Pokrokový plastový program pro střešní a otvorové aplikace

Plastový program dvou předních evropských výrobců materiálů pro stavbu - britské firmy Kestrel Building Products a belgické firmy Deschacht Plastics prodává a zároveň realizuje v České republice společnost Baudekor. Nabízený sortiment zahrnuje fasádní obklady, plastové palubky, obkladový systém pro střešní aplikace, vnitřní a venkovní parapety vč. okenních dokončovacích systémů. Prodej a montáž těchto výrobků se opírá o vysokou kvalitu použitých materiálů.

V tomto příspěvku se zaměříme na obklady říms, fasádních podhledů pod střechami a na materiály pro obklady vnějšího i vnitřního ostění oken a parapetů značky Kestrel.

Technologie Kestrel

Kvalitní materiál a špičková technologie zpracování je nutným předpokladem dlouhé životnosti výrobků. Kestrel Building Products je jednou z mála plasty zpracujících firem, jež používá speciálně upraveného PVC-U granulátu určeného pro náročné aplikace, což jsou ve stavebnictví prakticky všechny.

Granulát je napěňován s využitím bezfreonové technologie. Napěněná a současně i čistá PVC-U hmota je za vysoké teploty protlačovaná dvojitou extruzní hlavicí; vysoká teplota po výstupu obou hmot z extrudéru zajistí chemickou i mechanickou vazbu pěnového jádra a souvislé povrchové vrstvy. Výsledkem je po zchladnutí profil Kestrel PVC-UE, sestávající z pěnového jádra opatřeného tvrzeným hladkým vnějším povrchem. Podobnou technologií postupuje i druhý dodavatel firmy Baudekor, belgický Deschacht Plastics.

Vlastnosti materiálu Kestrel PVC-UE

Výstupem této technologie je lehký, trvanlivý materiál, mimořádně odolný proti povětrnostním podmínkám, odolávající znečišťujícím látkám, odolný proti napadení hmyzem a škůdci, s výbornými tepelně izolačními vlastnostmi (součinitel tepelné vodivosti 0,035 Wm-1K-1je mnohem lepší než u dřeva nebo sádrokartonu) a nízkou teplotní roztažností (pod 7·10-5K-1). Bod měknutí je 75 až 80°C. Profil má hladký, tvrdý a vysoce trvanlivý povrch. Uzavřená buněčná struktura je nositelem výborných mechanických vlastností, jako je pevnost, vyšší odolnost proti rázu a dlouhodobá tvarová a rozměrová stabilita.

Profily Kestrel

Výrobky z barevného PVC-UE nahrazují ve stavebnictví dřevo a jsou odborníky uznávané pro své zjevné přednosti. Profily Kestrel PVC-UE se dodávají v barvě bílé, resp. s barevnou fólií světle hnědou nebo tmavě hnědou s úpravou ve stylu stromových let. Jsou lehké, což umožňuje jejich snadnou manipulaci na staveništi. Také montáž a instalace jsou jednoduché.

Údržba

Profily PVC-UE lze mýt běžnými domácími detergenty a mýdlem. Vzhledem k tomu, že jsou dodávány s hotovým povrchem, není třeba je nikdy natírat či mořit.

Střešní aplikace

Profily Kestrel PVC-UE umožňují finální řešení podhledů, říms, lemování, okřídlí štítů a jiných konstrukčních i ozdobných prvků. Umožňují výhodné spojení se systémy střešních žlabů a odpadů. Ideální je použití tohoto systému k obkladům říms, štítů a přesahů střech. Střešní systém Kestrel obsahuje podhledové desky různých tvarů s ventilací i bez ventilace, které mohou být podle typu skládány na sraz nebo s nepřiznaným kotvením k podkladu. Systém dále obsahuje desky pro obklad říms s různými geometrickými typy záhlaví pro různé kotvení podhledových desek a početnou řadu různých pomocných a doplňkových dílců a prvků (koncovky, rohové prvky, krycí prvky apod.). Systém střešních prvků je dostatečně vybaven z hlediska požadavků na tepelně vlhkostní režim střešních konstrukcí: speciální profily s větracími otvory umožňují realizovat vstupní větrací otvory o dostatečné kapacitě a větrat střechy různých sklonů nebo v závislosti na úpravách obytného podkroví. Otvory přitom svými rozměry zabraňují průniku ptáků, hlodavců i většího hmyzu.

Jak bylo již obecně zmíněno, také plastové prvky Kestrel jsou dodávány standardně v bílém provedení. Dražší alternativou je povrchový design imitující světlé i tmavé dřevo.

Parapety

Bez ohledu na použitý typ okna, umožní okenní dokončovací systém Kestrel elegantní řešení finální úpravy parapetů a ostění oken na vnitřní i vnější straně včetně řešení častého problému - tepelné izolace vazby okna a ostění. Na lícové straně jsou parapety a obložení ostění opatřena tvrzeným povrchem. Prvky se snadno montují na omítku a stavební dílce. Parapety se dodávají v pětimetrových délkách (které je možné dle potřeby upravit na požadovanou délku) a v šířkách od 10 do 50 cm. K dispozici je několik typových řad (např. s kulatým, pravoúhlým či zešikmeným nosem) a dále velké množství krycích, okenních a doplňkových lišt z PVC-UE. O sortimentu barev platí totéž, co v případě střešních aplikací.

Výrobce dává na veškeré stavební profily Kestrel garanci 10 let na barevnou a tvarovou stálost. Výrobce je nositelem certifikátu ISO 9002 a dalších prestižních certifikátů a ocenění.

Autor: Marcel Hrdý
Foto: Archiv firmy