Přidat na Seznam.cz Přidat na Google News

Podpora školních vzdělávacích programů

Autodesk Academia Program je zaměřen na spolupráci Autodesku s akademickou sférou v oblasti návrhu správy a sdílení dat. Od roku 1999 do současnosti se stalo již 73 českých a slovenských škol držiteli statutu Autodesk Academia a několik tisíc studentů prošlo technickou výukou s podporou některého softwarového produktu společnosti Autodesk™ pod vedením certifikovaných učitelů.

Autodesk Academia Program posiluje individuální přístup a péči o studenty, zvyšuje jejich dovednosti, uplatnění na navazujících odborných školách, připravuje studenty na vstup do praxe.

AAP je postaven na strategii podpory školního vzdělávacího programu, objektivního ověření znalostí učitelů i studentů a jejich podpory při aktivním zapojení do vzdělávacích a vědeckovýzkumných národních i mezinárodních programů a projektů. Členství v Autodesk Academia Programu umožňuje efektivně využívat software, sdílet výukové materiály, zajišťuje technickou podporu, celoživotní vzdělávání a výměnu zkušeností a dovedností v oborových komunitách. Více informací na: http://autodesk.c-agency.cz/.

Autodesk Academia Program posiluje individuální přístup a péči o studenty

V České republice nově vstoupil do tohoto programu Ústav elektrotechniky a informatiky Univerzity Pardubice. Tento vstup umožňuje univerzitě efektivně využívat software, podílet se na rozvoji a předávání zkušeností v akademických a komerčních komunitách a projektech, studentům přinese zdarma studentské licence softwaru, profesní poradenství a zejména zvyšování profesních dovedností a možnost získání celosvětově platného a uznávaného certifikátu Autodesk Certificate of Completion.

Autodesk Academia Program posiluje individuální přístup a péči o studenty

Vedle AAP programu vyvíjí Autodesk v České republice celou řadu aktivit za měřených na české školy a studenty. Mezi nejzajímavější patří například:

  • Celosvětový webový portál studentské komunity, na kterém společnost nabízí oborově zaměřený software studentských licencí pro studenty ke stažení zdarma. Informace též na: http://students.autodesk.com.
  • Spolupráce s letní školou umění ArtCamp 2007. Letní školu pořádá v rámci rozvoje mezinárodní spolupráce Ústav umění a designu Západočeské univerzity v Plzni.
  • Studentská soutěž „Revit Open”. Soutěž pořádá Autodesk společně s Kabinetem modelového projektování Fakulty architektury ČVUT (MOLAB) a je určena pro studenty vysokých škol s architektonickým nebo stavebním zaměřením v České a Slovenské republice. Informace o soutěži na http://revitopen.archii.cz/.
  • Celosvětová soutěž Autodesk Inventor Student Design Contest pro studenty strojírenských oborů.
  • Další projekty zaměřené na podporu zajímavých talentů, mezi něž patří například: partnerství diplomových prací v oblasti architektury, partnerství v podpoře zajímavých talentů nejen z řad projektů Pecha Kucha Night, Big Deal apod.

Autor: Petra Veselá
Foto: Archiv firmy