Pozvánka na semináře Beton University

Skupina Českomoravský beton připravuje již 4. ročník edukačního projektu Beton University. Posluchači se mohou těšit na nový seminář s názvem Betony pro dopravní stavby, který zaujme další část odborné veřejnosti.

Letošní ročník zakončil seminář v Plzni, který se věnoval problematice vodonepropustných betonů. Téma vodotěsné betony se ukázalo jako velice aktuální. Vysoký zájem odborné veřejnosti o seminář jasně dokázal, že je důležité předávat ucelené informace vedoucí ke spojení a správnému využití požadavků na konstrukce z pohledu jednotlivých specializací.

To, že je beton velice estetický materiál a může být využit v architektuře, dokázali svými přednáškami prezentující na druhém semináři Architektonický beton. Seminář přilákal nejen architekty, ale také projektanty, investory nebo studenty architektury.

Oba semináře byly ze strany posluchačů velmi pozitivně hodnoceny jak z hlediska profesionální úrovně přednášejících a přesnosti vysvětlení probíraných témat, tak i po stránce využitelnosti v praxi a celkového splnění očekávání. Potvrdilo se, že spolupráce s odbornými partnery na komplexní náplni seminářů je odborníky velice pozitivně vítána. Tímto směrem se Beton University bude ubírat i nadále. Pro 4. ročník jsou opět připravena dvě zajímavá specializovaná témata.

Témata pro Beton University 2013

Díky vysokému zájmu o první tematický seminář Vodotěsné betony z cyklu Moderní trendy v betonu se seminář v následujícím roce uskuteční také v Děčíně a Jihlavě. Posluchači se seznámí s problematikou vodotěsného betonu, dozví se zásady navrhování a provádění vodonepropustných konstrukcí nebo způsoby sanace těchto konstrukcí.

Nově zařazený je druhý tematický seminář Betony pro dopravní stavby z cyklu Moderní trendy v betonu II. Seminář je zaměřený na betony pro dopravní stavby a konstrukce z nich prováděné. Úvodem budou stručně probrány požadavky na betony ze strany zadavatelů (ŘSD, ČD). Seminář se dále podrobněji věnuje modulu pružnosti betonu, jeho vazbě na konstrukce dopravních staveb a problematice požární ochrany v tunelových stavbách.

Termíny 4. ročníku

Moderní trendy v betonu I. – Vodotěsné betony

  • 14. 2. 2013 – Děčín
  • 26. 9. 2013 – Jihlava

Moderní trendy v betonu II. – Betony pro dopravní stavby

  • 14. 3. 2013 – Praha
  • 28. 3. 2013 – Ostrava
  • 11. 9. 2013 – Brno
  • 9. 10. 2013 – Plzeň

Na semináře vás zve skupina Českomoravský beton spolu s odbornými a mediálními partnery. Přihlásit se můžete již nyní na internetových stránkách www.betonuniversity.cz.

Autor: Tereza Miklasová
Foto: Archiv firmy