Podlahy RINOL - výsledky dlouholetého vývoje

O podlahových systémech RINOL jsme se zmínili v našem časopise již vícekrát. Ve světě mají zhruba 40 letou tradici. Stejnojmenná nadnárodní společnost RINOL AG, která zpočátku působila regionálně, je dnes evropským koncernem s více než 1700 zaměstnanci. V jeho nabídce je široký výběr průmyslových podlah různých typů s vysokými užitnými vlastnostmi.

Od počátku své existence, kdy se snaží nabídnout zákazníkům vhodné řešení jejich často velmi různorodých požadavků, usiluje firma RINOL o postupné sdružování různých materiálových systémů a technologií. Dnes tak RINOL zastřešuje velké množství dceřiných firem v Evropě i mimo ni, přičemž mezi posledními přistoupily do tohoto seskupení dvě významné betonářské firmy - ROCLAND a SILIDUR.

V českém prostředí a jeho stavebním trhu působí RINOL již šestým rokem a za tu dobu se dobře usadil v povědomí investorů. Většina realizovaných zakázek směřuje k segmentu obchodních marketů, jako například MAKRO, SCONTO, PLUS DISCOUNT, OBI, Kaufland atd. Průmyslový segment zastupují např. firma BOSCH, Linde, Škoda - Auto.

V loňském roce jsme v čísle 4, tohoto časopisu, uveřejnili ukázky prodejen OBI, ve kterých byly využity podlahové systémy RINOL. V současné době přibývají další realizace. Dnes bychom se chtěli věnovat dvěma objektům, na jejichž podlahy byly kladeny různorodé speciální požadavky.

Logistické centrum u Prahy

V Modleticích u Prahy vyrůstá v současnosti jedno z největších logistických center v Evropě. Jedná se o dvoupodlažní objekt čítající zhruba 70 tisíc m2 podlahové plochy. V případě užití podlahových systémů RINOL u objektů tohoto typu je tato stavba jednou z nejrozsáhlejších a zároveň navazuje na realizace menších objektů v České republice.

Objekt ještě není dokončen, nicméně podlahářské práce již z velké části proběhly, a to v několika etapách - v rozmezí říjen 2001 až duben 2002.

V první fázi proběhlo v horním podlaží zmonolitnění stropních konstrukcí strojně hlazeným povrchem.

Spodní patro je rozděleno zhruba na dvě poloviny, přičemž první část bude sloužit jako vysokoregálový sklad a byly zde tudíž kladeny zvýšené nároky na výslednou rovinnost betonových podlah. Druhá část bude sloužit jako expediční plocha, přičemž podlaha celého spodního patra byla upravena výrobkem firmy RINOL - vsypem ROCLAND Qualidur, který byl vybrán vzhledem k jeho odolnosti a zatížitelnosti, při současném splnění požadavků na estetickou stránku.

Průmyslový a skladový objekt v Brandýse nad Labem

Tento objekt představoval pro firmu RINOL ČR, s.r.o. realizaci zhruba 14 tisíc m2 podlah. Veškeré práce probíhaly během ledna a února 2002. V části skladové byla realizována betonová průmyslová podlaha s povrchovou úpravou vsypem ROCLAND Qualidur.

Ve výrobní části objektu byla provedena čtyřvrstvá antistatická epoxidová stěrka. Speciálním požadavkem investora bylo v tomto případě dosažení antistatických vlastností podlahy se současným důrazem na její odolnost a estetičnost. Všechny uvedené požadavky je RINOL bez problémů schopen akceptovat a zrealizovat tak, aby normou přesně specifikované elektrostatické vlastnosti podlahy umožnovaly pozdější výrobu příslušných součástek. Veškeré práce na této podlaze trvaly pouze 10 dní, a to včetně úpravy podkladu tryskáním a několika provedených kontrolních měření svodových vlastností podlahy.

Barva podlahy byla zvolena dle nabídky odstínů RAL.

Nabídkou široké palety podlahových systémů se může firma RINOL přizpůsobit i tomu nejnáročnějšímu požadavku na průmyslovou podlahu, přičemž významnou předností je např. u výše popsaného systému, na bázi epoxidové pryskyřice, rychlost prováděných prací. Podlahy je možné zatížit velmi brzo po dokončení, což umožňuje doržet i mnohdy napnutý harmonogram výstavby.

Autor: Lenka Dvořáková
Foto: Archiv firmy