaslouženého odchodu na odpočinek, kdy příjmy z aktivní činnosti zpravidla radikálně poklesnou a člověk s ulehčením může začít využívat finančních úlev vyplývajících z vlastního bydlení.

Efektivita těchto úlev je ovšem závislá na několika důležitých ukazatelích, které vyplývají kupodivu především z vlastností materiálu, který byl použitý pro hrubou stavbu. Ten je jakousi pevnou bází, která předurčuje celkovou kvalitu stavby. Přesto, že náklady na hrubou stavbu obnáší cca pouhých 40 % celkových nákladů stavby, je třeba jeho výběru věnovat stěžejní pozornost. Jeho eventuální změna se totiž prakticky rovná demolici stavby. Ve výčtu vlastností nesmí chybět trvanlivost, stabilita a neměnící se pevnost, které souvisí s budoucími provozními náklady na opravy. Veledůležitou, ale donedávna trochu opomíjenou vlastností, je jeho tepelně izolační schopnost v zimě a stejně důležitou, ale dosud takřka bezvýhradně opomíjenou vlastností i ochrana před přehřátím v letních měsících. Nově se objevuje ve výpočtových modelech pro tepelné posouzení budov a tudíž i v zorném úhlu odborné veřejnosti pojem těsnost stavby. A dlouhodobým souvisejícím faktorem zůstává i nadále složitost a komplikovanost provádění stavby s ohledem na pravděpodobnost vzniku chyb. Ve výčtu zmíním ještě jeden důležitý argument - spolehlivost s ohledem na zkušenosti z dlouhodobého užívání materiálu.

Pokud budeme společně s architektem našeho budoucího bydlení hledat onen zázračný optimální materiál, zjistíme s podivem velice záhy nejen, že existuje, ale také že jeho výběr není nijak zvlášť těžký. A jeho cena je více než přátelská. Je to pórobeton YTONG.

Materiál YTONG skutečně splňuje všechny jmenované požadavky. YTONG je také jediným dodavatelem masivních střešních konstrukcí, vyráběných z identického materiálu jako je materiál stěn. Tyto konstrukce střech jsou na rozdíl od dřevěných krovů prakticky prosty závad z netěsností, neumožňují vznik plísní a hnilob, nevyžadují údržbu a nikdy neshoří. Jsou rovněž optimální ochranou před teplem v letních měsících.

Domy z materiálu YTONG dosahují s obvodovou zdí o tloušťce 37,5 cm spotřeby energie k vytápění, která se svou hodnotou kolem 40 kWh/(m2·rok) leží téměř více než dvakrát níže, než je současný běžný standard. Tato hodnota odpovídá hodnotě pro ultra - nízkoenergetické domy a představuje měsíční náklady na topení v RD s 120 m2 plochy pod 1000 Kč měsíčně. Společně s faktem, že domy z materiálu YTONG mají vzhledem ke své trvanlivosti velice nízké náklady na údržbu, představují tyto skutečnosti zajímavou alternativu jako součást penzijního zajištění s prakticky nulovými riziky.1) Petr Mareček, Xella Porobeton CZ, Hrušovany

Autor: Ing. Petr Mareček
Foto: Archiv firmy