Přidat na Seznam.cz Přidat na Google News

Pokládka dřevěných palubek na sádrové vytápěné podlaze s materiály UZIN

Výstavbu jednoho z nejrozsáhlejších administrativních komplexů, která probíhala v posledních letech na pátém pražském obvodu, měli možnost sledovat projíždějící po Radlické ulici mezi Smíchovem a sídlištěm Nové Butovice. Naproti vestibulu stanice metra „Radlická“ vznikala nová moderní dominanta bankovního domu ČSOB, která oč architektonicky nenápadněji vypadá zvenčí, o to více vyniká funkcionalistickými moderními prostory a majestátní prostorností a vzdušností uvnitř.

Tak jako každá velká stavební investice, i tato připomíná živý organismus, který na základě přesně stanoveného harmonogramu skládá mozaiku jednotlivých řemesel do vyprojektovaného konečného celku. Každý velkorysý projekt počítá s koordinací logistiky zásobování, stavebních prací a odborných řemesel.

Obr. 1: Bankovní dům ČSOB v Radlické ulici v Praze 5

Má-li mít stavba ambice aspirovat na skutečný umělecký počin, musí dokonale skloubit monumentálnost projektového řešení se smyslem pro detail, který dílo korunuje. Jedním z takových v uvozovkách detailů je dřevěná podlaha položená v prostorách vstupní a atriové haly – tedy v místech s největší pochozí frekvencí, s největším zatížením. Především to jsou ale místa, kde si příchozí – klient, návštěvník, obchodní partner nebo zaměstnanec, zapíše do paměti velmi hluboký a často i dlouho nesmazatelný první dojem.

Firma Dřevovýroba Podzimek a její výrobní divize byla pověřena nejenom subdodavatelskou pokládkou dřevěných dubových palubek, ale i jejich vlastní výrobou. Podle požadavku investora a projektanta byly palubky opatřeny speciální strukturální a povrchovou úpravou, která imituje patinu opotřebení časem. Parketářská firma se rovněž musela na ploše 4 150 m2 vypořádat s podmínkami pro pokládku a zároveň i podmínkami předpokládaného ustáleného budoucího vnitřního klimatu, který se od staveništních lišil. Pokládka probíhala na zdvojenou podlahu ze sádrokartonových desek. Přitom bylo nutno respektovat rozdělení ploch s podlahovým vytápěním a ploch bez vytápění. Prostorová klimatizace a vodní nádrže v prostorách foyer byly dalším faktorem, který bylo nutno při pokládce dřevěných palubek různých délek brát v úvahu.

Společnost Dřevovýroba Podzimek, která se může pyšnit ve své 110 let dlouhé historii řadou prestižních staveb a která v naší republice patřící mezi vůbec největší specialisty na pokládku a povrchovou úpravu dřevěných podlah, vědoma si své zodpovědnosti, konzultovala způsob optimálního provedení se svým tradičním obchodním partnerem – firmou UZIN s.r.o.

Přímo na místě před vlastní pokládkou byl za asistence technického poradce z výrobního závodu UZIN v německém Ulmu posouzen stav podkladu. S ohledem na výše uvedené realizační a provozní podmínky pak byly doporučeny optimální konstrukční skladba podlahy a postup pokládky.

Všechny působící podmínky, vlivy i požadavky investora a dodavatele byly zohledněny v přípravě, výběru materiálu i vlastní pokládce dřevěné podlahy, která byla začleněna do harmonogramu stavebních a řemeslných prací na konec loňského roku.

Pro pokládku byly zvoleny masivní palubky v provedení tmavě pařený dub o tloušťce 21 mm a proměnných šířkách v rozmezí 10 až 16 cm, viz obr. 2.

Obr. 2: Pro pokládku byly použity masivní palubky v provedení tmavě pařený dub o tloušťce 21mm
Obr. 3: Kontrola stability uložení podlahových kalciumsulfátových (sádrových) desek Lindner NORTEC a desek Lindner NORTEC Comfort – Radiant (s drážkami pro uložení otopné teplovodní trubky) v hraničním místě budoucí nevytápěné a vytápěné podlahové plochy

Pokládka palubek byla prováděna na tzv. zdvojenou podlahu s prostorem, který vznikne montáží horních podlahových desek na stojky požadované výšky. Investor v tomto případě zvolil systém dutinové podlahy Lindner1 NORTEC, jehož základem je sádrová deska vyztužená vláknem2. Při posouzení vykazovaly desky v některých místech značnou nestabilitu uložení, takže bylo nutno zásahem přivolané stavební firmy zajistit jejich správné podepření a ukotvení. Pro předmětnou podlahu byly použity vrchní sádrové desky Lindner dvojího provedení: jednak standardní hladké desky a dále desky v provedení NORTEC Comfort – Radiant s kanálky pro uložení teplovodních trubek podlahového vytápění, kterými byla osazena vytápěná plocha budoucí podlahy, viz obr. 4. Profilované desky s otopnými trubkami byly zality stěrkovací hmotou.

