Lávka je dimenzovaná tak, že po ní chodí chodci a jezdí cyklisté. Je široká přes tři metry, délky 129 metrů, zalamovaná.

Písek má konečně postavenou Pleskotovu lávku

Stavbu lávky přes řeku Otavu v jihočeském městě Písek navrhl renomovaný český architekt a písecký rodák Ing. arch. Josef Pleskot. Její model v měřítku 1 : 100 osobně představil veřejnosti 15. srpna 2014. Loni byl tento záměr konečně realizován. Je to první vlastní stavba v Pleskotově rodišti po čtyřiceti letech. Dosud se snadněji proslavil v mnoha jiných českých městech, např. v Litomyšli či v Dolní oblasti Vítkovic v Ostravě.

Lávka je dimenzovaná tak, že po ní chodí chodci a jezdí cyklisté. Je široká přes tři metry, délky 129 metrů, zalamovaná. Délka z pravého břehu činí 82 metrů a z levého 47 metrů. Obě části se setkaly na čtvercové pobytové plošině, z níž je do řeky zapuštěn pilíř. Podesta je tedy ve dvou třetinách koryta. Tím došlo k propojení svatováclavského předměstí s vrchem Hradiště.

K technickým parametrům ještě patří zavěšení konstrukce lávky na ocelových lanech o průměru 76 milimetrů. Mostovka je celoocelová. Postavena je metr nad případnou stoletou vodou. Má svůj význam i z hlediska urbanistického – je z ní vidět na jez, na sportovní a rekreační aktivity na řece, úžasný je pohled na šrámkovské panorama hradeb s věží děkanského kostela. Navíc chodci, cyklo i jiní turisté už nemusejí obcházet polovinu Písku. Neboť co může být krásnější a účelnější než přijít na místo určení třeba po levém břehu, vracet se díky lávce po pravém a vnímat tak jedinečné zajímavosti tohoto města v lesích, města studentů a důchodců, chcete-li i jihočeských Athén.

Fotogalerie

Autor: Zdeněk Svoboda
Foto: archiv autora