Plastové profily MAT jako první v ČR s certifikátem

Jeden z nejdůležitějších faktorů, který ovlivňuje všechny výrobní a obchodní činnosti společnosti, je kvalita. Akciová společnost Mateiciuc dodává do oblasti stavebnictví výrobky s vysokou kvalitou a je si vědoma toho, že udržet si tento standard je zárukou úspěšné a dlouhodobé spolupráce s obchodními partnery a zároveň se širokou odbornou i laickou veřejností.

Produkce vnějších tepelně izolačních kontaktních systémů (ETICS) v České republice neustále roste a tím vyvolává stále větší potřebu po stavebních prvcích, které řeší důležité detaily těchto tepelně izolačních systémů.

Stavební profily se tak staly hlavním výrobním segmentem společnosti MATEICIUC.

Zateplovací systémy zlepšují tepelně izolační vlastnosti obvodových plášťů stavebních objektů, snižují spotřebu energie na vytápění (chlazení) budov, snižují riziko kondenzace na vnitřní straně konstrukce, čímž snižují riziko vzniku plísní. Chrání obvodový plášť budov před klimatickými vlivy a umožňují kvalitní architektonická řešení zateplovaných objektů.

Společnost MATEICIUC jako první výrobce plastových stavebních profilů v České republice, posunula kvalitu svých produktů o stupeň výš.

Sídlo společnosti

Garance kvality

V letošním roce získala společnost MATEICIUC a.s. po časově náročném ověřování v praxi a ověření výrobků ve zkušebnách jako první v republice certifikát na systém stavebních plastových profilů MAT pro ETICS.

Byly přezkoumány podklady, provedeny zkoušky a proces řízení výroby byl podroben důkladnému rozboru. Systém stavebních plastových profilů MAT pro ETICS tak beze zbytku splnil požadavky stanovené určenými normami a stavebním technickým osvědčením.

Ode dne vystavení certifikátu nepodléhá důsledné kontrole jen dílčí výrobek, nýbrž celý systém profilů. Tento fakt výrazně pozvedl úroveň kvality garantované všem zákazníkům.

Firma bude podstupovat proces odborného dohledu nad dodržováním systému, zajištění trvalé jakosti výroby. Dále přijala plnou odpovědnost za dodržení kvality celého systému profilů s vědomím, že je zde právo nezávislé třetí strany při zjištěné nekvalitě tento certifikát odejmout.

Rohový profil s okapničkou, s viditelnou hranou D/05

Inovace produktu

V letošním roce uvádí společnost na trh plastových, stavebních profilů pro systém ETICS zdokonalený rohový profil s okapničkou, s přiznanou hranou. Pohledová plocha profilu je potažena krycí ochrannou páskou. Zdokonalení vychází z vlastních zkušeností jak z aplikace ve zkušebnách tak přímo na stavbách, kdy vyvstal požadavek zabránit znečištění viditelné části během stavebních prací.

Během pracovních operací (nanášení tmele, broušení, penetrace, nanášení a strukturování konečné povrchové úpravy) páska chrání před podtečením používaných stavebních hmot. Po nanesení povrchové úpravy pásku lehce stáhneme. Výsledkem je čistý, hladký, vzhledově dokonalý povrch lišty. Postup aplikace je zdokumentován na uvedených fotografiích.

Jedním z dominantních cílů firemní strategie je stálé posilování vztahů s odběrateli a budování důvěry v produkty a služby Mateiciuc a.s.

Pevně věříme, že orientace na kvalitu, zdokonalování a vývoj nových výrobků i v době recese je krok správným směrem, který ocení nejen naši obchodní partneři.

Postup aplikace

Výrobní sortiment

Sortiment společnosti tvoří nejen stavební profily z plastu. V jejím výrobním portfoliu najdeme dále ochranné PE trubky, které slouží jako mechanická ochrana optických a metalických kabelů (kabelové rozvody, kabelovody, výkopy, inženýrské sítě), průmyslové PVC hadice a vstřikované výrobky.

Dalším významným produktem jsou protihlukové stěny, certifikované a schválené pro použití v ČR, které splňují veškerá bezpečnostní kritéria vyplývající z legislativy EU pro udělení značky CE.

S celým výrobním sortimentem se můžete detailně seznámit na: www.mat-plasty.cz

Autor:
Foto: Archiv firmy