Pasivní dům ve Všenorech, viz článek: Dům "Věž". Čisté geometrické linie v kontrastu s pozůstatkem původní vily

Podíl úsporných staveb v posledních letech stále roste. Češi rekordně investují do bydlení

Od roku 2010 výrazně vzrostl podíl velmi úsporných staveb (typu B) v Česku. Stalo se tak na úkor staveb úsporných (typu C). U rodinných domů v loňském roce dosahoval podíl staveb typu B téměř 62 procent, v případě bytových domů to pak bylo přes 68 procent.

Podle odborníků to ukazuje mimo jiné na větší ochotu uživatelů a developerů investovat do bydlení, v posledních letech zejména do řešení zajišťujících větší komfort. Rostoucí investice potvrzují i data Českého statistického úřadu, loňský rok byl podle nich rekordní.

Od začátku současného desetiletí lze podle dat Českého statistického úřadu (ČSÚ) pozorovat výrazné změny trendů ve výstavbě budov z hlediska jejich energetické náročnosti. V jádru lze stavby podle tohoto kritéria rozdělit do tří kategorií, které se značí písmeny A – mimořádně úsporná stavba, B – velmi úsporná stavba a C – úsporná stavba.

Ještě v roce 2010 bylo ze 430 postavených bytových domů 60 procent řazeno mezi budovy typu C, typ B pak zaujímal podíl jen 34 procent. Postupně se však tento poměr úplně obrátil. V loňském roce tak bytových domů typu B bylo z celkem 373 postavených jednotek celých 68 procent, naopak typ C měl podíl pouze okolo 28 procent. Mírný pokles šlo pak ve stejném období zaznamenat i u mimořádně úsporných staveb, a to z 5,5  % na necelé 4  %. Dáno to však bylo zejména tím, že se jejich roční počet pohybuje v maximálně třech desítkách.

Mírně opačný vývoj šlo u nejúspornějších staveb za stejné období pozorovat u rodinných domů, kde se jejich podíl zvedl ze 4  na 6  . Narostl přitom i jejich absolutní počet, v loňském roce totiž poprvé překonal hranici tisíce. U staveb typu B a C je pak v průběhu času patrný podobný vývoj jako u bytových domů. Zatímco v roce 2010 činil podíl rodinných domů typu B necelých 31 procent, vloni to byl už dvojnásobek. Stalo se tak na úkor právě typu C, podíl úsporných rodinných domů totiž za toto období klesl ze 65 procent na necelých 32.

Autor: tisková zpráva