Podlahové potěry

Obecně jsou podlahové potěry neodmyslitelnou součástí většiny podlahových skladeb, v nichž tvoří nosnou plochu pod finální nášlapnou vrstvu. Tyto potěry musí splňovat poměrně náročná kritéria, jako jsou pevnost, stabilita, odolnost vůči klimatickým vlivům a v dnešní době i časové požadavky stavby či daného projektu.

Správné zvolení potěru tedy záleží na mnoha vnějších faktorech, ale v každém případě můžeme říci, že vždy je třeba dosáhnout maximální spolehlivosti a minimalizace vzniku poruch na co v KVK dbají především.

Jaký potěr zvolit?

Vždy se musíme řídit danou stavbou a projektem, a proto nelze s určitostí říci, jaký materiál je vhodný obecně. Pro tyto účely má firma KVK zřízen široký tým specialistů, kteří Vám zdarma poskytnou veškeré poradenství – od návrhu vhodného materiálu, zvolení strojního zařízení, až po zpracování daného materiálu. Obecně můžeme jen říci, že univerzální materiál budeme hledat těžko. To, co by se jevilo někde jako výhodou, může být v jiném případě překážkou. Na zvolení vhodného materiálu má vliv spoustu faktorů (požadavek na vrstvu potěru, z jaké konstrukce stavba je, v jakých klimatických podmínkách bude realizace, jaká bude následně použita podlahová krytina, požadavek na rychlost vysušování atd.). Je toho opravdu mnoho, co je potřeba zvážit, než se do daného výběru pustíme.

Cementový potěr

Potěrové materiály a podlahové potěry – Potěrové materiály – Vlastnosti a požadavky

Firma KVK má v produkci jak cementové, tak i anhydritové lité potěry. Na první pohled se může zdát, že se jedná o „jednoduché” materiály, ale i s tímto tradičním produktem se musí zacházet s určitými pravidly. Cementové potěry se řadí již mnoho let mezi základní stavební kameny portfolia KVK, což je patrné i z jejich bohaté produktové řady.

KVK disponuje s  cementovými potěry v minimálních pevnostech od 12–40 MPa. Tým technologů se každoročně snaží o vývoj, ať již stávajících či nových materiálů, a tímto vývojem chce být každý rok blíže představám jejich zákazníků. Na základě požadavků zákazníků dokázali úpravou stávajících receptur docílit zvýšení aplikačních tlouštěk u cementových potěrů (KVK označení 0420, 0425, 0430) a snaží se vyhovět i dalším požadavkům.

KVK disponuje samozřejmě i s vysoko pevnostním cementovým potěrem, a to až do minimální pevnosti v tlaku 40 MPa. (KVK označení 0432) Tento materiál doporučuje všude tam, kde je požadavek na rychlý nárůst pevností, jako jsou např. extrémně namáhané konstrukce a plochy (vykládací rampy, výrobní haly, kde je požadavek na pevnost v tlaku po 24 hodinách minimálně 15 MPa). Funkčnost potěrů KVK dlouhodobě zajišťuje optimálně nastavená křivka zrnitosti, kde firma dbá na pečlivý výběr písků s dokonalým zrnem, které napomáhá k zajištění požadovaných pevností a v neposlední řadě k dobré zpracovatelnosti a následnému ideálnímu chování při tuhnutí. Mezi hlavní přednosti patří: trvanlivost – odolnost proti mrazu, odolnost proti vlhkosti, otěruvzdornost, ohnivzdornost, kompatibilita s dalšími materiály na bázi cementů, levné a dostupné suroviny.

KVK k těmto základním potěrům nabízí širokou škálu doplňujících výrobků ať už se jedná o nivelační hmoty, tmely, lepidla, či stavební chemii. O možnosti využití vhodných materiálů v podlahových systémech vás informují bezplatně specialisté KVK formou osobní návštěvy nebo možnost dotazů přes jejich internetové stránky.

Anhydritový potěr (potěr na bázi síranu vápenatého)

V dnešní době je velice moderní anhydritový potěr, který je v mnoha realizacích, kde to je umožněno, alternací za cementový potěr. Anhydritové potěry vyžadují kratší a méně intenzivní ošetřování. Další výhodou je prakticky zanedbatelné smršťování a rychlá pracnost pokládky. Nevýhodami naopak jsou výrazné snížení pevnosti při kontaktu s vlhkostí, teplotní stabilita pouze do +45 °C a nekompatibilita s běžnými lepidly na bázi cementu. Jsou skvělou volbu tam, kde zákazník uvažuje o podlaze s podlahovým vytápěním a nejen tam. Firma KVK nabízí anhydritové potěry s pevností v tlaku 20 MPa a 30 MPa.

