Po čem všichni touží...

Pokud jde o bydlení, ani by nebylo nutné to připomínat. Každý touží po co nejvyšším komfortu, po co nejlepší tepelné pohodě, po co nejnižších nákladech na topení, po co největších úsporách energií. A aby to, pokud možno, nic nestálo. Anebo to stálo velice málo. A v tom je zakopaný pes.

Aleš Kocourek, jednatel neratovické společnosti KASTEN, by o tom mohl vyprávět hodiny. Investoři, bytová družstva či Společenství vlastníků jednotek většinou chtějí svou kompetentnost členům svých družstev či Společenství dokázat tím, že revitalizaci domu dokáží zajistit za co nejnižší cenu. Netuší, že tak spíš zajistí cestu k problémům, které se většinou objeví po uplynutí záruční doby.

Zadarmo není nic. A co je zadarmo, většinou za moc nestojí. Potvrdíte?

A. K.: Určitě. Proto to bývá zadarmo anebo za nízkou cenu. Pro zateplování a kompletní revitalizace domů, zejména panelových, to platí stoprocentně. Zateplování se, nejen díky cenám tepla, stalo téměř nutností. Ale není to zadarmo. A nedá se ani říci, že je to za málo peněz. Proto stát nabízí podporu v podobě dotací programu Nová Zelené úsporám. Ale efekty za administrativní „námahu” a vynaložené peníze za to stojí. Úspory získané zateplením dosahují až 50 %, zlepšení tepelné pohody a komfortu bydlení se na procenta nepočítá. Protože to není levná záležitost, je nutné pečlivě počítat a vybírat partnera pro realizaci. Protože to, co se na první pohled jeví jako výhodné, může ve finále být naopak nevýhodné. Levné pořízení totiž nezaručuje, že očekávání, které investor má, bude naplněno. Nejde jen o pořizovací hodnotu revitalizace či zateplení a o očekávané úspory ve spotřebě tepla. Jde také o vyšší kvalitu a pohodu bydlení, o komfort bydlení, o prodloužení životnosti domu a o zvýšení jeho hodnoty. V případě prodeje bytů pak o jejich vyšší cenu. Jde o investici na desítky let. Její výhodnost by se měla projevit ve všech atributech očekávání, které její realizaci provázely po dlouhá léta. Fenomén slevy, resp. nižší ceny, který v naší zemi myšlení lidí ovládl, tuto záruku nedává. Za 20 let jsme o tom získali nespočet důkazů. To, co investor očekává, zaručí jen profesionální, kompetentní přístup. A tím jsou dokonalá příprava, jejíž součástí by měl být energetický a technický audit, profesionální projekt, kvalifikovaná realizace a použití kvalitních výrobků. Dále jde o certifikovaný zateplovací systém, okna s odpovídajícími hodnotami prostupu tepla, o stěrky a o omítky. Nedílnou součástí je i vzhled revitalizovaného objektu.

Bytový dům U Děkanky získal 1. místo v soutěži Barevný dům 2012

Spolupracujete s architekty?

A. K.: Nejen. Tím, že je pro nás důležitá kvalita provedení díla, záleží nám přirozeně na tom, aby to bylo i vidět. Aby motto naší společnosti „Z skvělou stavbou pečlivá firma” bylo patrné na první pohled. Nejen při kolaudaci, ale i po letech. Jednou z forem, jak najít to nejlepší řešení, je např. soutěžní workshop „Výtvarné řešení fasády bytového domu”, který letos pořádáme 22. března 2017 ve spolupráci s Katedrou architektury Fakulty stavební ČVUT v Praze. Není to teoretická záležitost. Předmětem soutěže budou ideové návrhy výtvarného řešení dvou bytových domů, které se naše společnost chystá v nejbližší době revitalizovat.

Našich víc než 20 let zkušeností nás přivedlo k poznání, že kvalitu a očekávané úspory není možné spojovat s nízkou cenou. Resp. s cenou, která neumožní kvalitně dílo realizovat. Kvalita má svou cenu. Víme to v Čechách odedávna. Nejsme tak bohatí, abychom si mohli kupovat levné věci...

Fotogalerie

Autor: PhDr. Václav Chaloupecký
Foto: Archiv firmy