Obr. 4: Vrchní sádrová deska s kanálky pro umístění vedení teplovodního podlahového vytápění

Před vlastní pokládkou dřevěných parket se vycházelo z několika obecných zásad respektujících konkrétní podmínky pokládky: vytápěné a nevytápěné plochy (obr. 5) bylo nutno oddělit dilatační spárou, kterou bylo nutno přiznat i při vlastní pokládce dřevěné podlahy (obr. 6). Dilatační spáry byly rovněž přiznány kolem obvodových zdí a jednotlivých stavebních dílců. Vzhledem k projektované klimatizaci vnitřních prostorů byly pokládány parkety se zbytkovou vlhkostí 8 % ± 2 %.

Obr. 5: Pohled na nevytápěnou a vytápěnou plochu budoucí podlahy
Obr. 6: Dilatační spára mezi vytápěným a nevytápěným po­vrchem, která je přiznána i po pokládce dřevěných palubek

Při kladení parket na vytápěných plochách byl sádrovláknitý podklad povrchově přebroušen jednokotoučovou bruskou s brusným papírem o hrubosti 40/60 a po dokonalém odsátí prachu a zbytkových nečistot bylo provedeno základování podkladu dvousložkovou bezrozpouštědlovou epoxidovou penetrací UZIN PE 420, viz obr. 7. Po zaschnutí penetrace bylo na takto připravený podklad rovnoměrně naneseno ozubenou nerezovou špachtlí velikosti B 11 polyuretanové parketové lepidlo UZIN MK 92S. Toto dvousložkové bezrozpouštědlové a bezvodé lepidlo bylo pro své technologické vlastnosti ideální volbou.

Obr. 7: Základní úprava podkladu dvousložkovou bezroz­pouš­tědlovou epoxidovou penetrací UZIN PE 420

Do lepidlového lože byly položeny formátované desky kladečské polyesterové podložky o tloušťce 4 mm – UZIN Multimoll Top 4, které prakticky nezvyšují tepelný odpor konstrukce, ale výrazně snižují smykové pnutí vyvolaná různými roztažnými silami působícími v podkladu a v podlaze z dřevěných palubek, zvláště pak při změnách teplot v instalovaném podlahovém vytápění. Tato konstrukční mezivrstva zároveň zaručuje stejnou celoplošnou povrchovou teplotu podlahy. Desky byly okamžitě po položení zaválcovány 30 kg válcem.

Obdobným způsobem byla provedena pokládka parket na nevytápěných plochách, pouze namísto odnapěťovací desky UZIN Multimoll Top 4 byla použita speciální podložka UZIN Multimoll Vlies , obr. 8, která společně s polyuretanovým dvousložkovým lepidlem UZIN MK 92S eliminuje působení smykových sil a zaručuje tak vysokou jistotu lepených palubek na zdvojené podlaze z anhydritových desek.

Obr. 8: Pokládka polyesterové podložky UZIN Multimoll Vlies pro eliminaci smykových sil pro nevytápěné dřevěné podlahy. Podložka je okamžitě po položení zaválcována 30 kg válcem

Na takto připravený podklad bylo nerez špachtlí vel. B 11 naneseno opět parketové lepidlo UZIN MK 92S, obr. 9, a tradičním způsobem položeny a přilepeny dubové palubky, viz obr. 10, obr. 11 a obr. 12. Vytvořená podlahová konstrukce, viz obr. 14, na zdvojené podlaze a vysoce profesionálně provedené parketářské práce spolu se špičkovými materiály zaručují dokonalou celoplošnou fixaci a vysoký pochozí komfort.

Obr. 9: Nádoba s parketovým lepidlem UZIN MK 92S , složka A

Obr. 10: Lepení dubových palubek na povrch ze sádrovlákni­tých desek Lindner NORTEC

Obr. 11: Lepení dubových palubek na povrch ze sádrovlákni­tých desek Lindner NORTEC

Obr. 12: Lepení dubových palubek na povrch ze sádrovlákni­tých desek Lindner NORTEC

Obr. 13: Pokládka dřevěných palubek v okolí montážního otvoru ve zdvojené podlaze z desek LINDNER

Finální povrchová impregnace (kombinace oleje a vosku) byla provedena v samém závěru před kolaudačním předáním stavby, tedy po ukončení veškerých stavebních a řemeslných aktivit v těchto prostorech. Ta už jen umocnila estetický dojem z hotového díla, obr. 15.


Obr. 14: Pohled na hotovou podlahu z dubových palubek před závěrečným úklidem

Obr. 15: Pohled na hotové dílo před vybavením zařizovacími předměty a nábytkem

Základní údaje stavby:

Název objektu: NHQ ČSOB GROUP, Rdalická ul., Praha 5 - Radlice
Investor: ČSOB, a.s.
Generální dodavatel stavby: SKANSKA CZ, a.s. - Divize Development
Subdodavatel perketářských prací: Dřevovýroba Podzimek

1 Počátek existence společnosti Lindner Group, která je dnes nadnárodní společností, je v roce 1965 a jejím sídlem je dolnobavorský Amstorf (SRN).
2 Výrobce desek, jejichž plné jméno je NORTEC Calcium Sulfate Panel, nespecifikuje ve firemní literatuře typ výztužného vlákna.
Autor: Ing. Vladimír Kouba
Foto: Archiv firmy UZIN s.r.o.