Oproti některé konkurenci má KVK výhodu ve strojním zařízení tzv. auto transmix (plně automatické dvoukomorové zásobní zařízení, kombinované s výkonným šnekovým dopravníkem). Zařízení pracuje zcela automaticky na bázi přesného vážení daných komponent přímo na stavbě. Na staveništi musí být k dispozici pouze přívod vody. S pomocí optimálně nastavených měřících zařízení, hydraulicky sklopného míchadla, hydraulických podpěr a výkonného motoru se pracovní procesy podstatně zjednodušují.

Transmix vás přesvědčí svým vyzrálým systémem založeným na jednoduchém ovládání a maximální hospodárnosti. Z takového zařízení lze čerpat i do rekonstruovaných objektů (kam nelze zajet s technikou) až na vzdálenost 100 metrů. Anhydritová podlaha se na rozdíl od cementové podlahy aplikuje ve velmi tekutém stavu, což má své nesporné výhody. Při práci je mnohem méně prachu a není tak namáhavá, po odvzdušnění takového potěru nám vznikne dokonale rovná plocha, na kterou se již nemusí aplikovat žádná samonivelační stěrka, což šetří nejen čas, ale i finanční prostředky. Anhydritová podlaha vzhledem ke svým vlastnostem umožňuje také snížit náklady na vytápění podlahovým topení. Jelikož má tzv. rychlejší regulační odezvu, extrémně vysokou přilnavost k trubkám topení a materiálu, je všeobecně vnímána tepleji. Vlivem menšího smrštění zůstává kontakt otopné trubky i po vytvrdnutí pevný a tudíž nedochází k oddělením potěru a vzniku vzduchových mezer s velkým přechodovým odporem. Některé zákazníky odradí počáteční cena za 1 m3, která je bez znalosti problematiky vyšší než u cementových potěrů. KVK opět doporučuje svůj bezplatný poradenský servis, kdy navrhneme do 48 hodin nabídku s optimálním řešením i cenu k spokojenosti zákazníka a zaručí, že cena se téměř vyrovná cementovému potěru.

Nejdůležitější výhody

Anhydritový potěr se aplikuje v daleko menších tloušťkách, než potěr cementový, a to je jen jedna z mála úspor při zvolení anhydritové podlahy. Mezi hlavní výhody tedy patří menší konstrukční tloušťka, menší zatížení konstrukce (ideální použití: půdní rekonstrukce, či nástavby), výrazně lepší tepelná vodivost oproti betonu, nivelace (rovné podlahy je možné docílit velmi snadno) a v neposlední řadě je to možnost vylití plochy bez dilatačních spár až do velikosti 600 m2.

UNIBETON (průmyslově vyráběná suchá směs pro přípravu betonu)

V loňském roce pro vás v KVK vyvinuli Unibeton (KVK označení 0423), kde už je z jeho názvu patrné, že má velice široký záběr použití. Je výborný pro základy, základové desky, výplně ztraceného bednění, překlady, balkonové desky, schodiště, bazény, šachty, prefabrikáty, ale právě i podlahy např. ve sklepích, garážích, zahradních konstrukcích a dalších místech.

Porovnání potěrů a jejich výhody a nevýhody

Betonový potěrAnhydritový potěr
Použití i ve vlhkém a mokrém prostředíMenší konstrukční tloušťka = menší zatížení konstrukce
Menší doba zrání (možná větší zbytková vlhkost při následných podlahářských pracích) = urychlení výstavbyLepší tepelná vodivost a extrémně vysoká přilnavost k trubkám (u podlahového vytápění)
Vysoká pevnost v tlaku a tvrdostMožnost vylití plochy až 600 m2 bez nutnosti dilatací
Vysoká pevnost v tlaku a tvrdostMožnost vylití plochy až 600 m2 bez nutnosti dilatací
Vysoká požární odolnostZpracovatelnost (jedná se o samonivelační potěr)
Možnost přidání přísad (urychlovače, zpomalovače, provzdušňovače, plastifikátory)Nemusí se aplikovat již žádná samonivelační stěrka

Reference

Za 2 dny 2 000 m2 lité anhydritové podlahy v prodejní hale!!! O tom, že anhydritový potěr společnosti KVK představuje špičkový materiál, svědčí i ty nejnáročnější realizace, jako je např. realizace prodejní haly Tesco v Praze Letňanech. V rámci tohoto projektu byla pomocí technologie transmix vylita podlaha s materiálem KVK 0830 o celkové rozloze 2 000 m2 za pouhé 2 dny.

Chcete-li poptat anhydritovou podlahu KVK, navštivte strany www.podlahykvk.cz.

Zajímá Vás, jak vypadá lití anhydritové podlahy v praxi? Podívejte se na ukázku našeho videa. Pokud budete chtít vidět celý průběh lití anhydritové podlahy, napište nám na marketing@kvk.cz a my Vám odkaz zašleme.

Nabídku veškerého sortimentu včetně kompletního poradenství od návrhu vhodného materiálu, zvolení strojního zařízení, až po zpracování daného materiálů společnosti Krkonošské vápenky Kunčice, a.s. naleznete na www.kvk.cz.

Fotogalerie

Autor: Michaela Kučerová
Foto: Archiv firmy