Praktické zkušenosti s konstrukcemi FERMACELL

Společnost Helot z Kojic u Chvaletic je jednou z firem, která využila nabídky firmy Xella, systémy suché výstavby na poskytnutí technické a výrobní dokumentace, která umožňuje výrobu certifikovaných stavebních dílců s použitím materiálů FERMACELL pro výrobu montovaných dřevostaveb. Na jejich zkušenosti jsme se zeptali Josefa Pitharta, vedoucího výroby.

Vaše firma využila nabídky společnosti Xella, systémy suché výstavby na poskytnutí dokumentace k certifikovaným stavebním dílcům ze dřeva a sádrovláknitých desek FERMACELL, podle kterých nyní můžete tyto certifikované dílce vyrábět a stavět z nich. Co tento krok znamenal pro vaši firmu a vaše zákazníky?

Pro naši firmu získání certifikátu znamenalo to, že se nyní můžeme plnohodnotně ucházet o místo na trhu dřevostaveb a tím pádem naši zákazníci v nás získali jakousi důvěru a bezpečí v kvalitě odvedené práce a kontrolované výrobě certifikačním orgánem.

Jak se vaše firma připravila na vlastní výrobu? Jaké investice si tato výroba vyžadovala?

V poměru výroba – zákazník jsme toto řešili již v dřívější době a získali jsme certifikát na konstrukci OSB desky a sádrokartonu, a proto jsme schopni v podstatě každému zákazníkovi nabídnout a splnit jeho přání. Tzn., že nevyrábíme typové domy, ale většinou domy dle individuálních nabídek.

Investice to jistě nebyla zanedbatelná. Kdybychom měli vše, tak jak to dnes funguje, zpracovávat znovu, myslím, že by to bylo řádově okolo 15 mil. Kč.

Obr.2: Montování domu z jednotlivých certifikovaných stavebních dílců s materiály FERMACELL

Lehké montované stavby na bázi dřeva u nás zaujímají necelá 2 % z celkové obytné výstavby, u výstavby rodinných domů ze systému lehké prefabrikace to jsou necelá 3 %. Je to podle Vás hodně nebo málo? Pokud málo, v čem spatřujete příčiny tohoto stavu?

Samozřejmě vidím, že je to málo. A příčiny? Určitě první příčinu tohoto stavu spatřuji v minulosti nedokonalých okálů a různých podobných nekvalitně vyrobených staveb. Dále bych uvedl i to, že zatím příliš odborníků nedokázalo širší veřejnosti vysvětlit způsob ochrany dřeva a jeho životnost. Samozřejmě vidím i problém v ceně, protože i když vezmu do úvahy délku výstavby, je cena „pro lidi" zhruba stejná.

Obr. 1: Certifikovaný montážní dílec s materiály FERMACELL se zabudovanými otvorovými výplněmi.

Mohou podle Vás kroky, které učinila Xella, systémy suché výstavby poskytnutím výrobní dokumentace k certifikovaným dílcům pro tuzemské firmy, reálně přispět ke zvýšení zájmu o výstavbu dřevostaveb?

Bez pochyby ano. Ale pouze z hlediska odborného zpracování konstrukčních prvků, protože z dalšího hlediska vidím problém, který jsem již zmínil výše, v nedokonalém zpracování jakéhosi „desatera" výhod či nevýhod dřevostaveb.

A poslední otázku na závěr. Zajisté máte i zajímavé realizace z materiálu FERMACELL. Je některá, kterou byste chtěl zmínit?

Určitě jich je spousta. A proto bych nechtěl poškodit nebo naopak vyzvednout nějakou zvlášť. Když však vše podtrhnu a sečtu, tak pro mne je každá dobře provedená dřevostavba lepší než zděný systém.

Děkuji za rozhovor

Obr. 3: Hrubá stavba domu z dílců montované prefabrikace, kde byly využity certifikované dílce s materiály FERMACELL.
Autor: Mgr. Helena Hejhálková
Foto: Archiv firmy